لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت منابع طبيعي يونهاي هوا توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت منابع طبيعي يونهاي هوا قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 1. پژوهش در اين زمينه به تخصص هاي گوناگون نياز دارد .
 2. در تحقيقات اثرات بيولوژيكي پديده هاي هواشناسي حالت يوني جو بايد مورد توجه دقيق قرار گيرد.
 3. توجيه تاثير بعضي از پديده هاي هواشناسي بر موجودات زنده
 4. كاربرد عملي يونهاي منفي بسيار متعدد و امكان پذير است.
 5. توليدمصنوعي يونهاي منفي براي معالجه ، بهداشت و مبارزه با آلودگي جو …بسيار ارزشمنداست.

 

اسلاید ۲ :

 

 1. Gabbay , J. (1990) “Effect of ionization on microbial air pollution in the dental clinic .” Environ. Res. 52(1):99.
 2. Happ, J.W.,J.B.Harstad, et al. (1966).”Effect of air ions on

submicron T1 bacteriophage aerosols.” Appl. Microb . 14: 888-981.

 1. Makela, P.,J. Ojajarvi, et al. (1979).”Studies on the effects of ionization on bacterial aerosols in burns and plastic surgery unit.” J. Hyg. 83 :199-206.
 2. Krueger , A.P., and Reed, E.J., Biological Impact of small Ions, Science 193(4259), 1209-13 (Sep.24, 1976).
 3. www.precisionair.com/news/iaq.pdf
 4. Http://www.djclarke.co.uk/file 07.html
 5. Http://www.ns.products.com
 6. Pollack, J.A., The Ions of the Atmosphere, Science 29(754),919-28(Jun. 11,1909)

اسلاید ۳ :

 

 1. Pontiga, F., Soria, C., and Castellaanos, A., Electrical and Chemical Model of Negative Corona in Oxygen at Atmospheric Pressure, J.Electrostatics 40&41,115-20 (1997).
 2. American Luge Association, Residential Air Cleaning Devices: Types, Effectiveness and Health Impact ; http://www.lungusa.org/air/air00_aircleaners.html, January 1997.
 3. Boeniger, M.F., Use of Ozone Generating Devices to Improve Indoor Air Quality, Am. Ind. Hyg.Assoc.J.56(6), 590-8(1995).
 4. Ingold, K.U., et al., Oxidative Stress , pp 4-5, in Activites Report, 1998-1999, Steacie Institute for Molecular Sciences, NRC-CNRC, 1999; http://www.sims/nrc.ca/report99.pdf.
 5. Skulachev, V.P., Biochemical Mechanism of Evolution and the Role of Oxygen,

http://www.protein.bio.msu/su/biochemical/contents/v63/full/63111570.htm.

 1. Goldstein, N.I., Negative Air Ions as a Source of Superoxyde , Int. Biometrology 36,118-22 (1992).

اسلاید ۴ :

در مورد گياهان و حشرات ، يونهاي منفي سبب تحريك رشد و توليد پروتئين مي شود.
يونهاي مثبت تاثير معكوس دارند.

در مورد پستانداران و به ويژه انسان اثر آنيونها سودمند و اثر كاتيونها زيان آور است. در زير چند اثر يونهاي منفي روي ارگانيسم زنده ، را مورد توجه قرار مي دهيم :

 1. عادي شدن اعمال فيزيولوژيكي و برقراري تعادل
 2. تنظيم سيستم هورموني بدن
 3. افزايش حركت نوساني مژه هاي ناي و ششها
 4. تقويت دستگاه ايمني و مقاومت بدن
 5. مانع خستگي و برطرف كننده خستگي
 6. برطرف كردن اثرات فشار زندگي (عصبانيت، حمله وري ، فشار عصبي و بي خوابي )
 7. تقويت عوامل جنسي و افزايش توانايي هاي ورزشي
 8. حفظ حالت جواني

اسلاید ۵ :

يونها براي موجودات زنده ارزش حياتي دارند.
حيواناتي كه هواي تنفسي آنها عاري از يون باشد،بنا بر نوع حيوان ظرف ۳ تا ۱۱ روز مي ميرد .

توجيه احتياج هوايي شهرنشين ها به اكسيژن دار كردن خود.

آزمايش بون وي (Bonnvie) .