لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت مقدمه‏اي بر علم مديريت توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت مقدمه‏اي بر علم مديريت قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

علم مديريت رويكردي كمي به تصميم‏گيري است كه بر متدهاي علمي حل مسئله متكي است

 واژه‏هاي مترادف با علم مديريت تحقيق در عمليات و علم تصميم‏گيري است

علم مديريت يا تحقيق در عمليات ريشه در جنگ جهاني دوم دارد، و به يمن كامپيوتر جايگاه رفيعي در صنعت و كسب و كار يافته است

حوزه‏هاي كاربردي اصلي علم مديريت يا علم تصميم‏گيري عبارت‏اند از پيش‏بيني، برنامه زمانبندي توليد، كنترل موجودي، بودجه‏بندي سرمايه‏اي، و حمل‏ونقل

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

nProblem Solving

n

 

اسلاید ۲ :

nهفت گام براي مسئله‏گشايي

(پنج گام نخست به فرايند تصميم‏گيري مربوط مي‏شود)

 • شناسايي و تعريف مشكل
 • تعيين مجموعه راه‏حل‏هاي بديل
 • تعيين ضوابط براي ارزيابي گزينه‏هاي مختلف
 • ارزيابي گزينه‏هاي مختلف
 • انتخاب بديل يا گزينه مناسب
 • اجراي بديل يا گزينه انتخاب شده
 • ارزيابي نتايج حاصل

n

n

n

n

 

اسلاید ۳ :

 

nدلايل محتمل براي رويكرد تحليل كمي براي تصميم‏گيري

 • مشكل يا مسئله پيچيده است.
 • مشكل يا مسئله بسيار اهميت دارد.
 • مشكل يا مسئله جديد است.
 • مشكل يا مسئله تكراري است.

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

اسلاید ۴ :

nفرايند تحليل كمي

 • مدل سازي
 • تدارك اطلاعات يا آماده‏سازي داده‏ها
 • راه‏حل مدل
 • تهيه گزارش‏ها

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

اسلاید ۵ :

nمدل‏ها نمايشگر اشياء واقعي و يا شرايط واقعي است.

nسه شكل كلي مدل وجود دارد:

 مدل‏هاي شمايليiconic،

 مدل‏هاي آنالوگ،

 و مدل‏هاي رياضي

n

اسلاید ۶ :

 • مدل‏هاي شمايلي بدل‏هاي فيزيكيphysical replicas اشياء واقعي‏اند.
 • مدل‏هاي آنالوگ يا قياسي شكل فيزيكي دارند، اما از نظر فيزيكي به شيءاي شباهت ندارند كه از آن مدل‏سازي شده اند.
 • مدل‏هاي رياضي از طريق مجموعه‏اي از فرمول‏ها و معادلات رياضي مسائل دنياي واقعي را بازسازي مي‏كنند؛ اين فرمول‏ها و معادلات رياضي بر مفروضات پايه، برآوردها، و تحليل‏هاي آماري مبتني‏اند.

n

n

n

n

n

n

n

nمزاياي مدل‏ها

n

اسلاید ۷ :

nآزمون و تجربه با مدل‏ها (در مقايسه با آزمون مبتني بر شرايط واقعي) غالباً:

 • زمان كمتري مي‏برد.
 • هزينه كمتري دارد.
 • خطر يا ريسك كمتري در بردارد.

n

اسلاید ۸ :

nقبل از انتخابات مدل رياضي مناسب، ملاحظات هزينه/فايده بايد به عمل آيد.

nچه بسيار مدلي كه كمتر پيچيدگي دارد (و شايد كمتر هم دقيق است) به دليل هزينه و سادگي راه‏حل بسيار مناسب‏تر از مدلي باشد كه پيچيده‏تر است و صحت بالاتري هم دارد.

اسلاید ۹ :

nمتغيرهاي تصميم‏گيري (داده‏هاي قابل كنترل) با پارامترهاي ثابت يا متغير (داده‏هاي غيرقابل كنترل) مربوط مي‏شود.

nغالباً يك تابع هدف تحت محدوديت‏هايي حداكثر يا حداقل مي‏شود.

nمدل رياضي را آنگاه تصادفي مي‏نامند كه داده‏هاي غيرقابل كنترل تابع نوسان باشند، و در غير اين صورت مدل را علت‏مندانه يا deterministic  مي‏نامند.

n

n

n

n

n

n

n

اسلاید ۱۰ :

n غالباً مدل‏هاي تصادفي براي تحليل بسيار دشوارتراند.

n ارزش آن متغيرهاي تصميم‏گيري كه از نظر رياضي

 بهترين جواب را مي‏دهد، راه‏حل بهينه براي مدل نام دارد.