لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت مهارتهاي زندگي توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت مهارتهاي زندگي قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 

Øخشم وعصبانيت احساسي است كه ميزان آن از تحريك خفيف و احساس رنجش تا خشمي شديد و جنون آميز در نوسان است.

Øخشم واكنش ذاتي به ناكامي و بد رفتاري محسوب مي شود.

Øهمه ما ناگزير ، در طول زندگي با موقعيتهايي روبرو      مي شويم كه ما را خشمگين مي كنند.

Øويژگي خشم اين است كه در عين حالي كه جزئي از زندگي است ، مي تواند ما را از رسيدن به اهدافمان باز دارد.

اسلاید ۲ :

Øاحساس خشم يك احساس طبيعي است ، همانگونه كه سيل يك پديده طبيعي است.

Øما در طول تاريخ ياد گرفته ايم كه در مسير سيل ، سد بزنيم و از انرژي آن در جهت توليد برق ، آب آشاميدني و آبياري و زمينهاي كشاورزي استفاده كنيم.

Øبنابراين اگر ما ياد نگيريم كه چگونه خشم خود را كنترل كنيم ، خشم كنترل ما را بدست خواهد گرفت

 

اسلاید ۳ :

Øمحيطي كه وقايع ناخوشايند يا محرك هاي بيروني خشم برانگيز در آن تجربه مي شوند ، نقش مهمي در نتيجه نهايي به عهده دارند.به احتمال زياد لگد شدن پاي شما در هر يك از موقعيتهاي زير مي تواند عكس العملهاي مختلفي را از طرف شما شكل دهد:

Øدر مراسم عروسي خواهر يا برادرتان ( ممكن است با گفتن يك جمله خنده دار عكس العمل نشان دهيد )

Øبراي وارد شدن به استاديوم براي ديدن مسابقه نهايي جام جهاني فوتبال بين تيم ايران وبرزيل  ( احتمالا به خودتان خواهيد گفت : حتي اگر كفشهايم هم گم شوند ارزشش دارد )

 

اسلاید ۴ :

Øوقتي كه ما داراي احساسات مثبت يا احساسات منفي هستيم ، واكنش ما به موقعيتهاي خشم برانگيز تفاوت خواهد داشت.

Øبعنوان مثال اگر خبر قبولي خود در امتحانات كارشناسي ارشد را بشنويد ، قطع برق و گرماي هوا برايتان لذتبخش خواهد بود وبرعكس اگر قبول نشويد ، احساس منفي بوجود آمده ، بر ناخوشايندي قطع برق خواهد افزود.

اسلاید ۵ :

Øدر ارتباط با ارتباط نگرش و تفكر با خشم و عصبانيت كافي است كه بياد آوريم حتي افرادي كه با يك پس زمينه فرهنگي و محيطي مشترك ، حالتهاي هيجاني يكسان و وضعيت سلامت جسماني شبيه به هم ، در مواجهه با يك موقعيت خشم بر انگيز قرار مي گيرند ، چقدر متفاوت عكس العمل نشان مي دهند.

اسلاید ۶ :

افكار مهمترين جزء رواني انسان محسوب مي شود. به نظر   مي رسد كه به رغم اهميت عوامل محيطي ، فرهنگي ،  هيجاني و جسماني در بروز خشم و عصبانيت ، افكار نقش مهمي در ايجاد حالتهاي احساسي و هيجاني بعهده داشته باشند.

اگر داراي اين نگرش باشيم كه بايد هميشه اطرافيان ما افراد منصف ، منطقي ، ملاحظه كار ، مودب و… باشند، به احتمال زياد خلاف نگرش فوق حال ما را بد خواهد كرد.

اسلاید ۷ :

Øعوامل فرهنگي متعددي در بروز عصبانيت نقش دارند. هر يك از افراد بنا به پيشينه فرهنگي متفاوت در مواجهه با موقعيتهاي خشم برانگيز عكس العمل هاي متفاوتي نشان مي دهند:

Øفردي كه داد زدن در خرده فرهنگ او رفتاري بهنجار محسوب      مي شود.

Øفردي كه خشونت در خرده فرهنگ او به هيچ عنوان پذيرفته نيست.

Øفردي  كه در خانواده اي بزرگ شده است كه ناملايمات و سختي ها بعنوان عواملي محسوب مي شوند كه منجر به رشد و توانمندي       مي شوند.

اسلاید ۸ :

در نگاه اول به نظر مي رسد كه در مواجهه با موقعيتهاي خشم برانگيز ، دو راه حل بيشتر نداريم:

۱- به دل ريختن عصبانيت

۲- بروز دادن عصبانيت

اسلاید ۹ :

به نظر شما به دل ريختن عصبانيت روش درستي است ؟

Øبه عقيده شما در صورتيكه در مواجهه با موقعيتهاي       خشم بر انگيز، دائما عصبانيت خود را فرو ببريم با چه مشكلاتي مواجه مي شويم؟

اسلاید ۱۰ :

►بسياري از يافته هاي علمي دال بر اين است كه فرو بردن دائمي خشم به عنوان تنها روش مواجهه با موقعيتهاي خشم برانگيز ، پيامد هاي روانشناختي ناخوشايندي را به دنبال خواهد داشت.

►افسردگي رايج ترين مشكل ناشي از اين شيوه است.ضمن اينكه يافته هايي هم وجود دارد كه به دل ريختن عصبانيت باعث تاثيرات نامطلوب جسماني نظير تضعيف سيستم ايمني بدن شده و فرد بيشتر در معرض ابتلائ به بيماريهاي عفوني و جسماني قرار مي گيرد.