لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت مقدمه‌اي بر بيوشيمي توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت مقدمه‌اي بر بيوشيمي قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

اهداف متابوليسم

 • بدست آوردن انرژي شيميايي توسط گرفتن انرژي خورشيد يا تجزيه مواد مغذي پرانرژي از محيط
 • تبديل مولكولهاي مواد مغذي به مولكولهايي كه خاص سلول هستند شامل مواد پيش ساز و ماكرومولكولها
 • پليمريزاسيون مواد پيش ساز مونومري به ماكرومولكولها (پروتئينها، اسيدهاي هسته‌اي و پلي‌ساكاريدها)
 • سنتز و تجزيه مولكولهاي زيستي مورد نياز براي عملكردهاي خاص سلولي، مانند ليپيدهاي غشايي، پيغام رسانهاي داخل سلولي و رنگدانه‌ها.

اسلاید ۲ :

تعريف متابوليسم

 • متابوليسم كل مجموعه تبديلات شيميايي است كه از طريق مسيرهاي متابوليكي در يك سلول يا موجود رخ مي دهد
 • مسيرهاي متابوليكي سلسله واكنشهاي كاتاليز شده توسط آنزيم هستند كه در هر يك از اين واكنشها تغيير بخصوص و كوچكي مانند حذف، اضافه شدن يا انتقال يك اتم يا گروه عاملي رخ مي‌دهد.
 • به تركيبات واسطه‌اي و محصولات در مسيرهاي متابوليكي متابوليت گفته مي‌شود.

اسلاید ۳ :

تعريف كاتابولسيم

 • كاتابولسيم مرحله تجزيه‌اي در متابوليسم است كه در آن مولكولهاي مغذي آلي (كربوهيدراتها، چربي‌ها و پروتئينها) به محصولات نهايي كوچكتر و ساده‌تر مانند اسيد لاكتيك، دي‌اكسيد كربن و آمونياك تبديل مي‌شوند.
 • مسيرهاي كاتابوليكي منجر به آزادسازي انرژي مي شوند. قسمتي از اين انرژي به شكل ATP و حاملهاي الكترون احياء شده (NADH, NADPH, FADH2) نگهداري مي شود و بقيه بصورت حرارت از دست مي رود.

اسلاید ۴ :

تعريف آنابوليسم

 • در آنابوليسم (يا بيوسنتز) مواد پيش ساز كوچك و ساده به مولكولهاي پيچيده‌تر و بزرگتر مانند ليپيدها، پلي ساكاريدها، پروتئينها و اسيدهاي هسته اي تبديل مي‌شوند.
 • واكنشهاي آنابوليكي نياز به انرژي دارند. اين انرژي معمولا به شكل پتانسيل انتقال گروه فسفريل در ATP و قدرت احياء كنندگي NADH، NADPHو FADH2 است.

اسلاید ۵ :

فرمهاي مسيرهاي متابوليكي

 • خطي

–تبديل يك ماده اوليه به يك محصول متابوليكي

 • شاخه‌دار

–تبديل يك ماده اوليه به چند محصول متابوليكي

–تبديل چند ماده اوليه به يك محصول متابوليكي

 • چرخه‌اي

–يك جزء آغازگر مسير توسط يك سري واكنش كه يك جزء آغازگر ديگر را به محصول تبديل مي‌كند مجددا توليد مي شود.

 • همگرا (مسيرهاي كاتابوليكي)
 • واگرا (مسيرهاي آنابوليكي)

اسلاید ۶ :

اكثر سلولها حاوي آنزيمهايي براي هم بيوسنتز و هم تجزيه مولكولهاي زيستي مهم (مثلا اسيدهاي چرب) هستند.

سوال اين است كه چطور يك سلول جلوي توليد و تجزيه همزمان مولكولهاي زيستي مهم را مي‌گيرد؟

اسلاید ۷ :

 • زمانيكه يك مسير فعال است مسير ديگر بازداشته مي شود
 • چطور؟

–حداقل يك آنزيم در مسير بيوسنتز و تجزيه با هم متفاوت است.

–واكنش از نظر ترموديناميكي به يك سمت تمايل خيلي بيشتري دارد.

–مسيرهاي كاتابوليكي و آنابوليكي در بخشهاي مختلف سلول انجام مي‌گيرند. مثلا كاتابوليسم اسيدهاي چرب در ميتوكندري انجام مي شود در حاليكه سنتز اسيدهاي چرب در cytosol  رخ مي‌دهد. در نتيجه غلظت مواد واسطه اي، انزيمها و تنظيم كنندها مي‌تواند متفاوت باشد.

اسلاید ۸ :

روشهاي تنظيم متابوليسم

 • توسط تنظيم غلظت سوبسترا
 • توسط تنظيم فعاليت يا توليد آنزيم از طريق تركيبات واسطه‌اي متابوليسم يا كوآنزيم‌ها مثل اسيدهاي آمينه يا ATP

اسلاید ۹ :

روشهاي تنظيم متابوليسم

 • توسط تنظيم غلظت سوبسترا
 • توسط تنظيم فعاليت يا توليد آنزيم از طريق تركيبات واسطه‌اي متابوليسم يا كوآنزيم‌ها مثل اسيدهاي آمينه يا ATP

اسلاید ۱۰ :

انتقال الكترون در واكنشهاي اكسيداسيون-احياء

 • در واكنشهاي اكسيداسيون احياء يك ماده شيميايي الكترون از دست مي‌دهد و در نتيجه اكسيد مي‌شود و يك ماده شيميايي ديگر الكترون بدست مي‌آورد و در نتيجه احياء مي وشود.
 • جريان الكترون در واكنشهاي اكسيداسيون احياء مستقيما يا غيرمستقيم مسئول تمام كاري است كه توسط سلولهاي زنده انجام مي‌گيرد.