لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت معرفي و تحليل عناصر معماري به عنوان دانه هاي سازنده فضاهاي شهري و نقش آن در سيما٬بافت ومعماري شهري توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت معرفي و تحليل عناصر معماري به عنوان دانه هاي سازنده فضاهاي شهري و نقش آن در سيما٬بافت ومعماري شهري قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

شهر و پیدایش شهر

انسان برای اجتناب از پیمودن راه های طولانی شهر را ابداع کرد. در پنج هزار سال تاریخ پیدایش شهر جز صد ساله اخیر؛ انسانها یا پیاده یا با چهار پایان آمد و شد می کردند و با ساخت شهر فعالیتهای متنوع خود را در فضایی محدود متمرکز کردند.

در تمدنهای حاشیه مدیترانه و مصر باستان خيابانهایی منظم و فراخ با نقشی نمایشی پدید آمد که مسیر رسیدن به معابد یاکانونهای قدرت بود. در این شهرها راه تجاری اهمیت نداشت اما خیابانها باید جذب کننده جمعیت زیادی باشند که از روستاهای اطراف برای نمایشهای نظامی یا مراسم مذهبی می آمدند. شهرهای مرکز قدرت  یا زیارت؛ شکل شعاعی با مرکزیت کاخ یا معبد یافتند که اطراف آن ؛میدان گاهی وسیع ساخته می شد تا توده های مردم در آن گرد هم آیند ؛ گاه این میدانها در روزهای خاص کارکرد ثانوی می یافتند و به بازار بدل می شدند. خیابانهای فراخ از میدان مرکزی تا حومه شهر ادامه می یافتند

در شهر قدیم که مردم پیاده رفت آمد می کردند، صرفه جویی فضایی اهمیتی در درجه اول داشت و فضاهای تلف شده فقط راه را طولانی می کردند. خیابانها باریک بودند و بسته به جمعیت شهر، خانه های اطراف خیابانها متراکم می شدند. در بسیاری از شهرها پیش آمدگی طبقه فوقانی ساختمانها برای استفاده بیشتر از فضا دیده می شد. خیابانها اغلب کوتاه و باریک بودند.و با پیچ و خم از میان ساختمانها می گذشتند، فضاهایی متنوع به وجود می آوردند

اسلاید ۲ :

منظر شهری

     هنر یک پارچگی بخشیدن بصری و ساختاری به مجموعه ساختمانهاخیابانها و مکانهایی است که محیط شهری را می سازند بنابراين براي ايجاد اين يكپارچگي ازاحداث خيابان ها و فضاهايي که از نظر مکانی مشکل آفرین است، یا از ساخت ساختمان هایی که از نظر مصالح و طراحی مناسبتی با محیط موصوف ندارند ، دوری می جوییم .

اسلاید ۳ :

زندگی در فضای میان ساختمان ها

فعالیتهای بیرون از خانه تحت تاثیر شرایطی مکان و محیطی است که کالبد یکی از عوامل تاثیر گذارنده بر این فعالیت هاست .

این فعالیت ها تنها زمانی رخ می دهد كه شرايط محيط بيروني مطلوب باشد .

اگر محیط بیرونی کیفیتي نازل داشته  باشد ، مردم فقط فعالیت های ضروری را انجام می دهند؛ و در جایی که کیفیت فضایی بالاترست علاوه بر اینکه به فعالیت های ضروری

می پردازند تمایل آنها به حضور در محیط کوچه و خیابان بیشتر می شود و بسا که پیاده روی را به عبور سریع با اتومبیل ترجیح دهند.

اسلاید ۴ :

فضاهای عمومی و گرایشهای معماری

دو تحول اساسی در رابطه میان نظریه های شهر سازی و فعالیت های محیط بیرونی رخ داده است : یکی مربوط به رنسانس و دیگری مربوط به جنبش کار کرد گرایی مدرن.

شهر سازی حرفه ای آن گونه که امروزه می شناسیم در رنسانس ریشه دارد.

اسلاید ۵ :

حواس پنجگانه ، ارتباطات و تناسبات

آشنایی با حواس انسانی و نحوۀ کار آن ها پیش شرط  مهم طراحی در فضای باز است . به طور طبیعی حرکت انسان در امتداد افقی و سرعت ۵ کیلومتر در ساعت محدود می شود و حواس انسانی متوجه جلو است. دید افقی انسان میدانی وسیعتر از دید عمومی دارد . اگر کسی به جلو نگاه کند ، با یک نظر می تواند تا نود درجه در راست و چپ خود را ببیند. میدان دید در نگاه به  پایین محدود و در نگاه به بالا باز هم محدود تر است .

حس بویایی به شعاع یک متر تا سه متر بوهای ملایم را احساس می کند و فراتر از آن فقط بوهای قویتر محسوس است . حس شنوایی حوزۀ وسیعتری دارد . تا فاصلۀ هفت متر می توان صدای رهگذر دیگر را شنید،

اما حس بینایی از همه قویتر است

هر قدر فاصله کمتر باشد این حس تیزتر می شود . به این ترتیب شهری که تحت سیطرۀ اتومبیل است و شهری كه در آن حضور پیاده ها برتری دارد ، ابعاد و تناسبات متفاوتی دارند.

اسلاید ۶ :

تجمع یا پراکندگی

در تمامی تاریخ اسکان بشر ، خیابان ها و میدان ها عناصری بنیادین بوده اند که در پیرامون  شهرها شکل گرفته اند

اکثر مردم خیابان  و میدان را جوهر اصلی پدیدۀ شهر می دانند.

این رابطۀ ساده و کاربرد منطقی خیابان و میدان – خیابانی که بر اساس الگویی خطی برای حرکت انسان طراحی شده و میدانی که بر پایۀ توانایی چشم انسان در پیمودن محیط به وجود آمده در سال های اخیر بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است .

اسلاید ۷ :

تجمع یا پراکندگی

در تمامی تاریخ اسکان بشر ، خیابان ها و میدان ها عناصری بنیادین بوده اند که در پیرامون  شهرها شکل گرفته اند

اکثر مردم خیابان  و میدان را جوهر اصلی پدیدۀ شهر می دانند.

این رابطۀ ساده و کاربرد منطقی خیابان و میدان – خیابانی که بر اساس الگویی خطی برای حرکت انسان طراحی شده و میدانی که بر پایۀ توانایی چشم انسان در پیمودن محیط به وجود آمده در سال های اخیر بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است .

اسلاید ۸ :

ساختار شهر
• عناصر اصلی شهر

فضایی شهر در طول تاریخ بوده است . عنصر دیگر میدان است .

عناصر اصلی شریان ها ، شبکه اصلی رفت و آمد و مراکز شهری جزو استخوان بندی اصلی شهر به شمار آمده ابنیه بینابین آن ها در زمره پر کننده ها ( Fillers) هستند .

بنابراین خیابان همواره یکی از دو عنصر اساسی ساختار اصلی فضایی شهر در طول تاریخ بوده است . عنصر دیگر میدان است .

اسلاید ۹ :

میدان

یکی از عناصر اصلی شالوده شهر – به ویژه در شهرهای کهن – میدان های شهری هستند بسیاری از این میادین به عنوان سازمان دهنده کالبدی و فضایی عناصر پیرامون خود عمل می کنند  ( میدان نقش جهان ) اما بسیاری از میادین در شهرهای امروزی تنها نقش ترافیکی داشته و در شبکه حمل و نقل شهری مورد مطالعه قرار می گیرند . این میادین که عموماً در محل تقاطع شبکه راه های شهر پدید می آید در ابتدا جنبه ارتباط دهنده ترافیکی داشته و در صورت سازماندهی با شکل هندسی و کالبدی منظم می تواند به عنوان مفصل سازمان دهنده عناصر کالبدی و فضایی پیرامون خود نیز عمل نماید .

اسلاید ۱۰ :

اندازه و شکل میدان

اگر رابطۀ متقابل موجود، بین میدان ها و بناهای اصلی و مهمی که بدنۀ آنها را تشکیل می دهند را در نظر بگیریم، می توانیم میدان ها را به دو گروه تقسیم بندی کنیم؛ یک دسته ، میدان هایی که دارای جدارۀ مرتفع بوده و شکل آن ها عمق دارا ست و دستۀ دیگر، یا فاقد جداره اند یا جداره ای کم ارتفاع دارند ، بنابر این شکل آن ها وسیع و گسترده است. البته این طبقه بندی ارزشی نسبی دارد، زیرا شکل میدان ها تا حدودی به وضعیت استقرار و جهت دید ناظر بستگی دارد.