لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت مقياسهاي اندازه گيري توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت مقياسهاي اندازه گيري قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

مقياسهاي استيونز                     

استيونز استاد روانشناسي دانشگاه هاروارد آمريكا، در مقاله بنيادي ۱۹۴۶

خود چهار نوع مقياس را معرفي كرده است.

qمقياس اسمي، تنها براي شناسائي افراد يا چيزها يا مكانها بكار مي رود.

qمقياس ترتيبي، برتري را بيان مي كند.

qمقياس فاصله اي، نسبت دو تفاضل يا دو فاصله ثابت است.

qمقياس نسبي، نسبتها حفظ مي شود.

 

اسلاید ۲ :

مقياس اسمي  (Scale  Nominal )

ابتدائي ترين مقياس ،مقياس اسمي است.

اگر پرستاران يك بيمارستان از بخشهاي مختلف نوزادان، جراحي، زنان، اورژانس باشند و به ترتيب           آنها را با اعداد۱ ، ۲ ، ۳ و ۴ مشخص كنيم اين اعداد صرفاً مي‌گويند كه هر پرستار از كدام بخش است.

کم خونيها  به سه دسته تقسيم مي شود:

کم خوني ميکروسيتيک

کم خوني نرموسيتيک

کم خوني ماکروسيتيک

اسلاید ۳ :

ساده ترين راه براي مشخص کردن اين که مشاهدات از نوع اسمي مي باشد يا خير ،

اين است که سوال شود آيا مشاهدات در گروههاي مختلف تقسيم شده اند يا خير؟

اسلاید ۴ :

داده هاي اسمي يا کيفي بصورت درصد (percentage) يا نسبت (proportion) ارائه مي گردند.

        ۷ درصد( ۹ نفر از بين ۱۳۳ نفر) از مردان کم خوني ميکروسيتيک داشتند.

اسلاید ۵ :

ساده ترين روش براي ارائه داده هاي اسمي ( يا داده هاي ترتيبي در صورتي که تعداد دسته ها زياد نباشد)

 تشکيل دو ستون است که در ستون اول گروهها و در ستون دوم مقابل هر گروه ، فراواني (Frequency) ذکر

 مي شود.

اسلاید ۶ :

هنگامي که دو ويژگي از نوع مقياس اسمي بطور همزمان مورد مطالعه قرار مي گيرد، معمولاً از

جدول توافقي يا شمارش طبقه بندي متقاطع استفاده مي شود.

اسلاید ۷ :

در داده هاي اسمي در صورتي که تعداد دسته ها زياد نباشد از نمودار دايره اي استفاده مي شود.

در نمودارهاي دايره اي ،سطح هر بخش متناسب با فراواني دسته ها مي باشد.

اسلاید ۸ :

مقياس ترتيبي(Ordinal Scale )

مقياس ترتيبي  نيز همانند مقياس اسمي به طبقه بندي و نام گذاري طبقه ها مي پردازد. اما در اين مقياس ترتيب مهم است.

اگر پزشكان جراح يك بيمارستان را از نظر مهارت با اعداد ۱، ۲، ۳، ۴ مشخص كنند. پزشك ۴ از پزشك شماره ۲ ماهرتر است. ولي نمي‌توان گفت كه دو برابر او مهارت دارد

اسلاید ۹ :

متداولترين نمودار داده هاي اسمي يا ترتيبي ، نوع نمودار ستوني ( Bar Chart) مي باشد.

نمودار ستوني ، تعداد يا درصدها را بصورت ستوني نشان مي دهد.

اسلاید ۱۰ :

مقياس فاصله‌اي(Interval Scale)

مقياس فاصله‌اي علاوه بر طبقه بندي ، نام گذاري و مرتب کردن طبقه ها ، به ما اجازه مي دهد که فاصله هاي موجود بين افراد يا اشياء يا رويدادها را مشخص کنيم.