لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر کلاسها و اشیاء توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر کلاسها و اشیاء قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 • نگاهی به کلاس ها : مثال ماشین

توابع مکانیزم کارهایی مانند شتاب گرفتن را توصیف می کنند

 • کارهای پیچیده را از دید استفــاده کننده پنهــان می کنند ، فـقـط به عنوان راننده شما می توانید از پدال برای شتاب گرفتن استفاده کنید بدون نیاز به اینکه بخواهید بدانید چگونه شتاب گرفتن انجام می شود .

کلاس ها قبل از اینکه مورد استفاده قرار گیرند باید تعریف شده باشند ، ماشین باید ساخته شده باشد قبل از اینکه مورد استفاده قرار گیرد .

اشیاء زیادی از نوع ماشین از همان کلاس ساخته می شوند ، ماشین های زیادی از همان طراحی مهندسی ساخته می شوند .

اسلاید ۲ :

۳٫۲  کلاس ها ، اشیاء ، توابع عضو ، عضوهای داده ای (ادامه)  

 • نگاهی به کلاس ها : مثال ماشین ( ادامه)

فراخوانی توابع عضو ، پیغامی را به شیء برای انجام وظیفه اش ارسال می کند ، درست مانند وقتی که فشار پدال گاز پیغامی را به ماشین برای شتاب گیری ارسال می کند

اشیاء و ماشین ها هر دو ویژگی هایی دارند ، مانند رنگ و کیلومتر شمار .

اسلاید ۳ :

 • هفت مثال ساده

مثال هایی که برای ساخت کلاس دفتر نمره استفاده شده

 • مباحث پوشش داده شده :

توابع عضو

عضوهای داده

میزبان های یک کلاس

 • کلاس ها یا توابع دیگری که توابع عضو اشیاء این کلاس را فراخوانی می کنند

جداکردن ظاهر از پیاده سازی

معتبرسازی اطلاعات

 • تضمین می کند که اطلاعات یک شیء در قالب یا محدودهء خاصی هستند .

اسلاید ۴ :

 • تعریف کلاس

به کامپایلر اطلاع می دهد که کدام توابع عضو و عضوهای داده ای به کلاس تعلق دارند

واژه کلیدی class   که با نام کلاس همراهی می شود

محصور شدن بدنه کلاس در بین آکلاد  ({})

 • تعیین کردن توابع عضو و عضوهای داده ای
 • تعیین کننده سطح دسترسیٍ ”عمومی“ (Access- specifier public) :

بیان می کند که یک تابع عضو یا عضو داده کلاس برای دیگر توابع و عضوهای داده  دیگر کلاس ها قابل دسترسی هستند .

اسلاید ۵ :

 • تعریف تابع عضو

نوع داده برگشتی یک تابع

 • نوع داده برگشتی توسط یک تابع را ، پس از به انجام رسانیدن وظایفش ، بیان می کند
 • Voidبیان می کند که تابع هیچ مقداری را باز نمی گرداند

اسم های توابع باید از انواع معتبر باشد

پرانتزهای بعد از نام تابع بیان می کند که این یک تابع است

بدنه تابع شامل عباراتی است که وظایف به عهده تابع را ، انجام می دهند

 • محدود شده توسط ({})

اسلاید ۶ :

 • استفاده از یک کلاس

کلاس الگویی است تعریف شده توسط کاربر ( یا تعریف شده توسط برنامه نویس)

 • قابل استفاده برای به بوجود آوردن اشیاء

متغیر از نوع کلاس

 • C++ زبانی است قابل گسترش

عملگر نقطه  (.)

 • برای دسترسی به عضوهای داده ای و توابع عضو یک شیء استفاده می شود
 • مثال

myGradeBook.displayMessage()

فراخوانی تابع عضو   displayMessageازشیئی به نام myGradeBook

از کلاس GradeBook

اسلاید ۷ :

 • نمودار UML کلاس

چهارگوشی با سه بخش

 • بخش بالایـی که شامل اسم کلاس می شود
 • بخش وسطی که شامل ویژگی های (رفتارهای) کلاس می شود
 • بخش پایینی که شامل عملیاتی که کلاس انجام می دهد ، می شود

(+) در جلوی عملیاتی که کلاس انجام می دهد، نشان دهنده عمومی (public)بودن آن عملیات است .

اسلاید ۸ :

 • یک رشته (string)

نماینده رشته ای از حروف

شیئی از کتابخانه استانداردٍ کلاس :C++ std::string

 • <string> باید در header file تعریف شده باشد
 • تابع کتابخانه ای getline

برای گرفتن ورودی تا هنگام فشار دادن Enter

مثال

 • getline( cin, nameOfCourse );

دریافت خطی از ورودی استاندارد و وارد کردن آن به رشته nameOfCourse

اسلاید ۹ :

 • لیست پارامترها

اطلاعات اضافی ای که مورد نیاز یک تابع است

قرار گرفته در پرانتزهایی که همراه با نام تابع است

تابع می تواند به هر تعداد پارامتر داشته باشد

 • پارامترها با کاما از هم جدا شده اند

تعداد، ترتیب، و نوع آرگومان ها در یک فراخوانی تابع باید با تعداد، ترتیب، و نوع پارامترها در لیست پارامترهای تابع فراخواننده شده نظیر باشد

مدل سازی در UML

 • نام پارامتر همراه با دو نقطه ” :“ و نوع آن در پرانتزهای تابع عضو می آید

اسلاید ۱۰ :

 • متغیرهای محلی

متغیرهای اعلام شده در بدنه یک تابع

 • قابل استفاده در بیرون بدنه تابع نیست

هنگامی که یک تابع به پایان می رسد

 • مقادیر متغیرهای محلی اش از بین خواهند رفت
 • ویژگی ها

در طول حیات یک شیء وجود دارند

جایگزین عضوهای داده ای شده اند

 • متغیرهای موجود در تعریف یک کلاس

هر شیء به وجود آمده از یک کلاس همواره کپی ویژگی های مخصوص به خود را حفظ می کند