لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت مشاورات پزشكي توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت مشاورات پزشكي قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 

  • وامرهم شورا بينهم

 تعريف:به تقاضاي مكتوب يك پزشك از پزشك ديگر جهت معاينه واظهار نظردر مورد چگونگي تشخيص ودرمان وبررسي عوارض ومسائل توانائيها ومحدوديتهااطلاق مي شود

اسلاید ۲ :

  ارجاع :

به تقاضاي مكتوب از يك پزشك براي تقبل مسئوليت مستقيم-اداره-پي گيري ودرمان اطلاق مي شود

 توجه:

 ارجاع ازطرف پزشك  ويكطرفه مي باشد

  بيمار راهنمائي ميشود ومختار است

  مسئوليت از پزشك سلب مي شود

 

 

اسلاید ۳ :

  • انتقال:

o به تقاضاي مكتوباز يك پزشك براي پذيرش-انتقال بيمار از يك سرويس بخش يا بيمارستان به سرويس …ديگر اطلاق مي شود.

oتوجه:

oپزشك اوليه همچنان مسئول اداره بيمار خود است

 

اسلاید ۴ :

üمشاوره طبق تقاضاي مكتوب است

üپاسخ مشاور در حد سوالات است

üپزشك معالج درخواست مشاوره را در برگ دستورات ثبت  و هم در فرم مخصوص درخواست مي نمايد

üدرخواست وپاسخ در يك برگه است

اسلاید ۵ :

ü پزشك معالج موظف است ساعت-تاريخ-نام خود ومشاور وتخصص وي را ثبت نمايد وشرح حال ومنظور مشاوره را بنويسد.

üدرموارد اورژانس بهتر است پزشك معالج در معيت مشاور حضور داشته تا زمان براي تبادل اطلاعات تلف نگردد

üمشاوره هرچه سريعتر انجام گردد.

اسلاید ۶ :

Øپ معالج در موارد غير فوري نياز به مشاوره-نام وتخصص مشاور را به اطلاع بيمار ميرساند اگر به دلايلي …راضي نبودند مشاور ديگري انتخاب شود

Øپ معالج در اجراي نظر مشاور مختار است

اسلاید ۷ :

Øپ مشاور مخاطب بيمار و بستگان نمي باشد مگر براي تشخيص وپاسخ مشاوره

Øپ مشاور از تحقير پ معالج خودداري مي نمايد.

Øكادر پرستاري مخاطب مشاور نمي باشد مگر بانظر پ معالج