لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت معرفی شبکه حسگرکارانداز توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت معرفی شبکه حسگرکارانداز قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

معرفی شبکه حسگر/کارانداز
 Wireless Sensor Actor Network (WSAN)

lشبکه حسگر مشتمل بر دهها تا صدها گره خودگردان است که  هفته ها و ماهها کار می کنند.

lدر هر گره تعدادي حسگر و/يا كارانداز وجود دارد

lاز طريق حسگرها اطلاعات محيط را گرفته و ازطريق كار اندازها واكنش نشان مي دهد

lارتباط بين گره ها بصورت بي سيم است

lهرگره بطور مستقل و بدون دخالت انسان کار میکند

lشبكه حسگر به شدت با محيط فيزيكي تعامل دارد

اسلاید ۲ :

کاربرد ها

 

  ۱-امنيت شبكه

  ۲-ارتباط بلادرنگ

 ‌ ۳-پردازش صوت و تصوير

  ۴-داده كاوي

  ۵-رباتيك

  ۶-طراحي خودكار سيستم هاي جاسازي شده ديجيتال

  و… 

اسلاید ۳ :

   ويژگی ها

lتنگناهاي سخت افزاري شامل محدوديتهاي اندازة فيزيكي, منبع انرژي, قدرت پردازش, ظرفيت حافظه

lتعداد بسيار زياد گره ها

lچگالي بالا در توزيع گره ها در ناحيه عملياتي

lوجود استعداد خرابي در گره ها

lتغييرات توپولوژي بصورت پويا و احيانا متناوب

lاستفاده از روش پخش همگاني در ارتباط بين گره ها در مقابل ارتباط نقطه به نقطه

lداده محور بودن شبكه به اين معني كه گره ها كد شناسايي ندارند

اسلاید ۴ :

ساختار كلي شبكه حس/كار بي سيم

lحسگر

lگره حسگر

lگره كارانداز

lگره حسگر/كارانداز

lشبكه حسگر

lمیدان حسگر/کارانداز

lچاهک

lگره مدیر وظیفه

اسلاید ۵ :

ساختار تصمیم گیری گره مدیر وظیفه

۱- ساختار خودکار

۲- ساختار نیمه خودکار

اسلاید ۶ :

۱- ساختار خودکار

lتشخیص پدیده توسط حسگرها

lارسال داده هاي دريافتي به گره هاي كارانداز جهت پردازش و انجام واكنش مناسب

lهماهنگي گره هاي كارانداز مجاوربا يكديگر و تصميم گيري نهایی

lهیچ کنترل متمرکزی وجود ندارد

lتصمیم گیری ها بصورت محلی انجام می شود.

اسلاید ۷ :

۲- ساختارنیمه خودکار

داده ها توسط گره ها به سمت چاهك هدايت شده و فرمان از طريق چاهك به گره هاي كار انداز صادر شود

اسلاید ۸ :

چالش های موجود در شبکه حسگر

l1- تنگناهاي سخت افزاري

l2- توپولوژي

l3- قابليت اطمينان

l4- مقياس پذيري

l5- قيمت تمام شده

l6- شرايط محيطي

l7- رسانه ارتباطي

l8- توان مصرفي گره ها

l9- طول عمر شبكه

l10- ارتباط بلادرنگ و هماهنگي

l11- امنيت و مداخلات

l

اسلاید ۹ :

تنگناهاي سخت افزاري

l

l1-  هرگره بايد كل اجزاء لازم را داشته باشد

l2-  بايد به حد كافي كوچك, سبك و كم حجم باشد

l3-  توان مصرفي بسياركم داشته باشد

l4-  قيمت تمام شده پايين داشته باشد

l5-  با شرايط محيطي سازگار باشد.

اسلاید ۱۰ :

توپولوژي

l

l1-  توپولوژي ذاتي شبكه حس/كار توپولوژي گراف است.

l2-  ارتباط گره ها در هنگام جاي گيري و شروع به كار اوليه

l3-  امكان عضويت گره هاي جديد در راه اندازي اوليه

l4-  حذف گره هاي از کار افتاده در راه اندازي اوليه

l5-  با شرايط محيطي سازگار باشد.