لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت مقايسه تطبيقي استانداردهاي توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت مقايسه تطبيقي استانداردهاي قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

ضرورت استاندارد و انواع استانداردها

استاندارد مدركي است كه با اجماع عمومي تهيه و توسط مراجع ذي صلاح تأييد

شده و جهت استفاده هاي تكراري و عمومي، قوانين، راهنماها و با هدف تحقق

بهينه موضوع مورد نظر ارايه مي شود.

استانداردها به سه طبقه تقسيم مي شوند:

.۱استانداردهاي توصيفي كه واقعيت، جزييات يا ويژگي چيزي را تشريح مي كنند.

 1. استانداردهاي معياري و ضابطه اي كه راهنمايي هايي (معيارهايي) براي استفاده

به عنوان مبنا براي اندازه گيري، مقايسه يا تصميم گيري ارايه مي كنند.

 1. استانداردهاي تجويزي كه يك راه منحصربه فرد براي انجام كارها مشخص

مي كند.

اسلاید ۲ :

ضرورت متدولوژي ها و استانداردهاي مديريت پروژه

هدف استانداردها و متدولوژي هاي

.۱ هم زباني افراد درگير در پروژه

.۲ اطمينان از اجراي درست كار

.۳ تبيين فرآيند كار و تعيين چگونگي اجراي صحيح عمليات

.۴مرجعي براي افراد گروه پروژه در اختلالافات

 • قوت استانداردها در جامعيت، سادگي ، مقبوليت عام استفاده كنندگان و تضمين

آن براي اجراي درست كار است

 • جهاني شدن شركت هاي ساخت و پروژه و گسترش بازارهاي كار آشنايي مديران

پروژه با اين استانداردها و راهنماها را ضروري نموده است

 • مقايسه تطبيقي راهنماها و استانداردها گامي در جهت بهره مندي صحيح و

هوشمندانه از استانداردها

اسلاید ۳ :

مقايسه تطبيقي استانداردهاي مديريت پروژه

مؤسسات، انجمن ها و كشورهاي گوناگون در سطح دنيا اقدام به تدوين استانداردهاي

مخصوص خود در زمينه مديريت پروژه كرده اند؛ اما در اين ميان دو راهنما و متدولوژي

بيش از ديگران گسترش عام يافته است

در PMI مطرح ترين استاندارد توصيفي و تشريحي مؤسسه PMBOK • راهنماي

مديريت پروژه به شمار مي رود. اين مؤسسه به عنوان رهبر مديريت پروژه در دنيا

متعهد است كه استانداردهاي اين حوزه را تدوين كرده و براي اطمينان از ارتباط

استانداردها هر پنج سال آن ها را بازنگري و در صورت لزوم روزآمد كند

اولين بار توسط نمايندگي مركز محاسبات و ارتباط از دور Prince • متدولوژي ۲

استانداردي تعييني Prince تدوين شده است. روش ۲ (CCTA) دولت انگليس

و تجويزي است كه در مرحله اول به عنوان استاندارد ملي كشور انگلستان و امروزه به

عنوان مديريت پروژه حرفه اي در نقاط مختلف دنيا تبديل شده است

اسلاید ۴ :

 • سال ۱۹۷۶ : تاليف استاندارد شروع شد.
 • سال ۱۹۸۴: اولين کتاب منتشر شد
 • سال ۱۹۸۷ : کتاب بازنگري شد
 • سال ۱۹۹۶ : اولين نسخه جامع منتشر گرديد
 • سال ۲۰۰۰ : دومين نسخه جامع منتشر گرديد
 • سال ۲۰۰۴ : سومين نسخه جامع منتشر گرديد
 • سال ۲۰۰۸ : تا كنون نسخه اوليه منتشر شده و در پايان سال قرار است نسخه

چهارم نيز منتشر گردد.

اسلاید ۵ :

 • محتواي مديريت پروژه:

  – در استاندارد PMBOK مفاهيمي مانند ،  Program ،Portfolio وPMO وجود دارد و بخصوص به تفصيل در خصوص PMO صحبت شده است.

  – در استاندارد ۲ PRINCE مفهوم Portfolio خيلي جزئي مطرح شده ولي Program مفصل تشريح شده است. همچنين در اين استاندارد بجاي واژه PMO از واژه ، Project Support Office) PSO)استفاده مي گردد. همچنين تفاوتهايي در سطح مديريت آنها نيز وجود دارد.

اسلاید ۶ :

 • چرخه عمر پروژه 🙁Project Lifecycle)

  – هر دو استاندارد اعتقاد دارند كه مطالعات امكانسنجي بايد بعنوان پروژه اي

  خارج از محدوده يك پروژه در نظر گرفته شود.

  – در ۲ PRINCE برخلاف PMBOK همپوشاني بين فازهاي پروژه ،

  وجود ندارد و هر مرحله پس از تائيد كميته پروژه شروع مي گردد.

  – هر دو استاندارد اعتقاد دارند كه چرخه عمر پروژه بخشي از چرخه عمرمحصول است ولي در  PMBOKاين مساله پيچيده تر تشريح شده است.

اسلاید ۷ :

 • ذينفعان پروژه 🙁Project Stakeholders)

  – هر دو استاندارد به اين واژه اشاره كرده اند ولي در PMBOK مثالهاي

  زيادي از انواع ذينفعان زده شده است. همينطور در ۲ PRINCE به مثبت

  و منفي بودن آن اشاره اي نشده است.

  – بر اساس نسخه اوليه ۲۰۰۸ استاندارد PMBOK فرآيندي با نام“شناسايي ،ذينفعان” به حوزه مديريت ارتباطات اضافه شده است كه كمبود آن در

  نسخه هاي قبلي محسوس بود.

اسلاید ۸ :

 • معرفي انواع ساختارهاي سازماني:

  – در PMBOK سه نوع ساختار سازماني (وظيفه اي، ماتريسي و پروژه اي)

  معرفي شده است و تا حدودي به مشخصه هاي آن اشاره شده است.

  – در ۲ PRINCE جزئي با نام ، Organization“ وجود دارد كه در

  آن بيشتر به ساختار مديريت پروژه و نقش افراد مختلف در تيم پروژه اشاره

  مي گردد.

اسلاید ۹ :

 • ديدگاه فرآيندي:

  – در PMBOK  ۵ گروه فرآيندي به شرح زير وجود دارد:

  • آغازين
  • برنامه ريزي
  • اجرا
  • نظارت و كنترل
  • اختتام

اسلاید ۱۰ :

 • ديدگاه فرآيندي:
  • پايه ريزي يك پروژه (SU)
  • هدايت يك پروژه (DP)
  • آغاز نمودن يك پروژه (IP)
  • مديريت محدوده هاي مراحل (SB)
  • كنترل يك مرحله (CS)
  • مديريت تحويل محصول (MP)
  • ختم يك پروژه (CP)
  • برنامه ريزي (PL)