لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت مهارت برقراري ارتباط موثر توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت مهارت برقراري ارتباط موثر قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 چرامهارت برقراري ارتباط موثرمهم است؟

چون :

  • ارتباط از مؤلفه هاي اصلي زندگي اجتماعي است .
  • مهارت برقراري ارتباط مؤثر يكي از مهم ترين پيش بيني كننده هاي سلامت روابط بين فردي است .
  • فنون برقراري ارتباط مؤثر به عنوان يكي از اصلي ترين قسمت هاي آموزش مهارتهاي زندگي در نظر گرفته مي شوند .

¨

 

اسلاید ۲ :

چون :

  • ارتباط از مؤلفه هاي اصلي زندگي اجتماعي است .
  • مهارت برقراري ارتباط مؤثر يكي از مهم ترين پيش بيني كننده هاي سلامت روابط بين فردي است .
  • فنون برقراري ارتباط مؤثر به عنوان يكي از اصلي ترين قسمت هاي آموزش مهارتهاي زندگي در نظر گرفته مي شوند .

¨

 

اسلاید ۳ :

 

¨ارتباط عبارت است از فرايند ارسال ودريافت پيام .

¨ با توجه به اين تعريف :هر ارتباطي مستلزم حضور دو ياچندواحد اجتماعي است .يعني ارتباط مي تواند بين دو يا چند نفر،يك نفر ويك رسانه، وغيره صورت گيرد.

¨هدف اصلي از برقراري ارتباط انتقال پيام است .اين پيام مي تواند به صورت كلامي يا غير كلامي منتقل مي شود. در واقع يك پيام را مي توان به صورت آشكار يا ضمني منتقل كرد.

¨هرگونه اشكالي درانتقال پيام مي تواند باعث اختلال درارتباط گردد.براي مثال ممكن پيام به صورت كامل منتقل نگردد يا اينكه يك نفر پيامي راارسال كند ولي فرد مقابل مفهوم ديگري  را دريافت نمايد. ازاين مواردمعمولا به عنوان سوء تفاهم يادمي شود.يك ارتباط مؤثرارتباطي است كه راه رابراي سوءتفاهم احتمالي ببندد .

اسلاید ۴ :

چرا ارتباط مهم است ؟

¨برقراري ارتباط اولين ضرورت يك زندگي اجتماعي است.

¨عده اي انسان راحيواني اجتماعي مي دانند . بنابراين شايد يكي از برتري هاي انسان برسايرجانداران ،تنوع گستره وسيع درارتباطاتي است كه مي تواند ايجاد كند.

¨

اسلاید ۵ :

ویژگیهای ارتباط موثر:

¨ارتباط مؤثر :    

-تنها وسيله ي انتقال اطلاعات بين افراد            مي باشد .

-تنها راه نشان دادن احساسات به ديگران است .

-بهترين راه تصحيح سوءتفاهم ها است .

-پيش شرط هرنوع آموزش مؤثر،ودرنتيجه لازمه رشد يك اجتماع است .

¨

اسلاید ۶ :

ارتباط ناموثر :

باعث ایجاد سوءتفاهم مي شود .

منجر به نارضايتي،احساس تنهايي وتعارض درافرادخانواده وجامعه مي گردد .

در طول زمان مي تواند اعتماد به نفس فرد رامختل كند واحساس درماندگي ودرنتيجه آسيب هاي رواني واجتماعي ايجاد نمايد .

توانايي فرد براي مقابله بامشكلات زندگي را كاهش مي دهد .

اسلاید ۷ :

چه عواملی در ارتباط مهم است ؟

¨۱- فرستنده : ارسال کننده اطلاعات .

¨۲- گیرنده : دریافت کننده اطلاعات .

¨۳- راه ارتباطی : مسیری که اطلاعات برای انتقال در آن جریان می یابد .

¨۴- پیام : حاوی اطلاعاتی است که باید منتقل گردد.

¨۵- معنی : مجموعه ای از مفاهیم شناختی و عاطفی است که ذهن افراد را تشکیل می دهد .

¨پس معنی یک مفهوم بیرونی نیست ، یک مفهوم درونی است که در ذهن افراد جاری می شود و عوامل متعدد فردی مانند : فرهنگ ، تحصیلات ، تجربیات ، حالات عاطفی و … در آن نقش دارند .

اسلاید ۸ :

عناصر اصلي ارتباط :

¨ارتباط می تواند شفاهی باشد یا کتبی .

¨هرنوع ارتباط شفاهی و کتبی دارای دو وجه کلامی و غیر کلامی است .

¨جنبه کلامی در ارتباط شفاهی و کتبی :

¨این جنبه دارای دو وجه می باشد : زبانی – فرا زبانی .

¨جنبه زبانی در ارتباط شفاهی و کتبی شامل : کلمات و دستور زبانی است که در پیام بکار رفته است .

¨اما جنبه فرا زبانی در ارتباط شفاهی شامل : بلندی صدا ، لحن ، لهجه ، سرعت کلام ، مکث و … است .

¨جنبه فرازبانی در ارتباط کتبی شامل : نوع خط ، رنگ جوهر ، شکل و اندازه حروف و … است .

¨غیر کلامی در ارتباط شفاهی شامل : نحوه ارتباط چشمی ، حالت بدن ، فاصله بین گیرنده و فرستنده ، حرکات و حالات بدن ، حالت چهره و … است .

¨غیرکلامی در ارتباط کتبی شامل : رنگ کاغذ ، زمینه کاغذ ، اشکال در زمینه کاغذ ، طرح بیرونی کاغذ ، طرح روی جلد و… است .

¨

اسلاید ۹ :

به عبارت دیگر :

¨

¨

¨ارتباط وجوه مختلفي دارد . ارتباط متضمن دو عنصراصلي است .اين دو عنصر عبارتندازعناصر كلامي وعناصر غير كلامي ارتباط .

¨عناصر كلامي ارتباط شامل آن وجهي از ارتباط هستندكه اختصاصاٌ به محتواي كلامي وفرايند بيان كلامي مربوط مي گردد .

¨منظور از محتواي كلام ،آن چيزي است كه برزبان مي آوريم .براي مثال جذاب بودن محتواي كلام،تهديدآميز نبودن آن،شوربرانگيز بودن موضوع صحبت،غم افزا نبودن ونظاير آن با تسهيل ارتباط مي گردد .توجه به ابعاد فرهنگي وحتي خرده فرهنگي درمحتواي كلام يكي ازمهم ترين عوامل درافزايش كارآمدي ارتباط مي باشد .

¨فرايند برقراري ارتباط كلامي شامل چگونگي شروع صحبت،نحوه جمله بندي ،ملاحظات موقعيتي،وبالاخره چگونگي جمع بندي وختم ارتباط مي باشد .

¨عناصر غير كلامي ارتباط شامل آن وجهي ازارتباط هستند كه اختصاصا به جنبه هايي   غير ازمحتواي كلامي وفرايند بيان كلامي مربوط مي گردند .دراين مقوله مي توان                تن صدا،آهنگ صدا،تماس چشمي،حالات چهره اي،ژست ها،حالات بدني وگوش دادن رانام برد .

¨برخي افراد براي بيان منظورواحساسات خود فقط ازكلمات استفاده مي كنند درحالي كه ديگران براي انتقال پيام خود،علاوه بركلمات ازحالات چهرهاي وحركات بدني يعني آنچه كه عناصر غيركلامي ارتباط مي ناميم نيزاستفاده مي كنند .

¨

¨

¨

اسلاید ۱۰ :

¨در ارتباط بخش غیر کلامی بیش از نیمی از انتقال معنی را بعهده دارد حدود ۵۵درصد و گوش دادن فعال حدود ۳۸درصد ( فرازبانی درارتباط کلامی ) جنبه زبانی در فرایند ارتباط کمتر از ۱۰درصد است .