لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت مقصود توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت مقصود قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

این ارائه بر پایش آرمان های توسعه هزاره از طریق دخیل کردن جامعه مدنی متمرکز است. این امر برای گسترش حمایت از این آرمان ها موضوعی حیاتی است.

درگیر کردن عموم مردم تا آنها رهبران و شرکای ملی و بین المللی خود را برای دستیابی به آرمان های توسعه هزاره متعهد کنند احتمالاً تقاضای بیشتری برای نتایج لازم را بوجود خواهد آورد.

عکس: گزارش آرمان های توسعه هزاره – بوتان

مراجع این ارئه:

بهبود ظرفیت های آماری و آگاهی از آرمان های توسعه هزاره در سطح کشوری تهیه شده توسط گروه فقر UNDP به تاریخ بیستم فوریه ۲۰۰۴

گزارش کشوری در باره آرمان های توسعه هزاره – دومین یادداشت راهنما به تاریخ اکتبر ۲۰۰۳

شاخص های پایش آرمان های توسعه هزاره، تعاریف، منطق، مفاهیم و منابع، سازمان ملل متحد، نیویورک، ۲۰۰۳

 

اسلاید ۲ :

 • اشاره به مسائل عمده در پایش آرمان های توسعه هزاره، ساختن ظرفیت های ملی و بسیج کردن جامعه مدنی

 

اسلاید ۳ :

 • مقصود از پایش آرمان های توسعه هزاره
 • چالش های عمده
 • انتخاب شاخص های مناسب
 • تهیه گزارش آرمان های توسعه هزاره، چه کسی و چه زمان
 • منابع داده ها کدامند؟ استفاده از DevInfo
 • دخیل کردن عموم مردم
 • استفاده از گزارش آرمان های توسعه هزاره برای کسب حمایت عموم
 • نقش تیم کشوری سازمان ملل در ظرفیت سازی

 

اسلاید ۴ :

چرا باید آرمان های توسعه هزاره را پیگیری کنیم؟

 • به منظور مشخص کردن اولویت ها با استفاده از داده های تجربی
 • مطلع کردن عموم مردم و سیاست گذاران در باره پیشرفت های بدست آمده در آرمان های توسعه
 • به منظور طراحی سیاست های حامی فقرا بر اساس شواهد و مستندات
 • ایجاد علاقه درعموم مردم نسبت به پیشرفت در آرمان های توسعه هزاره در داخل و خارج

اسلاید ۵ :

چالش های عمده کدامند؟

 • مدیریت مجموعه فزاینده داده های مربوط به توسعه انسانی
 • استفاده از داده ها برای عموم و حمایت از سیاست ها
 • ساختن ظرفیت های دولت و سایر اشخاص ذینفع برای جمع آوری، مدیریت و استفاده از داده ها

اسلاید ۶ :

 • مقیاس های مناسب برای تعیین میزان پیشرفت به سوی اهداف آرمان های توسعه هزاره را تامین کنند
 • تعبیر آن ها آسان و قابل فهم باشد و اساس لازم برای مقایسه بین المللی را تامین کنند
 • با فهرست های جهانی کاملاً مطابقت داشته باشند و از تحمیل بار غیر ضروری بر دولت ها و سایر شرکاء اجتناب کنند
 • ضمن این که در مالکیت ملی باشند، در حد امکان بر اساس استانداردها وتوصیه های بین المللی باشند
 • از منابع داده های مستحکم ساخته شده باشند، قابل اندازه گیری و باثبات باشند تا بتوان آن ها را در طول زمان اندازه گیری کرد.

اسلاید ۷ :

 • برای اطلاع عموم و بسیج اجتماعی
 • روزآمد کردن عموم مردم در باره میزان پیشرفت آرمان های توسعه هزاره
 • به عنوان ابزار ترویج برای استفاده در فعالیت های تبلیغاتی به منظور ترویج آرمان های توسعه هزاره
 • برای ساختن ظرفیت های ملی برای پایش میزان پیشرفت در توسعه انسانی

اسلاید ۸ :

 • از اهداف تقویت شده که برای کشورتان مناسب هستند استفاده کنید
 • شاخص های مناسب که بر اساس منابع داده های موثق تهیه شده اند اتخاذ کنید
 • از داده های جنسیتی که میانگین نشده اند استفاده کنید تا بتوانید برابری جنسیتی را پایش کنید
 • دقیق و به آسانی قابل خواندن و فهمیدن باشد
 • در مالکیت ملی باشد و به زبان محلی به فواصل ۳ تا ۵ سال همزمان با برنامه های ترویجی آن منتشر شود
 • در باره آرمان شماره ۸ گزارش دهد

اسلاید ۹ :

 • منابع اداری داده ها – معمول ترین منابع داده ها مدارس، بیمارستان ها و وزارتخانه ها هستند
 • نظر سنجی بودجه خانوار- فقر را می سنجد
 • سرشماری جمعیت و خانوار تعداد افراد در یک کشور و خصوصیات جمعیت را اندازه گیری می کند.
 • از داده های کیفی از منابع مورد اطمینان ، که عمدتاً رسمی هستند، استفاده کنید
 • از داده های زیرملی برای ترویج مالکیت و پایش جامعه محلی استفاده کنید.