لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت مهارت های اموزشی و پرورشی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت مهارت های اموزشی و پرورشی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

           ۱) یادگیری را تعریف کنید و مفاهیم مربوط به آن را در      نیم صفحه تحلیل کنید

۲)تفاوت مفهوم یادگیری و عملکرد را در چند جمله بیان کنید


اسلاید ۲ :

۳)عوامل موثر در یادگیری را نام ببرید

۴)نظریه معروف یاد گیری را با هم مقایسه کنید

۵)تدریس یکی از معلمان را بر اساس نظریه های یادگیری ارزیابی کنید

اسلاید ۳ :

 

– یادگیری تغییر در رفتار است، اما نه هر تغییری بلکه تغییری که بر اثر تجربه حاصل شده باشد

– عملکرد نتیجه ی یادگیری است نه خود یادگیری۰

– عواملی همچون آمادگی، انگیزه و هدف، تجارب گذشته فرد، شرایط و محیط آموزشی ، رابطه کل با جزء روش تدریس معلم و تمرین و تکرار در فرایند یادگیری موثرند

اسلاید ۴ :

– نظریه های یادگیری را می توان به دو نظریه « شرطی » و « شناختی » تقسیم کرد

–  نظریه های شرطی به یادگیریها یی تأکید دارند که از طریق عادت و شرطی شدن حاصل می شوند در حالی که نظریه های شناختی بر شناخت و یادگیری از راه بصیرت تاکید می ورزند

اسلاید ۵ :

– یکی از انواع نظریه های شرطی نظریه ثرندایک است که یادگیری را به شکل سه قانون اثر ، آمادگی و تمرین معرفی می کند

– از نظریه های شناختی نیز می توان به نظریه برونر اشاره کرد او در نظریه خود به فرایند کسب معرفت بیشتر از حفظ کردن واقعیتهای علمی توجه دارد

اسلاید ۶ :

– یکی از انواع نظریه های شرطی نظریه ثرندایک است که یادگیری را به شکل سه قانون اثر ، آمادگی و تمرین معرفی می کند

– از نظریه های شناختی نیز می توان به نظریه برونر اشاره کرد او در نظریه خود به فرایند کسب معرفت بیشتر از حفظ کردن واقعیتهای علمی توجه دارد

اسلاید ۷ :

تعریف یادگیری

فرایند تغیرات نسبتاً پایدار در رفتار بالقوه فرد در اثر تجربه

اسلاید ۸ :

تفاوت بین یادگیری و عملکرد

یادگیری= تغیرات در رفتار بالقوه فرد

عملکرد = تبدیل رفتار بالقوه به بالفعل

عملکرد حاصل یادگیری بوده و قابل مشاهده و اندازه گیری است

اسلاید ۹ :

۱-۱)آمادگی

آمادگی جسمی و روانی =ذهنی ، عقلی ، عاطفی و ۰۰۰

آمادگی بیشتر = پیشرفت و یادگیری بهتر

اسلاید ۱۰ :

در صورتی که مفاهیم درسی بر اساس نیاز شاگردان باشد انگیزه و رغبت در آنها به وجود خواهد آمد و هر چه انگیزه به یادگیری بیشتر باشد یادگیری بهتر حاصل می گردد