لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت مرغ(بندواش) توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت مرغ(بندواش) قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

گياهي است چندساله و چهار كربنه كه توسط بذر،ريزوم و استولون تكثير مي يابد.از خانواده poaceae كه به ان پنجه مرغي و بندواش نيز مي گويند.علفي با ريزومهاي فلسي كه قسمتهاي هوايي از ريزوم ها خارج ميشود و زمين را مثل چمن ميپوشاند اين گياه در برابر لگدكوبيها مقاومت زيادي دارد.ارتفاع ساقه هاي مرغ بين۱۰تا۳۰سانتيمتر و طول برگهاي ان به۱۰تا۲۰سانتيمتر ميرسد.برگها به رنگ خاكستري تا سبز مايل به ابي هستند.

گل آذين پنجه مرغي سنبله چندتايي به طول۱۴تا۳۰سانتيمتر است كه حاوي۴تا۶سنبله متصل به هم بوده كه در قسمت انتهايي ساقه قرار دارند.بذر اين گياه بسيار كوچك است.در هر كيلوگرم بذر مرغ بين۳ميليون تا۴ميليون و گاهي تا بيش از اين مقدار دانه وجود دارد قدرت جوانه زدن بذر مرغ غالباً ضعيف است

اسلاید ۲ :

پنجه مرغي                       

در خاكهاي حاصلخيز با عمق كافي به سرعت رشد ميكند.در هر دو نوع خاك رسي سنگین و ماسه اي سبك رشد كرده و در برابر غرقاب شدن تا حدودي مقاوم است ولي در زمينهايي كه سطح اب در آنها بالا باشد رشد خوبي ندارد.اين گياه به اسيد، قليا،و تا حدودي به نمك سازگاري دارد. در زمينهايي كه كود داده ميشود واكنش ان در برابر كود بسيار مساعد است.

مرغ از علفهاي هرز مزارع: برنج،گندم، توتون، چغندرقند، پنبه، بادام زميني،ذرت، يونجه، جو، مراتع و باغهاي سبزي و صيفي است.

اسلاید ۳ :

روشهاي کنترل:

براي مبارزه با اين علف هرز ميتوان از علفكشهايي مانند دالاپون به ميزان ۴تا ۸كيلوگرم در هكتار و اميترول به ميزان۲٫۵كيلوگرم در هكتار و گليفوزيت به ميزان۲٫۳تا۴٫۵كيلوگرم در هكتار استفاده كرد. روش مبارزه در مزارع مختلف متفاوت است

__________

اسلاید ۴ :

 

هويج وحشي گياهي دو ساله از خانواده umbelifera به ارتفاع۶۰ تا۱۲۰سانتي متر كه با بذر تكثير ميابد. درسال اول حالت روزت داشته، داراي يك ريشه اصلي عميق است و در سال دوم ساقه گل دهنده و گلها به وجود آمده و ريشه هاي زير زميني محكم و چوبي ميشوند. ساقه هاي آن افراشته و تو خالي بوده كه اغلب منشعب هستند. برگها به صورت متناوب قرار گرفته، به شكل قطعات بريده بريده باريك متصل به هم در آمده اند.

در حاشيه برگها و رگبرگها، كركهاي كوچكي ديده ميشوند. گلهاي ان به رنگ سفيد و به صورت چتري در انتهاي ساقه گل دهنده آرايش يافته اند. هويج وحشي داراي ميوه هاي تخم مرغي شكل بوده،ريشه معطر آن بوي هويج ميدهد.

اين گياه درمناطق خشك و خاكهاي صخره اي و همچنين در باغهاي سبزي و صيفي، مزارع گندم و جو و حاشيه جاده ها ديده ميشود

اسلاید ۵ :

سوروف(دژگال)

علف هرزي يكساله،چهاركربنه كه با بذر تكثير مي يابد.از خانواده Poaceae كه يكي از مهمترين از علفهاي هرز مزارع برنج در شمال كشور و تمام مناطق برنجكاري جهان است كه بيشتر در نواحي معتدل تا معتدل گرم ميرويد. سوروف علف هرزي است رطوبت دوست كه در مراحل اوليه رشد شباهت زيادي به برنج دارد. اين دو گياه از روي گوشوارك و زبانك تشخيص داده ميشوند. بدين ترتيب كه در محل اتصال برگ به غلاف در برنج دو گوشوارك باليگول پرزدار و يك زبانك ديده ميشود.در حالي كه در سوروف گوشوارك و زبانك وجود ندارد.ارتفاع بوته هاي سوروف۳۰تا۱۲۰سانتي متر و گاهي به بيش از۱۵۰سانتي متر ميرسد. طول برگهاي ان۳۰تا۵۰سانتي متر و عرض انها۵تا۱۵ميليمتر است

اسلاید ۶ :

روشهاي کنترل:

براي مبارزه با اين گياه علاوه بر راه هاي مكانيكي يعني وجين كردن از روشهاي شيميايي نيز ميتوان استفاده كرد.از مولينيت به نسبت۵-۶ليتر در هكتار براي كنترل سوروف تا مرحله۲برگي همچنين از انيلفوس به ميزان۳ليتر در هكتار در مزارع برنج ميتوان استفاده كرد. همچنین از سموم بوتاکلر، تیوبنکارب، اگزادیازون، پرتیلاکلر، پروپانیل با توجه به برچسب سم میتوان استفاده کرد.

در مزارع پنبه هالوکسی فوپ پی میتیل (گالانت سوپر) موثر می باشد

اسلاید ۷ :

فرفيون(شيرسگ)

گياهي است يكساله از خانواده Euphorbiaceae كه ساقه هاي ان متعدد،بلند و راست است.كه از طريق بذرتكثير مي يابند.طول ساقه۱۵تا۵۰سانتيمتر و رنگ ان سبز تيره است.برگها متناوب و با آرايش مارپيچي روي ساقه قرار گرفته اند انتهاي برگها مدور ودمبرگ كوتاه دارند.برگها بيضي شكل و برگها ي پاييني كم وبيش چرمي شكل و سفيدرنگ و برگهاي فوقاني سبز تيره تا سبز مايل به زرد هستند.
گلهاي فرفيون جانبي ومنفردند،دمگل به۱۷ تا۲۱ ميليمتر ميرسد،گلهاي انتهايي۴تا۶تايي به صورت چتر با دمگلي به طول ۲۰تا۲۵ميليمتر ديده ميشوند.

اسلاید ۸ :

گل اذين ان سياتيوم است كه همانند چتري با۵ پرتو كوتاه كركدار،ابتدا ۳ قسمتي سپس ۲ قسمتي ديده ميشود.اين گياه به علت داشتن ريشه هاي قوي(كه تا پنج برابر اعضاي هوايي ميرسد)يكي از علفهاي هرز مهم محسوب ميگردد.طول ريشه اين علف هرز گاهي بيش از يك متر در عمق زمين نفوذ ميكند و بدين ترتيب با عوامل نامساعد محيط به خوبي ميتواند مقابله كند.از قطعات ريشه ميتواند گياه جديدي به وجود آيد.از خصوصيات مهم ديگر اين گياه،داشتن لاتكس يا شيرابه درساقه و رگبرگهاي آن است

اسلاید ۹ :

گونه هاي جنس فرفيون داراي مقادير زيادي گلوكوزيد سيانوژنيك بوده،در صورت تعليف دام ممكن است باعث مسموميت آنها شود.از گونه هاي ديگر فرفيون كه به عنوان علف هرز هستند ميتوان

E.hetvadenaوE.strictaو E.chamaecysرا نام برد.

فرفيون در اغلب مزارع گندم،جو،بادام زميني،باغهاي سبزي و صيفي،نقاط مرطوب و كنار نهر ها ميرويد و ايجاد مزاحمت ميكند.

روشهاي کنترل:

براي مبارزه با فرفيون ميتوان از علفكش تري فلورالين قبل از رويش و تو-فور-دي بعد از رويش استفاده كرد.( ازمصرف ۲-۴-d بروی گیاهان پهنبرگ جدداً خوداری شود.)

اسلاید ۱۰ :

منداب

علف هرزي يكساله،توليد مثل توسط بذر،ساقه ها راست و بيش از ۵۰سانتيمتر طول دارند برگها داراي بريدگي،گلها درشت و داراي۴گلبرگ، رنگ گلها سفيد، بنفش تا صورتي،و ميوه هاي خورجيني دارند