لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت مقدمه ایی بر روش تحقیق در علوم انسانی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت مقدمه ایی بر روش تحقیق در علوم انسانی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

در تفکر عقل‌گرایان روش قیاسی مبنای کار است، بدین معنی که با استدلال و روش منطقی و تحلیل عقلانی فرد می‌تواند حقایق را کشف کند.

در تفکر تجربی روش استقرایی مبنای کار است، بدین معنی که با مشاهده و آزمایش و شناخت ماهیت پدیده‌ها می‌توان با شناخت جزئیات و ارتباط آنها با یکدیگر به کلیات پی برد.

اسلاید ۲ :

انواع علم:

۱)علم حضوری:

   یعنی اینکه واقعیت معلوم، پیش انسان حاضر باشد و واسطه و صورتی در کار نباشد. مانندعلم به خود و یا علم به ترس.

۲)علم حصولی:

   یعنی علمی که بر اساس مفهوم و واقعیت خارجی و با واسطه برای انسان حاصل می گردد. مانند علم به اشیای خارج.

اسلاید ۳ :

دیدگاههای شناختی:

۱)دیدگاه تجربه گرایی و پوزیتیویسم

  ۲)دیدگاه عقل گرایی

  ۳)دیدگاه استنباطی

اسلاید ۴ :

دیدگاه تجربه‌گرایی وپوزیتیویسم:

این دیدگاه فلسفی در مقابل عقل‌گرایی سنتی و ارسطویی شکل گرفت و سابقه آن به دوره رنسانس علمی(قرن ۱۴ تا ۱۶)باز می‌گردد و بانی این تفکر را فرانسیس بیکن می‌نامند.

اسلاید ۵ :

تجربه‌گرایی نوین:

این مکتب فلسفی وسیله شناخت را حواس انسان می‌داند و معتقد است شناختی اعتبار دارد که به وسیله یکی از حواس قابل درک باشد.

اسلاید ۶ :

دیدگاه عقل‌گرایی:

این دیدگاه بر اساس روش استقرار قیاسی استوار است و اعتقاد دارد که حواس انسان هیچگاه کلیت و ضرورت اصول و مفاهیم را در نمی‌یابد و لذا منشا دیگری به نام عقل ضرورت دارد.

اسلاید ۷ :

دیدگاه استنباطی:

براساس این دیدگاه، فهمیدن زندگی یا استنباط تنها با اندیشه امکان‌پذیر نیست بلکه باید از استنباط و کلیه نیروهای احساسی برای درک آن استفاده نمود.

اسلاید ۸ :

مشخصات تحقیقات علمی:

۱)برخوردار بودن از آداب و تشریفات خاص

۲)توسعه قلمرو معرفت

۳)شناخت حاصل از نتیجه و تحقیق در بیرون ذهن واقعیت و مابه‌ازای خارجی داشته باشد.

اسلاید ۹ :

فلسفه تحقیق علمی:

۱)نیاز فطری انسان

  ۲)پاسخگویی به نیازهای حیاتی

اسلاید ۱۰ :

هدف از آموزش روش تحقیق علمی:

۱)فراگیری روش وصول به حقایق و کشف مجهولات

۲)کسب مهارت لازم برای اجرای پروژه های تحقیقاتی

۳)کسب مهارت لازم برای انجام پایان نامه های تحصیلی