لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت مفاهيم و ملاحظات پياده سازي توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت مفاهيم و ملاحظات پياده سازي قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

nتامين و نگهداري مواد اوليه 

nنگهداري اقلام  و محصولات نيم ساخته

nنگهداري محصول نهايي

اسلاید ۲ :

   وظيفه اصلي اين نرم افزارها ، تامين  و نگهداري  مواد شامل مواد اوليه ، محصول نيم ساخته و محصول نهايي ميباشد.

  اطلاعات موجودي از طريق ثبت اطلاعات فرمهاي در گردش شامل وروديها،خروجيها وتعديلات انجام ميگردد   

 

اسلاید ۳ :

 • دريافت طرح توليد
 • دريافت موجودي بالفعل (انبار)
 • دريافت موجودي بالقوه (سفارشات در راه)
 • برنامه ريزي تامين
 • توصيه خريد در زمانهاي لازم
 • توصيه ساخت در زمانهاي لازم
 • اعلام كمبودها (نيازها)
 • ميزان اقلام ساختني و زمانهاي مربوط
 • ميزان اقلام خريدني و زمانهاي مربوط

 

اسلاید ۴ :

nتوسعه MRP از حوزه مواد به فرايند ساخت

nبرنامه ريزي و كنترل منابع موثر در فرايندساخت

nمواد (اوليه ،نيم ساخته ،نهائي)

nتجهيزات و ماشين آلات

nنيروي انساني

nبازتاب مالي فعاليتها

اسلاید ۵ :

nMRPII ازسيستم هاي حوزه ساخت آغاز و  به تدريج به ساير حوزه هاي موثر در توليد گسترش يافت.

nاين سيستم ها مجموع عوامل موثر در توليد شامل مواد و قطعات ، ماشين آلات و نيروي انساني را تحت پوشش قرار داده  و ابعاد مالي فعاليتهاي فوق را ثبت مي نمايد.

nمجموعه سيستم هاي بهم پيوسته اي كه امكان برنامه ريزي و اجراي عمليات در سازمانهاي توليدي را فراهم ميسازد.

n

اسلاید ۶ :

برخي ويژگيهاي MRPII

nرويكرد درون سازماني

nايجاد سيستم ها با نگرشFunctional

nايجاد همبستگي اطلاعاتي

nبكارگيري سيستم ها در فرايند عمليات  (TPS) 

nايجاد سيتمها جهت گزارش دهي و تصميم گيري

n MRS

nDSS

nEIS  

اسلاید ۷ :

عناوين برخي محصولات مبتني بر مفاهيم MRPII

nEWS (Enterprise Wide System)

nCIS    (Corporate Information System)

nMIS   (Management Information System)

nIntegrated System

nTotal System

nEnterprise System

n…

n

اسلاید ۸ :

MRPIII (Money Resource Planning)

nMRPIII توسعه  سيستمهاي MRPII  با پوشش سيستمهاي مديريت منابع مالي سازمان ميباشد.

n

nMRPIIIجهت پاسخگويي به شرايط پيچيده بازار در توليد واثرات مالي آن جهت تصميم گيري مطرح گرديد.

اسلاید ۹ :

زمينه هاي پيدايش ERP

nرشد قابل توجه تغييرات محيطي موثر بر سازمانها

n

nالزامات مربوط به بازنگري ديدگاهها وفرايندهاي كسب وكار

n

nتنگناهاي محصولات نرم افزاري مبتني بر مفاهيم  MRPII 

n

nرشد امكانات فن آوري اطلاعات و ارتباطات (ICT)

اسلاید ۱۰ :

رشد قابل توجه تغييرات محيطي موثر بر سازمانها

 • تشديد رقابت ناشي از رابطه عرضه و تقاضا
 • لزوم حركت از نياز مشتري (مشتري مداري)
 • انتظارات محيط جهت تسريع در تصميم گيري و اجرا
 • تغييرات ناشي از پيشرفتهاي تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات