لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت مقایسه گیاهان C3 و C4 توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت مقایسه گیاهان C3 و C4 قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

تفاوت اول :

o گیاهان C3 دارای، یک چرخه فتوسنتزی می باشند ولی گیاهان C4 دارای دو چرخه فتوسنتزی هستند.

اسلاید ۲ :

تفاوت دوم :

o تثبیت Co2 و چرخه کلوین در گیاهان C3 در سلولهای مزوفیلی است ولی در گیاهان C4تثبیت Co2 در سلولهای مزوفیل و چرخه کلوین در غلاف آوندی صورت می گیرد.

اسلاید ۳ :

تفاوت سوم :

o در گیاهان  C4 آناتومی کرانز وجود دارد ولی در گیاهان  C3این آناتومی دیده نمی شود.

اسلاید ۴ :

تفاوت چهارم :

o اولین پذیرنده Co2 در گیاهان C3 ، RUBP می باشد ولی در گیاهان C4 ، PEP است.

اسلاید ۵ :

تفاوت پنجم :

o آنزیم تثبیت کننده Co2  در گیاهان C3 ، RUBP کربوکسیلاز است ولی در گیاهان C4 ،PEP  کربوکسیلاز می باشد.

اسلاید ۶ :

تفاوت ششم :

o ریبولوز ۵-۱ دی فسفات در گیاهان C3 در سلولهای مزوفیلی برگ قرار دارد ولی در C4 در سلولهای غلاف آوندی برگ فعالیت دارد.

اسلاید ۷ :

تفاوت هفتم :

oآنزیم PEP در گیاهان C4 نسبت به آنزیم RUBP در گیاهان C3 میل ترکیبی بیشتری با Co2 دارد.

اسلاید ۸ :

تفاوت هشتم :

o گیاهان C4 کربن ۱۳ را نسبت به گیاهان C3 بیشتر ذخیره می کنند.

اسلاید ۹ :

تفاوت نهم :

o نشاسته در  گیاهان C4 درغلاف آوندی برگ و در گیاهان C3 در سلولهای مزوفیل برگ ساخته میشود.

اسلاید ۱۰ :

تفاوت دهم :

oاولین فرآورده فتوسنتزی در گیاهان C3 یک اسید سه کربنه بنام اسید ۳ فسفو گلیسریک (PGA) است ولی در گیاهان C4 یک اسید چهار کربنه بنام اسید اگزالواستیک (OAA) است.