لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت معماری پايدار و فنآوري مناسب ساخت و ساز توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت معماری پايدار و فنآوري مناسب ساخت و ساز قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

معماري پايدار براي جوابگوئي به مشكلات طراحي و ساخت و ساز ساختمان تعريف شده است.

nاستفاده بهينه از مواد، مصالح ساختماني، انرژي

nبالابردن كيفيت ساخت و ساز

nكم كردن هزينه ساخت و ساز

nاستفاده از پتانسيل هاي بالقوه در طبيعت

اسلاید ۲ :

۲ – وضعيت فعلي طراحي و ساخت و ساز ساختمان در كشور

nعدم توجه به منابع موجود در طبيعت

nبكارگيري بيش از حد مواد، منابع طبيعي و انرژي

nهزينه بالاي ساخت و ساز

nبكارگيري مصالح ساختماني مدرن و گران قيمت با اجراي ساختمان به روش سنتي

nكمبود آئين نامه ها و ضوابط اجرائي

اسلاید ۳ :

nعدم بكارگيري روشهاي اجراي صنعتي ساختمان

nاغلب عمليات ساختماني در كارگاه انجام مي شود

nمدت زمان اجراي پروژه طولاني مي باشد.

nوابستگي شديد شيوه هاي اجراء به كارگر در كارگاه

nافراد با تخصص هاي متنوع در كارگاه مورد نياز مي باشد.

اسلاید ۴ :

۳ – توصيه هاي طراحي آئين نامه زلزله ۲۸۰۰

n خ- بكار بردن مصالح سازه اي با مقاومت زياد و مصالح غير سازه اي سبك، وزن ساختمان به حداقل رسانده شود.

nد- ساختمانها و اجزاي آن به نحوي طراحي گردند كه داراي شكل پذيري مناسب باشند.

nز- اعضا و قطعات غير سازه اي به خصوص قطعات نما و شيشه ها آنچنان طراحي و اجراء شوند كه در هنگام وقوع زلزله از سازه جدا نشده و با فرو ريختن خود ايجاد خسارات احتمالي جاني و مالي ننمايند.

اسلاید ۵ :

۴ – معرفي ساخت و ساز صنعتي

nمطالعات و تحقيقات نشان داده بخشي از مشكلات فوق با بكارگيري ساخت و ساز صنعتي قابل برطرف كردن مي باشد. :

u توليد صنعتي ساختمان در سايت

u توليد صنعتي ساختمان در خارج سايت

n

nروشهاي ساخت و ساز صنعتي كه در حال شكل گيري مي باشد:

uتوليد صنعتي ساختمان

uاجراي صنعتي ساختمان

اسلاید ۶ :

۵ – ويژگيهاي اجراي صنعتي ساختمان

nاتصالات خشك

nمحيط كار تميز

nكنترل راحتر كار

nتوليد صنعتي قطعات و سبكی آنها

nسرعت اجراء فوق العاده بالاست

nكارها قبلاً برنامه ريزي و مهندسي می شود

nمصالح ساختماني بکار رفته فوق العاده سبك مي باشد

nكيفيت كار بدليل سبكي و استفاده از اتصالات مطمئن خيلي بالاست

اسلاید ۷ :

nبكارگيري استاد رانر وزن ديوارهاي داخلي و خارجي را به يك هشتم وزن ديوارهاي آجر فشاري مي رساند.

nبكارگيري روش ساخت و ساز سبك ضمن برخورداري از فؤائد فوق در اجراء، جرم ساختمان را بطور چشمگيري كمتر مي كند

nاين كم شدن وزن تأثير مستقيم بر حل مشكل زلزله دارد

nو همچنين سبب كاهش مصرف مواد، مصالح ساختماني و نهايتاً صرفه جوئي اقتصادي خواهد شد.

اسلاید ۸ :

۷ – سبك سازي اسكلت ساختمان

nسبك سازي اغلب در رابطه با مسائل نازك كاري متمركز بوده

nاز سال ۹۰ به بعد براي دستيابي به اهداف توسعه پايدار و اقتصادي نمودن ساخت و ساز ساختمان ها استراكچر بناها هم مورد توجه متخصصين امر قرار گرفته است

nتا اين مرحله نتايج مثبتي در پي داشته است طوريكه سازه اي بنام هاي تجاري:

nLight gauge Steel Framing (LGSF)

nLightweight Steel Framing (LSF)

nSteel Building System (SBS)

nSteel House (SH)

اسلاید ۹ :

۸ – نتيجه گيري و پيشهادات

nروش هاي اجراي صنعتي مي تواند مشكلات زيادي از صنعت ساختمان سازي را حل نمايد.

nمطالعات نشان داده اين روش ساخت و ساز نياز به فرهنگ سازي دارد

nاين فرهنگ سازي نيازمند توجه كارفرمايان، مسئولين و متخصصين بخش ساختمان دارد.

nدر صورتيكه از طراحان و سازندگان اين درخواستی نشود مطمئناً آنها روشهاي متداول را ادامه خواهند داد

nچرا كه فرهنگ روشهاي رايج موجود است و نيازی به تغيير و تحول نمي باشد.

nدرصورت ادامه اين روند ما در دهه حاضر نيز بايد نظاره گر از دست رفتن همنوعان و اموال خود در اثر حوادث طبيعي و كوتاهي عمر مفيد بناها و مشكلات زيست محيطي در جامعه باشيم.