لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت مقدمه و كاربردهاي بيوتكنولوژي توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت مقدمه و كاربردهاي بيوتكنولوژي قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 • :Bio مربوط به زيست و موجودات زنده
 • ‏‏Technology : فن آوري
 • Biotechnology : زيست فن آوري، فن آوري زيستي
 • تعريف: بهره برداري تجاري از ارگانيسمها يا اجزاي آنها مانند آنزيمها

اسلاید ۲ :

تاريخچه

 • توليد ماست، پنير، سركه و مشروبات الكلي از ۸۰۰۰ سال پيش تاكنون
 • امكان بهبود طعم، قوام و كيفيت نگهداري مواد غذايي در اثر فعاليت ميكروارگانيسمها
 • اولين ماده شيميايي توليد شده بكمك بيوتكنولوژي: اتانول
 • تبديل گلوكز به گليسرول (بجاي الكل) توسط مخمر آبجو بوسيله آلمانها در آغاز جنگ جهاني اول (۱۹۱۸-۱۹۱۴)
 • توليد استون- بوتانول از قندها توسط Clostridium acetobutylicum بوسيله انگليسيها در جنگ جهاني اول
 • توليد اسيد سيتريك از قندها توسط Aspergillus niger در سال ۱۹۲۳

اسلاید ۳ :

 • كشف پني سيلين حاصل ازPenicillium notatum و تخليص آن در سال ۱۹۴۰
 • غربالگري پني سيليومها براي يافتن گونه هاي مولد مقدار بيشتري پني سيلين ويافتنchrysogenum Penicillium
 • ايجاد موتاسيون دراين سويه بوسيله نيتروژن موستارد، UV و X-ray
 • غربالگري متناوب موتانتهاي مولد پني سيلين بيشتر و موتاسيون مجدد
 • كشف استرپتومايسين حاصل از Streptomyces griseus در سال ۱۹۴۴
 • Ü متداول شدن غربالگري گونه هاي جداشده از محيط بخصوص غربالگري از بين اكتينوميستها (مولد ۹۰% از آنتي بيوتيكهاي فعلي)

اسلاید ۴ :

 • توليد پروتئين تك ياخته (SCP) در دهه ۱۹۶۰
 • كشت مقياس وسيع سلولهاي حيواني در دهه ۱۹۶۰براي توليد واكسنهاي ويروسي
 • توليد سلولهاي Hybridoma از ادغام سلولهاي myeloma و رده خاصي از لنفوسيتهاي طحال براي توليد Monoclonal Antibodies در دهه ۱۹۸۰
 • كشت سلولهاي گياهي براي توليد مواد شيميايي كشاورزي، دارويي، طعم دهنده و رنگي
 • بيوتكنولوژي مدرن: انقلاب حاصل از تكنولوژي DNA نوتركيب در دهه ۱۹۸۰ و امكان توليد پروتئينهاي درماني از ميكروارگانيسمها، سلولهاي گياهي و حيواني

اسلاید ۵ :

كاربردهاي كلي بيوتكنولوژي

 • داروسازي و پزشكي
 • صنايع (غذايي، شوينده، چرمسازي و نظامي )
 • كشاورزي
 • دامپروري
 • حفاظت محيط زيست

اسلاید ۶ :

كاربردهاي بيوتكنولوژيك ميكروارگانيسمها

۱- توليد سلولهاي كامل يا توده زيستي (Biomass):

  مواد تلقيحي (Inoculants):

  حشره كشهاي ميكربي: Bacillus thuringiensis

  كشتهاي آغازكننده (Starter Cultures) براي تهيه لبنيات: Lactobacillus sp., Streptococcus cremoris

  پروتئين تك ياخته (SCP): Probiotics

  واكسنهاي باكتريايي

۲- توليد تركيبات با وزن مولكولي پايين:

  متابوليتهاي اوليه

  محصولات نهايي متابوليك: اتانول، استون، بوتانول، اسيد لاكتيك

   متابوليتهاي اوليه اساسي: اسيدهاي آمينه، ويتامينها، نوكلئوزيدها 

   متابوليتهاي ثانويه: آنتي بيوتيكها، مايكوتوكسينها، پيگمانها

۳- توليد تركيبات با وزن مولكولي بالا:

  پلي ساكاريدها

  ليپيدها

  پروتئينها (آنزيمها ، داروها ، فراورده هاي بيولوژيك)

۴- فرايندهاي وابسته به متابوليسم ميكروارگانيسمها:

  تغييروتبديلات بيولوژيك (Biotransformations): استروئيدها، اسيدهاي آمينه، سوربوز

  تجزيه/ اكسيداسيون فاضلابها و موايد زايد سمي

  استخراج مواد معدني

اسلاید ۷ :

توليد Biomass، مواد تلقيحي (Inoculants)

 • توليد مخمر نان و آبجو ((Saccharomyces cerevisiae بعنوان مايه تخمير تهيه نان، شيريني و مشروبات الكلي
 • توليد ريزوبيومهاي همزيست براي گره سازي و تثبيت N دردانه هاي حبوبات و افزودن به خاك مناطق فاقد آنها مانند استراليا
 • توليد هاگهاي Penicillium roquefortii و گونه هاي مربوطه بعنوان مايه براي پنيرهاي داراي رگه هاي آبي جهت ايجاد قوام وطعم ويژه
 • توليد Psedomonas syringae براي كاتاليزتشكيل هستك يخ و تشكيل برف مصنوعي در پيستهاي اسكي
 • و يا جلوگيري از آسيب يخ به محصولات كشاورزي با استفاده از گونه هاي جهش يافته فاقد توانايي هسته زايي يخ

اسلاید ۸ :

توليد Biomass، (SCP)ٍSingle Cell Protein

 • تعريف: سلولها يا پروتئينهاي استخراج شده MO و كشت داده شده در مقياس انبوه مورد استفاده درغذاي انسان يا حيوان
 • دارا بودن پروتئين زياد، چربي، كربوهيدرات، اسيدهاي نوكلئيك، ويتامينها و مواد معدني
 • اما محدود بودن توانايي انسان در هضم اسيدهاي نوكلئيكÜ نياز به فرآوري و بيشتر بعنوان غذاي دام
 • مواد خام مورد استفاده توليدSCP: CO2، متان، متانول، اتانول، قندها،هيدروكربنهاي نفت، ضايعات صنعتي و كشاورزي
 • ميكروارگانيسمهاي مورد استفاده توليد:SCP جلبكها، اكتينوميستها، ساير باكتريها، مخمرها، قارچهاي رشته اي، قارچهي عالي تر

اسلاید ۹ :

مثالهاي SCP

 • ۱- كشت مداوم Methylophilus methylotrophus برروي متانول و آمونياك در انگلستان با نام Pruteen® ، داراي۸۰ % پروتئين خام و ويتامين زياد، ۲ برابر مغذي تر از سويا اما غير اقتصادي
 • ۲- كشت قارچ venenatum Fusarium با جزء اصلي Mycoprotein و نام Quorn
 • پروتئين زياد، فيبر، چربي كم ، بدون كلسترول
 • بافت فيبري و مزه شبيه گوشت
 • ۱۷ سال سابقه مصرف دردنيا، گران و بيشترين مصرف توسط گياهخواران

اسلاید ۱۰ :

تركيبات با وزن مولكولي پايين

۱- متابوليتهاي اوليه، توليد در حين رشد (‏Trophophase)

   محصولات نهايي متابوليك: اتانول، استون، بوتانول، اسيد لاكتيك، ۳و ۲-بوتان دي ال، توليد در مقادير غير مورد نياز سلول

   متابوليتهاي اساسي: اسيدهاي آمينه ، ويتامينها ، نوكلئوزيدها ، توليد  در مقادير مورد نياز سلول (در wild type)

۲- متابوليتهاي ثانويه ، توليد پس از توقف رشد (Idiophase)  : آنتي بيوتيكها، مايكوتوكسينها، پيگمانها