لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت مساحت توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت مساحت قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 

مساحت

هر خط شکسته مسدود ( به شرطی که هيچ دو قطعه ای از آن همديگر را قطع نکنند ) ناحيه محدودی از صفحه را در بر می گيرد .

اين ناحيه از صفحه را سطح محدود به آن خط شکسته مسدود می نامند که آن را به اختصار سطح چند ضلعی يا مساحت چند ضلعی می گويند.

مساحت يک چند ضلعی کميتی اندازه پذير می باشد و با يک عدد حقيقی مثبت متناظر است . اگر مساحت دو چند ضلعی مساوی باشد آن دو چند ضلعی را معادل گويند .

اسلاید ۲ :

 

محيط چند ضلعی

مجموع طولهای اضلاع يک چند ضلعی ناميده می شود.

مثال :

سه برابر طول مستطيل با چهار برابر عرض ان مساوی است . اگر محيط مستطيل ۸۴ سانتی متر باشد مساحت مستطيل را حساب کنيد .

پاسخ :

می توان طول مستطيل را ۴x و عرض ان را ۳x فرض کرد.

اسلاید ۳ :

مساحت یک دایره از فرمول زیر محاسبه می شود.

اما این فرمول از کجا آمده؟ بگذارید پیدا کنیم.

کاری که می خواهیم انجام دهیم شکستن دایره به قسمتهای مساوی و بازآرائی آن به

شکل مستطیل می باشد که مساحت آن را می دانیم.

عرض × طول = مساحت

 

اسلاید ۴ :

ممکن است شما باور نکنید که می شود قطعات یک دایره را به مستطیل تبدیل کرد.

خوب، فقط نگاه کنید … آسان است.

با دایره ای که می خواهیم بشکنیم شروع می کنیم.

اسلاید ۵ :

دقیقاً یک مستطیل نیست، هست؟

اما کار ما هنوز تمام نشده، بگذارید دایره را به هشت قسمت مساوی تقسیم کنیم.

اسلاید ۶ :

 

اسلاید ۷ :

دقیقاً یک مستطیل نیست، هست؟

اما کار ما هنوز تمام نشده، بگذارید دایره را به هشت قسمت مساوی تقسیم کنیم.

اما این شکل اضلاع صاف ندارد، بنابراین فرمول خیلی دقیق نمی باشد.

بگذارید یک قدم جلوتر برویم و دایره راه به گروهی خرده های کوچک تقسیم کنیم. وقتی تمام قطعات را کنار هم قرار می دهیم، شکل مانند زیر به نظر می رسد.

اسلاید ۸ :

این خیلی شبیه یک مستطیل کامل است. اما می توانید ببینید که بالا و پائین هنوز کاملاً صاف نیستند. آنها کمی دست انداز دارند.

ی توانید تصور کنید که اگر باز هم به کارمان ادامه بدهیم چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر به شکستن دایره به قطعات کوچکتر و کوچکتر ادامه دهیم؟
دست آخر، دست اندازها آنقدر کوچک می شوند که نمی توانیم آنها را ببینیم، و بالا و پائین شکل کاملاً مستقیم به نظر خواهند رسید. این چیزی است که خواهیم دید.

اسلاید ۹ :

سوال بعدی این است که، طول و عرض مستطیلی که از قطعات دایره ایجاد شده چه اندازه ای دارند؟

اجازه بدهید به عقب برگردیم، تا شما قطعات دایره را واضحتر ببینید.

اسلاید ۱۰ :

به عبارت دیگر، تمام تکه های آبی و قرمز برابر محیط دایره می باشند.

کناره های مستطیل درست شعاع هر قطعه یا شعاع دایره می باشند.
حالا می توانیم مساحت شکل را با فرمول مستطیل محاسبه کنیم.