لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت معرفي مراحل اجراي استراتژي ها از طريق كارتهاي امتيازي متوازن توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت معرفي مراحل اجراي استراتژي ها از طريق كارتهاي امتيازي متوازن قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 

يك تعريف ساده از مديريت استراتژيك

 هنر و علم تدوين ، اجرا و ارزيابي تصميمات متنوع و پيچيده ، كه سازمان

را قادر مي سازد به اهداف بلند مدت خود دست يافته و بقاء خود را محيط

دائما در حال تغيير حفظ كند

 مديريت استراتژيك ، علم هماهنگي و انطباق با محيط دائما در حال تغيير

امروزي است

اسلاید ۲ :

 

 اجزاء اصلی تفکر استراتژيک عبارتست از :

 درنظر گرفتن مفروضات معقول درباره محصولات

 بيان اين مفروضات به صورتی آشکار و روشن

 انجام دادن تجزيه و تحليل های مناسب

 اتخاذ تصميمات ( استراتژی های ) روشن و اجرايی

 اجرای تصميمات ( استراتژی ها )

 کنترل و بازنگری نتايج حاصل از اجرای استراتژی ها

اسلاید ۳ :

 

عملي بودن

قابل توجيه و دفاع بودن

واقعي بودن

دقيق بودن

اصيل بودن

مشاركتي تهيه شود

اسلاید ۴ :

   روش ارزيابي متوازن ( Balanced Scorecard ) روشي است كه در آن استراتژي سازمان به يكسري شاخص هاي عملكرد قابل اندازه گيري ترجمه شده و از طريق اجراي آن سيستمي براي سنجش تحقق استراتژي و مديريت استراتژيك ايجاد مي شود.

اسلاید ۵ :

 جنبه مالي : براي موفقيت مالي چه كارهايي را بايد انجام دهيم و چگونه با صاحبان سهام برخورد و ارتباط داشته باشيم؟

 جنبه مشتري : مشتريان در مورد ما چه فكر مي كنند و ما براي رسيدن به چشم انداز سازمان چگونه بايد در مقابل آنها ظاهر شويم؟

 جنبه فرآيندهاي داخلي : براي جلب رضايت مشتريان ، كدام فرآيندها بايد بهبود يابند؟

 جنبه يادگيري و رشد : به منظور رسيدن به چشم انداز سازمان، چگونه توانايي هاي خود را در راستاي بهبود و تغيير تقويت كنيم؟

اسلاید ۶ :

.۱تعيين تدوين برداشتهاي اوليه و پايه اي از رويكردهاي استراتژيك سازمان فرآيند برنامه ريزي استراتژيك

.۲تعريف رابطه علت و معلولي بين استراتژي ها

.۳تعريف اهداف شاخص ها و برنامه هاي اجرايي در قالب تهيه نقشه استراژي

.۴تهيه كارتهاي امتيازي متوازن

.۵تعريف تعيين شاخص ها از طريق اتخاذ رويكردهاي آبشاري (Cascading)

 

اسلاید ۷ :

  1. همسو كردن افراد با استراتژي ها
  2. سه جنبه اي كه در همسو كردن افراد با استراتژي ها بايد مورد توجه قرار گيرد.
  3. ايجاد ساختاري مناسب براي همسو كردن افراد با استراتژي
  4. تهيه كارتهاي امتيازي متوازن براي افراد
  5. اندازه گيري و اثربخشي و ميزان اجراي استراتژي ها از طريق كارتهاي BSC
  6. بررسي ميزان متوازن بودن عملكرد اهداف
  7. بررسي متوازن بودن عملكرد براساس مدل BSC

 

اسلاید ۸ :

  1. نقش و وظايف رهبران و مديران در اجراي استراتژي ها

۱۳-۱-ايجاد ديدگاه مشترك در سازمان

۱۳-۲- ارزيابي و باز نگري استراتژي ها

۱۳-۳- اقدام براي نتايج بازنگري استراتژي ها

۱۳-۴- تسريع در فرآيند بلوغ سازماني

اسلاید ۹ :

 استراتژي هاي سازمان معمولا داراي ۳ سطح است

 سطح مؤسسه Corporate Level :

üعمدتا شامل اعضاي هيات مديره، مدير عامل و مديران اداري است.

üمسئول عملكرد مالي كل مؤسسه و دستيابي به هدفهاي غير مالي به عنوان مثال تصوير ذهني و مسئوليت اجتماعي موسسه مي باشند.

üمديران اين سطح ضمن برنامه ريزي افق پنج ساله از توانايي هاي ممتاز خود در صنعت مربوطه بهره برداري مي كنند.

اسلاید ۱۰ :

سطح كسب و كار Business Level:

üعمدتا مديران موسسه و كسب وكار را دربرمي گيرد.

üاين مديران بايد بيانيه هاي عمومي مربوط به جهت ها و مقاصد سطح مؤسسه را به هدفها و استراتژي ملموس وظيفه اي براي بخش هاي كسب و كار يا واحد استراتژيك كسب و كار تبديل نمايند.

üمديران اين سطح بايد مبنايي را كه شركت مي تواند در يك ميدان محصول- بازار انتخاب شده رقابت كند،معين نمايند.