لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت مسیریابی در شبکه اینترنت توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت مسیریابی در شبکه اینترنت قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

.۱نحوه مطلع شدن از هزینه لینک های موجود و گراف

 • ایجاد لینک های جدید و یا از بین رفتن آنها
 • تغییر شرایط ترافیکی و هزینه هر لینک با زمان
 • ازدحام و Hot Spot

.۲نوع الگوریتم یافتن بهترین مسیر

 • سرعت پردازش، پیچیدگی زمانی
 • حجم الگوریتم و داده های مورد نیاز

اسلاید ۲ :

دسته بندی الگوریتم های مسیریابی

 • دیدگاه روش تصمیم گیری و میزان هوشمندی
 • ایستا

تعیین جدول مسیریابی در هنگام پیکربندی مسیریاب

ثابت در طول زمان

 • پویا

تعیین جدول بر اساس آخرین وضعیت توپولوژی و شرایط ترافیکی

هر T ثانیه جداول مجدداً محاسبه می شود.

 • دیدگاه چگونگی جمع آوری و پردازش اطلاعات گراف شبکه
 • سراسریِ متمرکز

داشتن اطلاعات کامل از گراف شبکه توسط هر مسیریاب

 • غیرمتمرکزِ توزیع شده

فقط گراف شبکه تا همسایگان و اطلاعاتی که آنها ارسال می کنند.

اسلاید ۳ :

الگوریتم های مسیریابی

 • سراسریِ متمرکز
 • Link State (LS)
 • OSPF, IS-IS
 • غیرمتمرکزِ توزیع شده
 • Distance vector (DV)
 • RIP, IGRP, EIGRP, BGP

 

اسلاید ۴ :

نحوه توزیع اطلاعات مسیریابی بین مسیریابها

 • فقط مسیریاب مجاور
 • تمام مسیریابهای شبکه (روش غرق آبی یا سیل آسا)
 • ارسال بسته مسیریابی بر روی تمام پورتها

–قرار دادن شماره شناسائی

–طول عمر بسته

اسلاید ۵ :

الگوریتم LS

 • هر مسیریاب، همسایگان خود و آدرس آنها را تعیین می کند.

 • هزینه دسترسی به هریک را بدست می آورد.

 • بسته ای شامل این اطلاعات (ماتریس همجواری) را تولید می کند.

 • این بسته را به روش غرق آبی برای همه شبکه ارسال می کند.

 • بسته های بقیه را دریافت کرده و اطلاعات آنها را ذخیره می کند.

 • با استفاده از این اطلاعات می تواند گراف شبکه را بدست آورد.

اسلاید ۶ :

الگوریتم LS (ادامه)

 • از روی گراف می تواند مسیر کمترین هزینه تا هر مقصدی را بیابد.

 • اطلاعات کوتاه ترین مسیرها را در جدولی ذخیره می کند.

 • هنگام انتقال بسته های داده، از این جدول استفاده می شود.

 • در فواصل زمانی ثابت هزینه تا همسایگان مجدداً محاسبه می شود.

 • با تغییر در توپولوژی و یا هزینه، اطلاعات همجواری مجدداً برای برای تمام مسیریابهای شبکه ارسال می گردد.

 • الگوریتم یافتن کوتاهترین مسیر، می تواند دایجسترا باشد.(Dijkstra)

اسلاید ۷ :

الگوریتم DV

 • یکی از اولین قراردادهای مسیریابی

 • جدول مسیریابی حاوی آدرس تمامی شبکه های موجود است.

 • هر مدخل جدول مسیریابی در خصوص آدرس یک شبکه است.

 • هر مدخل، هزینه رسیدن و شماره پورت خروجی جهت رسیدن به آن آدرس را بیان می کند.

 • هر مسیریاب هزینه تا همسایگان خود را بدست می آورد.

 • جدول مسیریابی همسایگان را دریافت می کند.

اسلاید ۸ :

الگوریتم DV(ادامه)

 • هزینه رسیدن به هرمقصد را با جمع کردن آنچه در جدول دریافتی از مسیریاب مشخص شده و هزینه خود تا آن مسیریاب، محاسبه می کند.

 • ممکن است چندین مدخل برای رسیدن به یک مقصد، در جدول بوجود آید.

 • هنگام ارسال جدول برای همسایگان، فقط کم هزینه ترین را اعلام می کند.

 • جدول فقط به مسیریابهای مجاور ارسال می شود.

 • جدول ارسالی، حاوی تمام مدخلها است.

 • معمولاً هزینه، تعداد مسیریابهای بین راه است. اما می تواند تاخیر و یا فاصله زمانی دریافت Echo باشد.

اسلاید ۹ :

الگوریتم DV(ادامه)

 • هزینه رسیدن به هرمقصد را با جمع کردن آنچه در جدول دریافتی از مسیریاب مشخص شده و هزینه خود تا آن مسیریاب، محاسبه می کند.

 • ممکن است چندین مدخل برای رسیدن به یک مقصد، در جدول بوجود آید.

 • هنگام ارسال جدول برای همسایگان، فقط کم هزینه ترین را اعلام می کند.

 • جدول فقط به مسیریابهای مجاور ارسال می شود.

 • جدول ارسالی، حاوی تمام مدخلها است.

 • معمولاً هزینه، تعداد مسیریابهای بین راه است. اما می تواند تاخیر و یا فاصله زمانی دریافت Echo باشد.

اسلاید ۱۰ :

بزرگترین مشکل: سرعت همگرائی

 • تغییرات توپولوژی با تانی منتقل می شود.
 • زیرا تغییرات فقط برای همسایه ها ارسال می گردد.
 • اطلاعات مسیرهای جدید ایجاد شده، باید مرحله به مرحله منتقل گردد.
 • سرعت انتقال اطلاعات مسیرهای حذف شده، حتی از آن هم کمتر است.
 • ممکن است برای انتقال آن محتاج زمان نامحدودی باشیم.

 • بسته های ارسالی بین مسیریابهای مجاور حجم بزرگی دارند.

 • مزیت آن حجم کم پردازش مورد نیاز است.
 • فقط یک عمل جمع مورد نیاز است.