لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت مسائل (مشكلات) توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت مسائل (مشكلات) قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 

– انتظار مي رود پس از انجام اين فعاليت شما  بتوانيد :

    –  مسأله را تعريف كنيد.

    –  تفاوت بين روش فعال و غيرفعال را در شناسايي مسائل توضيح دهيد.

    –  انواع روش هاي غيرفعال را نام ببريد

    –  روش نيازسنجي را توصيف كنيد.

    –  روش هاي مناسب شناسايي مسأله در سيستم مربوط به كار خود را تعيين كنيد.

اسلاید ۲ :

n مسأله يا مشكل پديده اي است غيرعادي ، كه در روند كار سيستم وجود دارد و چون اخلال و بي نظمي ايجاد مي كند سبب افت يا كاهش كمي و كيفي جريان كارها و بازده سيستم مي گردد. به عبارت ديگر مسأله با مشكل عبارت است از شكاف بين وضعيت موجود و آنچه بايد باشد.

 

اسلاید ۳ :

– روش هاي غيرفعال :

n                كنترل و ارزيابي توسط سرپرستان

n                 بازرسي

n                 واقعه بحراني

n                 بروز شكايت و انتقاد  

 

اسلاید ۴ :

  – روش هاي فعال

n           ساده كرده كارها

n           كنترل آماري

                           مقايسه آمار ادواري

                           مقايسه با ساير سازمانها

                           مقايسه با شاخص ها

اسلاید ۵ :

روش هاي پيداكردن مساله

n نيازسنجي

                           مصاحبه افرادي كليدي

                           مصاحبه گروهي

                           مصاحبه جمعي

                           مشاهده مستقيم  

اسلاید ۶ :

n           مطالعه مورد يا موارد

n           پايش يا كنترل گلوگاه (نقاط كليدي)

n            كنترل مالي

n            بررسي فرآيند زمان انتظار

n            مرور متون و اطلاعات علمي

n            شركت دردوره هاي آموزشي وهمايشهاي علمي

اسلاید ۷ :

n پيش آگهي رويدادها

                             پيش آگهي قضاوتي

                             پيش آگهي روند

                             پيش آگهي علت و معلول

اسلاید ۸ :

 –  انتظار مي رود   پس از انجام اين فعاليت بتوانيد.

       –  معيارهاي تعيين اولويت بندي مسائل را شرح دهيد.

      –  مسائل سيستم توانبخشي در محل كار خود را اولويت بندي كنيد.

      –  مي تواند با اولويت ترين مسأله را انتخاب كنيد.

اسلاید ۹ :

–  معيارهاي اولويت مسأله عبارتند از :

n   ارتباط مستقيم

n   مناسبت

n   مقبوليت

n   اهميت زماني

n   توانايي

n   هزينه – فايده

–  اولويت بندي را مي توان به دو روش غيرساختاري ، ساختاري انجام داد.

اسلاید ۱۰ :

n نمودار زنجيره اي تك علتي را شرح دهيد و آن را در مورد يك مسأله تحقيقی ترسيم كند.

n  قادر به توانايي مقايسه دو روش علت و معلولي و نمودار شش كلمه اي باشيد.

n  نكات مهم در بيان مسئله را توضيح دهيد.

n  ابعاد مسأله و عوامل مسأله ساز در محيط كار خود را با استفاده از يكي از ورشها تحليل و مسأله را بيان كنيد.