لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت معرفي و شناسايي مهمترين علفهاي هرز ايران توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت معرفي و شناسايي مهمترين علفهاي هرز ايران قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

بدون گلبرگها( (Apetalae:

  مهمترين خانواده هاي علفهاي هرز دولپه اي بدون گلبرگ عبارتند از:

تاج خروس   Amaranthaceae

اسفناجيان     Chenopodiacea

هفت بند         Polygonaceae

گزنه           Urticaceae      

اسلاید ۲ :

مهمترين ويژگيهاي خانواده تاج خروس  (Amaranthaceae)     

گياهان اين تيره علفي يا چوبي

برگها معمولا‌ً متناوب، عمدتاً كامل و بدون گوشواره

ريشه راست

 گل آذين خوشه و گلها دو جنسي و منظم

روش تكثير : بذر

اسلاید ۳ :

مهمترين علفهاي هرز موجود در خانواده تاج خروس🙁(Amaranthaceae

  1. تاج خروس سفيد Amaranthus albus      

  نام انگليسي: pigweed white

گياهي است يكساله ، بارتفاع ۵۰-۱۰ سانتي متر ، روش تكثير آن بذر ميباشد ، پراكندگي زيادي داشته و در سبزيجات ، گياهان زراعي و باغها ايجاد مزاحمت ميكند

                   

اسلاید ۴ :

گياهي است يكساله، بهاره ، با عادت رشد خوابيده و شاخه هاي جانبي فراوان،تكثير آن بكمك بذر

اسلاید ۵ :

 Amaranthus retroflexus(تاج خروس وحشي)

 (redroot pigweed  )

n         گياهي است با عادت رشد ايستاده ، به ارتفاع ۲۰۰-۳۰ سانتي متر، تكثير آن با بذر ، ساقه هاي آن مشعب و پوشيده از كركهاي كوتاه يا بلند و خشن

nگل آذين بصورت سنبله هاي متراكم در انتهاي ساقه

nدوره رويش: در اواخر بهارجوانه زده و از اواسط تا اواخر تابستان گل ميدهد

nپراكنش : بطور وسيع مزارع مختلف بويژه محصولات تابستانه مثل چغندر قند و ذرت و همچنين باغها و زمينهاي باير را آلوده ميكند    

اسلاید ۶ :

خانواده اسفناجيان           ( (Chenopodiaceae

مشخصات عمومي :گياهان اين تيره علفي يا درختچه اي، برگها متناوب يا متقابل، ساده و بدون گوشواره و داراي پوشش آردي رنگ

گل آذين : گرزن، گلپوش ۵-۳ عدد، پيوسته، سبز و غشايي، گل داراي ۵ عدد پرچم.

ميوه: فندقه  

روش تكثير: بذر

مهمترين علفهاي هرز در اين خانواده گياهي عبارتند از:

  1. Atriplex patulumاسفناج صحرايي

۲٫Atriplex tatarica     سلمه ، سلمه تاتاري

۳٫Chenopodium album سلمه تره، سلمك 

۴٫Kochia scoparia          جاروي قزويني

۵٫Salsola kali علف شور                                          

اسلاید ۷ :

Atriplex patulum اسفناج صحرايي              

(spreading orach, common orach)

گياهي است يكساله، ايستا، بارتفاع ۸۰-۳۰ سانتي متر، تكثير آن بكمك بذر، موسم گلدهي آن خرداد ماه تا آبانماه، هر گياه آن قادر به توليد ۱۰۰ تا ۶۰۰۰ عدد بذر ميباشد

پراكنش آن غالباً در زمينهاي شور و يا قليايي ميباشد و مزاحمت زيادي را براي گياهان زراعي ايجاد نميكند. در حاشيه جاده ها، نهرها، مزارع چغندر قند و مراتع قابل مشاهده است.

اسلاید ۸ :

Chenopodium albumسلمه تره، سلمك            
گياهي است يكساله، ايستاده، تكثير آن بكمك بذر، هر گياه توانايي توليد ۳۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ عدد بذر را دارد. گلدهي آن تير ماه تا مهر ماه بوده و رسيدگي بذرها از مرداد ماه تا اواخر پاييز صورت ميگيرد. مزارع چغندر قند، سويا، ذرت و باغهاي ميوه مورد هجوم آن قرار ميگيرند

اسلاید ۹ :

Kochia scoparia                                             جاروي قزويني

kochia, summer cypress                    

گياهي است يكساله، ايستا( ۱۵۰ – ۵۰ سانتي متر) تكثير آن بكمك بذر، موسم گلدهي آن تير ماه تا مهر ماه و رسيدگي بذر آن از شهريور تا آبانماه ميباشد.

گياهي است مقاوم به خشكي و بيشتر در حاشيه جاده ها پراكنده است. در زمينهاي زراعي و باغها نيز مشاهده ميشود.

اسلاید ۱۰ :

 Salsola kali    علف شور                              
 
prickly saltwort       نام انگليسي                           

گياهي است يكساله، ايستا ( ۱۵۰ – ۱۵ سانتي متر )، تكثير آن بكمك بذر، موسم گلدهي آن :مرداد ماه تا مهر ماه و رسيدگي بذر آن شهريور تا آبانماه.

پراكنش:عمدتاً در زمينهاي شور خاكهاي سبك و بيشتردر زمينهاي باير و حاشيه جاده هاو مزارع لگومهاي دانه اي مشاهده ميشود.