لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت معماری و موسیقی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت معماری و موسیقی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

خشک چوب و خشک سیم و خشک پوست

 از کــجا مـی آید ایــن آوای دوست

«مولوی»  

اسلاید ۲ :

فهرست:

۱- دیباچه

۲- هنرمند،خلق هنرواهداف

۳- نگاهی به مقوله معماری وموسیقی ومفاهیم ان

۴- معماری وموسیقی ایران

۵- نگاهی گذرا به معماری وموسیقی در بستر تحولات اجتماعی در اروپا

۶- هنر معماری و موسیقی وبررسی عناصر مشترک هنری این دو مقوله

۷- ادبیات،فلسفه ومعنویت در موسیقی ایران

۸- نسبت های هارمونیک درمعماری وموسیقی

۹- پیوندهای اساسی معماری وموسیقی

۱۰- مبانی افرینش کالبدی معماری وموسیقی

اسلاید ۳ :

معماری :

به معنی روزمره اش ضمن این که تجدید فضا می کند،درون فضایی گسترده تر قرار می گیرد؛ هم درون آن و هم گرداگردش، انسان ها حرکت می کنند.

 

موسیقی :

امواج صوتی نظم یافته و سنجیده و پراکنده شده در فضا است و آن گاه که حرکت انسان ها درون فضای معینی را بر می انگیزد و بر روح انسانی و بر فضای عاطفی درونی وی اثرگذاری می کند.

 

اسلاید ۴ :

مقوله های اساسی معماری و موسیقی

– موسیقی و معماری را نمی توان، تنها براساس داده های ملموس و کاربردی یا

 

 مکانیکی و روزمره، بازشناساند .

 – انسان به شناخت مبانی اندیشه و فکری که زاینده یک اثر معماری یا       

 

 موسیقی است نیاز دارد .

اسلاید ۵ :

هنرمند معمار و موسیقی ساز، از پدیده ها و عوامل فعال در محیط خود برانگیخته

می شود تا «سخن گوید» و آنچه می آفریند، سخن وی است

 – موسیقی، به کمک صوت بیان احساس می کند و معماری، به کمک ماده.

اسلاید ۶ :

فصل ۲ :  هنرمند ، خلق  هنر و اهداف

شوپنهاور :

« همه هنرها می خواهند به مرحله موسیقی برسند »

«همه هنرها در نهایت راهی به سوی انتزاع می گشایند»

سؤال این است: آیا در هنر موسیقی چه کیفیتی نهفته است

که سایر هنرها سعی در رسیدن به آن را دارند؟

اسلاید ۷ :

زیبایی شناسی هنری

در بررسی و تحلیل زیبایی به دو مورد ویژه بر می خوریم:

یکی «زیبایی طبیعی» و دیگری «زیبایی هنری».

 

زیبایی های هنری به دلیل آنکه آفریده روح و بازتاب ذهن و اندیشه هنرمندند والاتر

و برتر از زیبایی های طبیعی اند.

 

به عبارت دیگر، زیبایی هنری، بازآفرینی زیبایی طبیعی است.

هنر، هرگز در پی تکرار طبیعت نیست و دیدنی ها را بیان نمی کند؛ بلکه آنچه نادیدنی

است را قابل دیدن می سازد.

اسلاید ۸ :

– مراحل آفرینش یک اثر هنری

در جریان تجزیه و تحلیل مراحل مختلف آفرینش و شکل گیری هر اثر هنری،

ساختار ذهنیت هنرمند که رابطه مستقیم با نوع فرهنگ ذخیره او

دارد، از اهمیت زیادی برخوردار است.

آفرینش هر اثر هنری، مبتنی بر گذر از سه مرحله است:

۱- مرحله «دریافت»؛   ۲- مرحله «تحلیل»؛    ۳- مرحله «آفرینش» ؛

 

که به ترتیب بر سه رأس مثلث آفرینش قرار دارند.

اسلاید ۹ :

ظاهراً همان طور که معماری انواع دارد، موسیقی نیز به چند نوع منقسم شده

است. انواع مشخص گشته موسیقی عبارتند از: موسیقی مذهبی، موسیقی بزمی

و موسیقی رزمی.

 ۱- معماری مردمی                 موسیقی عامیانه

۲- معماری بومی                    موسیقی محلی

۳- معماری مذهبی                موسیقی مذهبی

۴- معماری مونومانتال          شاخه ای از شاخه های موسیقی مذهبی

۵- معماری سودمند              نوعی موسیقی بیشتر باب کاباره ها و سرگرمی مردم

اسلاید ۱۰ :

بنابر آنچه یاد شد، فضا یا محیط،

صحنه اجرای نمایش نامه ای است

که معمارنوشته است.