لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت مكانيسم تثبيت بيولوژيك ازت توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت مكانيسم تثبيت بيولوژيك ازت قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

ارگانيسم‌ها و روابط همزيستي در تثبيت ازت

آلي پرورهاي آزادزي

lنورپرورهاي آزادزي

lدي آزوتروف‌هاي هميار گندميان

lهمزيستي‌هاي اكتينوريزي

lهمزيستي‌هاي نورپروري

lلگوم‌ها

اسلاید ۲ :

عوامل موثر در تثبيت (تحت كنترل ژنتيك)

.۱مجموعه‌ آنزيم نيتروژناز

.۲احياء كننده‌ها

.۳لگ هموگلوبين

.۴ATP

.۵حفاظت از اكسيژن

عوامل محيطي

.۱نسبت‌ كربن – ازت

.۲مواد غذايي معدني

.۳آفت‌كش‌ها

.۴عوامل آب وهوايي

.۵كلسيم و PH

.۶گازكربنيك

اسلاید ۳ :

عامل ژنتيكي كنترل كننده

در هرنوع همزيستي احياي N2 به صورت آمونياك (تثبيت ازت) به وسيله آنزيم نيتروژناز تنظيم مي‌شود كه توليد آنزيم بوسيله ژن nif كنترل مي‌شود كه در روي يك كروموزوم و در مجاورت با ژن his واقع شده است كه آن نيتراسيد آمينه ميستيده را كنترل مي‌كند و يك ژن به نام gin نتراسيد آمينه گلوتامين را كنترل مي‌كند و اين ژن اجازه مي‌دهد در نستزگلوتامين به جاي گلوتامات مستقيماًً از NH4 استفاده شود.

اسلاید ۴ :

اولين مرحله تثبيت ازت به روش همزيسيتي، اتصال ريزوبيوم به ريشه است كه با تشكيل يك ريشه، سرايت انجام مي‌گيرد.