لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت مطالعه کربن های توقیف شده در سازمان خاکهای استوایی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت مطالعه کربن های توقیف شده در سازمان خاکهای استوایی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

موضوع مطالعه

مطالعه گنجایش کربن در سازمان خاک های نشاسته ای

اسلاید ۲ :

Hypothesis

   مدیریت کودهای سازمانی که رهبری میکنه یک کربن توقیف شده که متفاوته

اسلاید ۳ :

 ۱) گنجایش کربن درخاک ها(سازمان کربن)

 ۲) The C/N ratio in biomass (برگ نشاسته ای) و سازمان کودی

 ۳) موضوع مقدار تلاش سازمانی در منطق سازمان برگ نشاسته ای

اسلاید ۴ :

پیشرفته

¢دانستن راه مدیریت سازمان کود که متفاوت بسیار اثر می گذاره روی کربن توقیفی

¢سازمان کشاورزی که اختصاصی کمک خاهد کرد به گرمایش جهانی

اسلاید ۵ :

توقیف کربن

مراجعه به جلوگیری از ذخیره کربن در خاک های زیر زمینییا اقیانوس ها که ساخته شدهاز دی اکسیدکربن(عمده ی گازهای گلخانه ای)تمرکز شده در جو که کاهش خواهد پیدا کرد یا کمتر خواهد شد    . (US. Department of Energy, 2007)

اسلاید ۶ :

گیاه نشاسته ای (Manihot esculenta Cranz)

  است یک گیاه پیاز گل که منبع غذای کربوهیدرات خاکی اختصاص داره خاک های سندی لوی  اختصاص زندگی فاصله شاخه ها و بستگی داره به عامل رشد بیشتر نشاسته ها میتوننبرداش بشن از ۸ ماه بعد از کشت در کنار اون هست c4,c3 یک گیاه که نشاسته ها میتوانند باقی بمانند در اب وهوای خشک در مدت ۵ الی ۶ ماه (Chairath, 1999)

¢

اسلاید ۷ :

  سیتم تولید کشاورزی اجتناب میکنه استفاده از کودهای شیمیا یی و رشد هورمونی گیاهان و حیوانات سازمان های کشاورزی جای اصلی موضوع سازمانی که ستونی از موضوع گیاهان کود وکود سبز و اشغالها استفاده مغذی از مینرالهای هوای شامل اصل وکنترل(Ministry of Agricultural, USA, 1981)

اسلاید ۸ :

یاداشت

همه موضوع سازمانی که شاید کیاهان بمیرن مثل برگ / گل ساقه/ بدنه/ یا زندگی ترکیب بدن مثل بذر و شامل لاشه حیوانات و شاخه ها