لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت ملاحظات دندانپزشکی در بیماران سیستمیک توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت ملاحظات دندانپزشکی در بیماران سیستمیک قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

nسردرد اکسیپیتال

nنقص بینایی

nزنگ زدن گوش

nسوزن سوزن شدن دست و پاها

nدر موارد پیشرفته

nهموراژی-اگزودا  ته چشم

 

اسلاید ۲ :

 

nدیورتیکها(فوروزماید)

nبتا بلوکرها (پروپانولول-اتنولول)

nآلفا بلوکرها(پرازوسین)

nوازودیلاتورها(هیدرالازین-مینوکسیدیل)

nACEI(کاپتوپریل-انالاپریل)

nSYMPATHOLYTICS(متیل دوپا-کلونیدین)

nکلسیم کانال بلوکرها(دیلیتیازم-وراپامیل-نیفی دیپین)

اسلاید ۳ :

چرا باید فشار خون گرفته شود؟

nاسکرین

nجلوگیری از ایجاد موقعیتهای اورژانس

nداشتن مستندات در برابر قانون

nانجام ملاحظات

n

 

اسلاید ۴ :

دربرخورد با بیماران فشارخونی چکار کنیم

nکاهش استرس و نگرانی

nتجویز دیازپام ۲-۵ میلی گرم شب قبل و ۲-۵ میلی گرم ۱ساعت قبل

nSEDATIONاستنشاقی نیتروس اکساید همراه با اکسیژن

nدوره درمانهای کوتاه مدت در هر جلسه

nقطع کردن کار در صورت اضطراب شدید

nپیشگیری از کاهش فشار خون وضعیتی

اسلاید ۵ :

چگونگی تجویز بی حسی

nبا تزریق یک کارپول سطح پلاسمایی ۲-۳ برابر میشود هیچ تغیری در فشار خون و RATEقلبی دیده نمی شود

nبا تزریق ۳کارپول سطح پلاسمایی ۵-۶ برابر میشود فشار خون زیاد میشود اما علامتی ندارد.

nلیدوکایین حاوی نور اپی نفرین افزایش مهمی در فشار خون دارد نسبت به اپی نفرین.

n1-2 کارپول حاوی اپی نفرین یک صدهزارم برای بیماران قلبی و فشار خونی ضرری ندارد                

اسلاید ۶ :

کنتر اندیکاسیونهای نسبی

nفشار خون کنترل نشده

nآریتمی مقاوم به درمان

nMIکمتر از ۶ماه

nSTROKکمتر از ۶ماه

nآنژین UNSTABLE

nBYPASSکمتر از ۳ ماه

nCHFکنترل نشده

nهیپرتیروییدیسم کنترل نشده

اسلاید ۷ :

تداخل با داروهای تجویزی

nرزرپین و گوانتیدین پتانسیل واکنش مضر با وازو کنستریکتورها دارند.

nاز تنگ کننده های عروقی موضعی نباید استفاده کرد (نخ کنار زدن لثه)به جای ان می توان از…

nنخ آغشته به فنیل افرین –تترا هیدروزولین و اکسی متازولین

اسلاید ۸ :

تداخل و عوارض جانبی داروهای ضد فشار خون

nبعضی داروهای ضد فشار خون اثرات باربیتوراتها رو افزایش میدهد.

nاستفاده طولانی از NSAIDSفعالیت بیشتر داروهای ضد فشار خون را کاهش میدهد

nبعضی داروهای ضد فشار خون باعث تهوع و استفراغ میشود.

nخشکی دهان از عوارض اکثر داروهای ضد فشار خون است.

n

اسلاید ۹ :

اندو کاردیت عفونی

nنقص در دریچه های قلبی و پوشش داخلی قلب

nعامل ایجاد باکتری ودر مواردی قارچ است.

nیک وژتاسیون است  روی دریچه های قلبی یا جاهای دیگر اندو کارد.

nدرمردان شایع سن ۳۰-۵۰سال 

nمعتادان مواد مخدر از گروهای در خطر ابتلا میباشند.(استافیلو کک طلا یی)

n                                            

n

اسلاید ۱۰ :

گروهای در خطر

nدریچه های مصنوعی قلبی

nسابقه قبلی اندو کاردیت

nبیماریهای سیانوتیک مادر زادی قلبی

nبیماریهای دریچه ایورت

nتنگی میترال

nباز ماندن مجرای شریانی جنینی

nنقص دیواره بطنی

nکوارکتاسیون ایورت