لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت مقاومت توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت مقاومت قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

روش های مختلفی در مقاوم سازی یکسازه بتنی وجود دارد وما به چنیدن موردکه در حال حاضر اجرا می شود اشاره می کنیم

اسلاید ۲ :

مقاوم سازی به سه طریق صورت می گیرد:

vکاهش بارهای وارد بر سازه

vوصله کردن یا به عبارتی تقویت اعضای موجود

vاضافه کردن یک تعداد اعضای جدید

اسلاید ۳ :

ببتن های با عملکرد ودوام زیاد

vاز آنجا که رسیدن به مقاومت بالا در بتن از اهداف دست اندرکاران کارهای بتنی در دو دهه اخیر بوده است، ابتدا این نوع بتن با مقاومت بیش از MPA50 ساخته شد.با پایین آوردن نسبت آب به سیمان تا حد ۳/۰ رسیدن به چنین مقاومتهایی بسیار آسان است. برای ساخت بتن هایی با مقاومت بیشتر و در حد Mpa 110-80 و برای تقویت ناحیه فصل مشترک سنگدانه درشت و خمیر سیمان مواد سیلیسی فعال و غیر بلوری به نام دوده سیلیس به کار گرفته شد. همزمان سنگدانه هایی با مقاومت بیشتر و با دانه بندی مناسب تر و با کنترل حداکثر اندازه سنگدانه در این مخلوط ها به کار رفت.

اسلاید ۴ :

 
بتن های با نرمی بالا

vامزوزه کار برد بتن با نرمی بالاتر که بتواند تغییر شکل های زیاد را بدون شکست تحمل نماید، مورد توجه قرار گرفته است. تحقیقات در خصوص تأمین نرمی لازم در بتن با الیاف های مختلف و حتی حذف آرماتور در حال انجام می باشد. هدف از کاربرد الیاف در بتن افزایش مقاومت کششی، کنترل گسترش ترک ها و افزایش طاقت بتن می باشد تا قطعه بتنی بتواند در مقابل بارهای وارده در یک مقطع ترک خورده تغییر شکل های زیادی را پس از نقطه حداکثر تنش تحمل نماید

اسلاید ۵ :

امتیاز افزودن فوق روانسازها در بتن

vافزایش روانی بتن

vافزایش مقاومت بتن

vکاهش نفوذ پذیری و افزایش دوام بتن

vصرفه جویی در مصرف سیمان و نهایتا تقلیل هزینه های متعلقه که هر کدام از موارد مذکور به جای خود ودر زمان مناسب قابل محاسبه ووصول خواهد بود

اسلاید ۶ :

محا فظت بتن های مقاومت بالا

vراه کاری فنی برای مشکلات ومسایل موجود در محافظت بتن های مقاومت بالا پیشنهاد می شود . روش جدید شامل بکار بردن مخلوطی از دانه ها می باشد که دانه های سبک را در بر می گیرد . ذرات از پیش خیس شده در پروسه سخت سازی وخشک سازی سیمان نقش منبع اب را ایفا می نمایند و اجازه میدهند تا یک هیدراسیون (HYDRATION) مداوم انجام گیرد که باعث محا فظت ویژگیهای بتن خواهد شد .

اسلاید ۷ :

برسي مقاومت بتن در برابر اسيد نيتريك

 

vدر اين پروژه تاثير عواملي همچون اضافه نمودن ميكروسيليس سرباره شن و ماسه سيليسي به جاي شن و ماسه معمولي تعين نسبت آب به سيمان و بهينه سيمان مصرفي درون بتن و همچنين استفاده از پوشش ها بر سطح بتن در افزايش مقاومت بتن در برابر حمله اسيد نتيريك بررسي و مطالعه شد. نتايج حاصل از اين پروژه نشان دادند كه اضافه نمودن ميكروسيليس به بتن تا اندازه اي مقاومت آن را در برابر حمله اسيد نيتريك افزايش مي دهد. زمان گيرش اوليه بتن و مقاومت الكتريكي آن با افزايش ميكروسيليس افزايش مي يابد . در صد انبساط حجمي بتن به ازاي ۵ درصد ميكروسيليس اضافه شده به آن بطور جزيي كاهش يافته اما در مقدار ۱۰ درصد در مقايسه با بتن شاهد تاثيري نداشته و در ۲۰ درصد ميكروسيليس باعث افزايش درصد انبساط حجمي بتن مي گردد. همچنين مقاومت فشاري بتن حاوي ميكروسيليس بعداز ۲۸ روز عمل آوري بيشتر از ۱۴ روز مي باشد.نتايج حاصل از اين پروژه نشان داد كه در بين پوششهاي انومل ، اپوكسي ، پودر ضد اسيد و رنگ بتن تنها پوشش انومل در تمام غلظت هاي اسيد داراي مقاومت بسيار خوبي بوده است. رنگ بتن در هيچ كدام از غلظت هاي اسيد مقاومتي از خود نشان نداد . پوشش اپوكسي تنها در غلظت هاي ۱۰ درصد و ۳۵ درصد از حمله اسيد جلوگيري كرده و پودر ضد اسيد تنها در غلظت هاي پايين اسيد نيتريك تااندازه اي از حمله آن جلوگيري نمود. جهت برسي اثر بازدارنده ها در مقابل اسيد به بتن از ‏‎BrNa‎‏ استفاده گرديد با توجه به نتايج بدست آمده در غلظت ۱۰ درصد اسيد تنها اضافه نمودن ۱ درصد از بازدارنده ها به بتن مقاومت آنها را در مقابل حمله اسيد افزايش مي دهد . ولي باز دارنده ‏‎BrNa‎‏ نسبت به دو بازدارنده ديگر تاثير بيشتري در كم كردن حمله اسيد داشته است. در اسيد با غلظت ۳۵ درصد اضافه نمودن ۱/۰ درصد از دو بازدارنده ‏‎INa , SNa2‎‏ باعث افزايش مقاومت بتن در برابر حمله اسيد گرديد و ‏‎BrNa‎‏ بي تاثير بود . در غلظت ۵۵ درصد اسيد هيچ كدام از اين بازدارنده ها به بتن تغييري در مقاومت فشاري درصد انبساط حجمي زمان گيرش و مقاومت الكتريكي بتن از خود نشان ندادند.

اسلاید ۸ :

دمای بتن رسیدن به مقاومت لازم

vلازم و استاندارد براي ساختمان سازي ٢٨ روز است. چرا كه در كمتر از اين مدت و همچنين پايين تر از دماي ١٦ درجه سانتي گراد بتن مقاومت لازم را كه ٢٤٠ كيلوگرم بر سانتي مترمربع است، پيدا نمي كند. ٣٠ تا ٤٠ درصد مقاومت بتن بستگي به دماي مناسب آن يعني بالاتر از ١٦ درجه سانتي گراد دارد. اما بتن جديد ابداعي محققان ايراني علاوه بر اين كه در دماي ١٨ درجه سانتي گراد زير صفر قابليت عمل آوري را دارد، در مدت ١٤ روز به سختي و مقاومت لازم مي رسد.

اسلاید ۹ :

آرما تورهای غیر فولادی در بتن

vدر سال های اخیر استفاده محدودی از آرماتورهای غیر فلزی آغاز گشته است هر چند تحقیقات بر روی کاربرد وسیعتر آنها و عملکرد دراز مدت این نوع آرماتورها ادامه دارد این آرماتورها که معروف به آرماتورهای با الیاف پلاستیکی (FRP) هستند از الیاف مختلفی چون الیاف شیشه ای (GFRP) الیاف آرامیدی (Afrp) والیاف کربنی (CFRP) در یک رزین چسباننده تشکیل شده اند.

خاصیت عمده این آرماتورها که سبب کار برد آنها شده است مقاومت در برابر خوردگی آنهاست که می تواند در محیط های بسیار خورنده دوام دراز مدتی داشته باشند. علاوه بر این مقاومت بالا، مقاومت به خستگی بالا، ظرفیت بالای تغییر شکل ارتجاعی، مقاومت الکتریکی زیاد و هدایت مغناطیسی پایین و کم این مواد از مزایای آنها شمرده می شود. البته این مواد معایبی چون کرنش گسیختگی کم و شکننده بودن و خزش زیاد و تفاوت قابل ملاحظه ضریب انبساط حرارتی آنها در مقایسه با بتن را به همراه دارند.

اخیراً از الیاف مختلف شبکه هایی بافته شده و به صورت یک شبکه آرماتور در سطح بتن برای کنترل ترک و کم کردن عرض آن و همچنین در دیوارهای نمای بتنی ازآن استفاده می کنند. تحقیقات روی کاربرد صفحات الیافی به جای صفحات فولادی برای تقویت قطعات خمشی و تیرها و دال ها به ویژه در پل ها ادامه دارد. این صفحات با رزین های اپوکسی به نواحی کششی از خارج اتصال داده می شود. کاربرد صفحات با الیاف کربنی برای این تقویت بیشتر رایج گشته و در چندین پل در ژاپن و در بعضی کشورهای اروپایی از آن استفاده شده است.

اسلاید ۱۰ :

آرما تورهای غیر فولادی در بتن

vدر سال های اخیر استفاده محدودی از آرماتورهای غیر فلزی آغاز گشته است هر چند تحقیقات بر روی کاربرد وسیعتر آنها و عملکرد دراز مدت این نوع آرماتورها ادامه دارد این آرماتورها که معروف به آرماتورهای با الیاف پلاستیکی (FRP) هستند از الیاف مختلفی چون الیاف شیشه ای (GFRP) الیاف آرامیدی (Afrp) والیاف کربنی (CFRP) در یک رزین چسباننده تشکیل شده اند.

خاصیت عمده این آرماتورها که سبب کار برد آنها شده است مقاومت در برابر خوردگی آنهاست که می تواند در محیط های بسیار خورنده دوام دراز مدتی داشته باشند. علاوه بر این مقاومت بالا، مقاومت به خستگی بالا، ظرفیت بالای تغییر شکل ارتجاعی، مقاومت الکتریکی زیاد و هدایت مغناطیسی پایین و کم این مواد از مزایای آنها شمرده می شود. البته این مواد معایبی چون کرنش گسیختگی کم و شکننده بودن و خزش زیاد و تفاوت قابل ملاحظه ضریب انبساط حرارتی آنها در مقایسه با بتن را به همراه دارند.

اخیراً از الیاف مختلف شبکه هایی بافته شده و به صورت یک شبکه آرماتور در سطح بتن برای کنترل ترک و کم کردن عرض آن و همچنین در دیوارهای نمای بتنی ازآن استفاده می کنند. تحقیقات روی کاربرد صفحات الیافی به جای صفحات فولادی برای تقویت قطعات خمشی و تیرها و دال ها به ویژه در پل ها ادامه دارد. این صفحات با رزین های اپوکسی به نواحی کششی از خارج اتصال داده می شود. کاربرد صفحات با الیاف کربنی برای این تقویت بیشتر رایج گشته و در چندین پل در ژاپن و در بعضی کشورهای اروپایی از آن استفاده شده است.