لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت مستند سازي توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت مستند سازي قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

مقدمه

n مستند سازي Documentation) ) يكي از فرآيندهاي بسيار مهم در استقرار و اجراي سيستمهاي مديريت مي باشد .

n     مستند سازي در اجراي صحيح و يكنواخت سيستم هاي مديريت سازمان ها و بهبود مداوم آنها ، تاثير بسزايي داشته وعلاوه بر اين موجب انتقال اطلاعات و اشاعه دانش و تجربيات در داخل سازمان ها مي شود .

اسلاید ۲ :

مقدمه

nآشنايي مديران ، كارشناسان و كاركنان ، با اصول مهم مستند سازي و نيازمندي هاي آن در استانداردهاي سيستم هاي مديريت ( منجمله : ISO 9001:2000 ) و همچنين تكنيك هاي كنترل مستندات، به سازمانها در امر استقرا ر سيستمهاي مديريت كمك شاياني مي نمايد

n     مطالب متن حاضر با استفاده از استانداردهاي ISO 9000:2000  ، ISO 9001:200 مقاله‹‹ رهنمودهايي درباره مستندسازي در استاندارد ISO 9001:2000 ›› منتشره از سوي كميته فني TC 176 سازمان جهاني استاندارد و برخي مقالات ذيربط سازمان هاي معتبر تهيه شده است .   

اسلاید ۳ :

اهداف اصلي مستند سازي

na ـ مبادله اطلاعات

n مستندات وسيله اي براي انتقال و مبادله اطلاعات مي باشند . نوع و گستره مستندات بستگي به نوع محصولات و فرآيندهاي سازمان ، ميزان رسميت سيستم هاي ارتباطي و سطح توانمندي هاي ارتباطي درون سازمان و فرهنگ سازماني دارد .

nb ـ شواهد انطباق

n مستندات ، شواهدي براي اينكه چه برنامه ريزيهايي صورت گرفته و عملاً چه اقداماتي انجام شده است ، فراهم
مي سازد .

اسلاید ۴ :

اهداف اصلي مستند سازي

n

nc ـ اشاعه دانش

n مستندات ، وسيله اي براي حفظ و ترويج دانش و تجارب سازمان مي باشند . مثلاً‌مشخصات فني كه مي تواند مبنايي براي طراحي و ساخت يك محصول باشد .

nd –  دستيابي به انطباق با نيازهاي مشتري و بهبود كيفيت .

ne  ارزيابي اثربخشي و تداوم سيستم مديريت كيفيت .

اسلاید ۵ :

 (۳٫۷٫۲) Documentسند  

  • اطلاعات و وسيله نگهداري و انتقال آن را سند مي نامند .
  • مثال: روش اجرايي ، نقشه ، گزارش ، سوابق ، مشخصات .
  • يادآوري:وسيله انتقال اطلاعات ممكن است بصورت كاغذ ،نوار مغناطيسي ديسك نوري يا الكترونيكي ، عكس يا نمونه اصلي و يا تركيبي از آنها باشد .

اسلاید ۶ :

 (۳٫۷٫۲) Documentسند  

n مشخصات،عبارت است از سندي كه نيازمنديهايي را اعلام ميكند .

nيادآوري‌: مشخصات ممكن است مربوط به فعاليتها باشد ( نظير سند اجرايي ،مشخصات فرآينده و مشخصات آزمون )‌يا به محصولات ( نظير مشخصات محصول ، مشخصات نقشه و عملكرد ) ارتباط  پيدا كند .

n

اسلاید ۷ :

 (۳٫۴٫۷) Quality Manualنظامنامه كيفيت

n نظامنامه كيفيت ، سندي است كه سيستم مديريت كيفيت يك سازمان را مشخص مي كند .

n   يادآوري : ساختار و جزئيات نظامنامه كيفيت ، متناسب با اندازه و وپيچيدگي هرسازمان خاص ، ممكن است متفاوت باشد .

n

اسلاید ۸ :

Quality Plan  ) طرح كيفيت ۳٫۷٫۵

n طرح كيفيت ، عبارت است از سندي كه مشخص مي كند كدام روش اجرايي و منابع مربوط به آن توسط چه كسي ، در چه زماني و در مورد كدام پروژه ، محصول . فرآيند و يا قرارداد بايد به مرحله اجرا در آيد .

nيادآوري :‌يك طرح كيفيت ، معمولاً به بخشهايي از نظامنامه كيفيت و يا به روش هاي اجرايي استناد كرده و ارجاع مي دهد طرح كيفيت ، معمولاً يكي از نتايج طرح ريزي كيفيت

اسلاید ۹ :

Record ) سابقه۳٫۷٫۶

n سابقه ، سندي است كه نتايج بدست آمده و يا شواهد حاكي از عملكرد فعاليتها را ارائه مي دهد .

nيادآوري : بطور كلي ، سوابق نياز به بازبيني ندارند .

اسلاید ۱۰ :

سندهاي مورد استفاده در سيستم هاي مديريت كيفيت

nمدارك ذيل در سيستم هاي مديريت كيفيت ، مورد استفاده قرار مي گيرند :

na ـ مداركي كه در سطح داخل و يا در سطح خارج سازمان ، اطلاعات ثابتي از سيستم مديريت كيفيت سازمان بدست مي دهند.چنين مداركي را ‹‹ نظامنامه كيفيت ›› مينامند

nb ـ مداركي كه چگونگي بكارگيري سيستم مديريت كيفيت را بر روي يك محصول ، پروژه يا قرارداد خاص ، تشريح مي كند ، چنين مداركي را ‹‹ طرح كيفيت ›› مي نامند .

nc ـ مداركي كه نيازمنديهايي را اعلام مي كنند ، چنين مداركي را ‹‹ مشخصات فني ›› مي نامند .

nd ـ مداركي كه توصيه ها و پيشنهاداتي را ارائه مي كنند ، چنين مداركي را ‹‹ راهنما ›› مي نامند .

n