لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت مقدمه اي بر داده کاوي و اکتشاف دانش توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت مقدمه اي بر داده کاوي و اکتشاف دانش قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

مقدمه

nامروزه با گسترش سيستم هاي پايگاهي و حجم بالاي داده ها ي ذخيره شده در اين سيستم ها ، نياز به ابزاري است تا بتوان داده هاي ذخيره شده پردازش کرد و اطلاعات حاصل از اين پردازش را در اختيار کاربران قرار داد .

nبا استفاده ار پرسش هاي ساده در SQL و ابزارهاي گوناگون گزارش گيري معمولي ، مي توان اطلاعاتي را در اختيار کاربران قرار داد تا بتوانند به نتيجه گيري در مورد داده ها و روابط منطقي ميان آنها بپردازند

nوقتي که حجم داده ها بالا باشد ، کاربران هر چند زبر دست و با تجربه باشند نمي توانند الگوهاي مفيد را در ميان حجم انبوه داده ها تشخيص دهند و يا اگر قادر به اين کار هم با شند ، هزينه عمليات از نظر نيروي انساني و مادي بسيار بالا است

اسلاید ۲ :

nاز سوي ديگر کاربران معمولا فرضيه اي را مطرح مي کنند و سپس بر اساس گزارشات مشاهده شده به اثبات يا رد فرضيه مي پردازند ، در حالي که امروزه نياز به روشهايي است که اصطلاحا به کشف دانش بپردازند يعني با کمترين دخالت کاربر و به صورت خودکار الگوها و رابطه هاي منطقي را بيان نمايند .

nداده کاوي يکي از مهمترين اين روشها است که به وسيله آن الگوهاي مفيد در داده ها با حداقل دخالت کاربران شناخته مي شوند و اطلاعاتي را در اختيار کاربران و تحليل گران قرار مي دهند تا براساس آنها تصميمات مهم و حياتي در سازمانها اتخاذ شوند .

n

اسلاید ۳ :

مفاهيم پايه در داده کاوي

nدر داده کاوي معمولا به کشف الگوهاي مفيد از ميان داده ها اشاره مي شود . منظور از الگوي مفيد ، مدلي در داده ها است که ارتباط ميان يک زير مجموعه از داده ها را توصيف مي کند و معتبر ، ساده ، قابل فهم و جديد است .

اسلاید ۴ :

تعريف داده کاوي

nداده کاوي عبارت است از فرايند استخراج اطلاعات معتبر ، از پيش ناشناخته ، قابل فهم و قابل اعتماد از پايگاه داده هاي بزرگ و استفاده از آن در تصميم گيري در فعاليت هاي تجاري مهم.

nاصطلاح داده کاوي به فرايند نيم خودکار تجزيه و تحليل پايگاه داده هاي بزرگ به منظور يافتن الگوهاي مفيد اطلاق مي شود

nداده کاوي يعني جستجو در يک پايگاه داده ها براي يافتن الگوهايي ميان داده ها

اسلاید ۵ :

تعريف داده کاوي

nداده کاوي يعني استخراج دانش کلان ، قابل استناد و جديد از پايگاه داده ها ي بزرگ .

nداده کاوي يعني تجزيه و تحليل مجموعه داده هاي قابل مشاهده براي يافتن روابط مطمئن بين داده ها .

اسلاید ۶ :

کاربردهاي داده کاوي

nخرده فروشي : از کاربردهاي کلاسيک داده کاوي است که مي توان به موارد زير اشاره کرد : 

nتعيين الگوهاي خريد مشتريان

nتجزيه و تحليل سبد خريد بازار

nپيشگويي ميزان خريد مشتريان از طريق پست(فروش الکترونيکي)

اسلاید ۷ :

کاربردهاي داده کاوي

nبيمه :

nتجزيه و تحليل دعاوي

nپيشگويي ميزان خريد بيمه نامه هاي جديد توسط مشتريان

nپزشکي :

nتعيين نوع رفتار با بيماران و پيشگويي ميزان موفقيت اعمال جراحي

nتعيين ميزان موفقيت روشهاي درماني در برخورد با بيماريهاي سخت

اسلاید ۸ :

کاربردهاي داده کاوي

nبانکداري :

nپيش بيني الگوهاي کلاهبرداري از طريق کارتهاي اعتباري

nتشخيص مشتريان ثابت

nتعيين ميزان استفاده از کارتهاي اعتباري بر اساس گروههاي اجتماعي

اسلاید ۹ :

مراحل فرايند کشف دانش از پايگاه داده ها

nانبارش داده ها

nانتخاب داده ها

nتبديل داده ها

nکاوش در داده ها

nتفسير نتيجه

اسلاید ۱۰ :

انبارش داده ها

nهدف از فرايند انبارش داده ها فراهم کردن يک محيط يکپارچه جهت پردازش اطلاعات است .

n در اين فرايند ، اطلاعات تحليلي و موجز در دوره هاي مناسب زماني سازماندهي و ذخيره مي شود تا بتوان از آنها در فرايند هاي تصميم گيري که از ملزومات آن داده کاوي است ، استفاده شود

nانبار داده ها ، مجموعه اي است موضوعي، مجتمع، متغير در زمانو پايداراز داده ها که به منظور پشتيباني از فرايند مديريت تصميم گيري مورد استفاده قرار مي گيرد