لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت مهدويت توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت مهدويت قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 

üقرآن كريم

üانجيل برنابا

üانجيل يوهنا

üتورات

üزبور

üنهج البلاغه

üتاريخ طبري

üتفسير الميزان (علامه طباطبايي)

üتفسير مجمع البيان

üبحار الانوار

üمفاتيح الجنان

üجنگ جهاني چهارم (دكتر حسن عباسي)

üسلسله دروس دشمن شناسي (حجة الاسلام مهدي طائب)

üسلسه دروس جريان شناسي (حجة الاسلام مهدي طائب)

اسلاید ۲ :

üيهوديان مخفي و فرقه بكتاشي (عبدالله شهبازي )

üصهيونيسم و جنبش روشنگري يهود(عبدالله شهبازي )

üدنيا بازيچه يهود  (آيت الله العظمي سيد محمد حسيني شيرازي )

üزندگاني حضرت رسول (سيد هاشم رسولي محلاتي )

üشيعه  (علي تهراني)

üتروريسم وجنگ (هاوارد زين )

üآنگاه هدايت شدم (دكتر تيجاني)

üمسيح يهودي و مفهوم حاكميت اسرائيلي( دكتر مني كاظم )

üاز تلمود (مجلس اعلاي امور اسلامي)

üمناره اي بر افراشته از صحيح وضعيف (ابن القيم )

üآرمگدون  نبرد آخر الزمان به روايت مسحيان صهيونيست(محمد النجيري )

 

اسلاید ۳ :

ü

üزرسالاران یهودی و پارسی، استعمار بریتانیا و ایران / جلد۱ یهودیان و الیگارشی یهودی

ü زرسالاران یهودی و پارسی، استعمار بریتانیا و ایران / جلد۲ الیگارشی یهودی و پیدایش زرسالاری جهانی

üزرسالاران یهودی و پارسی، استعمار بریتانیا و ایران / جلد۳ آریستوکراسی و غرب جدید

üزرسالاران یهودی و پارسی، استعمار بریتانیا و ایران / جلد۴ نخستین تکاپوهای فراماسونری

üزرسالاران یهودی و پارسی، استعمار بریتانیا و ایران / جلد۵ آریستو کراسی مالی و فرو پاشی نظام سرمایه داری ( عبد الله شهبازى)

üمسيحيت و جنگ :داستان بنياد گرايي صهيونيستي آمريكا و نزاع بر سر خاورميانه (دكتر رفيق حبيب )

üپرونده اسرائيل تحليلي بر صهيونيسم سياسي (روژه گارودي )

üاسلام دين آينده (روژه گارودي )

üبنياد گرايي انجيلي يا صهيونيسم مسيحي و ديدگاه آمريكايي آن (محمد السماك )

üيوم الله : جنبش هاي بنياد گرادر اديان سه گانه (گيل كيپل )

 

اسلاید ۴ :

üصهيونيسم غير يهودي (رجينا شريف )

üماهنامه بينا ارگان رسمي انجمن كليميان ايران

üمجموعه آثار شهيد مطهري در خصوص صهيونيسم

üصهيونيسم از زبان رهبران آن (لئون دادياني)

üگنج نهوفته در رسوائي هاي تلمود (دكتر آگست راهلنگ )

üآيا ميان بازگشت يهود و دومين ظهور مسيح رابطه اي وجود دارد (كشيش اكرام لمعي)

üتاريخ صهيونيسم (ناهوم سوكولوف )

üآرماگدون : آخرين اطلاعيه جهان اسلام (امين محمد جمال الدين )

üبازي شيطان ”پروژه امپراتوري آمريكا – چگونه ايالات متحده زنجير از پاي اسلام بنياد گرا گشود ” (رابرت دريفوس)

üراز گسترش تمدن اسلام در اروپا-آيا شمشير عثماني عامل اصلي گسترش اسلام در اروپا بوده است (عبدالله شهبازي)

ü

ü

اسلاید ۵ :

üچرا پروتكل هاي بزرگان يهود جعلي است ؟(عبدالله شهبازي )

üدرباره يهود ( كارل ماركس – برنو بوئر)

üجستارهايي از تاريخ بهايي گري در ايران (عبدالله شهبازي )

üنقطه الكاف (ميرزا جاني كاشاني)

ü۱۵۰ صحابه ساختگي (علامه سيد مرتضي عسگري)

üعبد الله بن سبا (علامه سيد مرتضي عسگري)

üنقش عايشه در تاريخ اسلام (علامه سيد مرتضي عسگري)

üاحاديث و ام المؤمنين عايشه (علامه سيد مرتضي عسگري)

üقلعه حيوانات (جورج ارول )

üخاندان سعودي را بشناسيم(ناصرالسعيد)

ü……………………………………..

ü

ü

ü

ü

ü

ü

اسلاید ۶ :

—آخر زمان كه در كتاب‌هاي لغت به » دوره آخر « و   » قسمت واپسين از دوران كه به قيامت بپيوندد « معنا شده است، در فرهنگ و ادبيات بسياري از ملل و نحل به ويژه پيروان اديان ابراهيمي، از اهميت و جايگاه برجسته‌اي برخوردار است و آنها با حساسيت و دقت فراواني اين موضوع را دنبال مي‌كنند. شاهد اين موضوع، كتاب‌هاي فراواني است كه از دير زمان در ميان اقوام و ملل مختلف در زمينة نشانه‌ها و ويژگي‌هاي آخرالزمان نوشته شده است.

اسلاید ۷ :

سوال: معناي واژه آخرالزمان چيست؟

—دوران انتهايي حيات بشري را دوران آخر الزمان گويند

—دوران انحطاط و زوال حيات بشري

—دوران از بين رفتن نسل انسان و انقراض آن

—پايان عمر زمين و حيات در آن

— در كتب آسماني و اديان الهي به دوران پايان زندگي انسان در اين جهان آخرالزمان گفته مي‌شود.

اسلاید ۸ :

—در فرهنگ اسلامى، آخر الزمان، هم دوران نبوت پیامبر اكرم (ص)، تا وقوع قیامت را شامل مى شود و هم دوران غیبت وظهور مهدى موعود(ع) را در دوران معاصر

اسلاید ۹ :

—عده اى از مفسران ومتفكران مسلمان از قبیل : مرحوم علامه طباطبایى، استاد شهید مرتضى مطهرى، سید قطب، محمد رشید رضا، شهید سید محمدباقر صدر و… با اتكا به آیاتى از قرآن كریم اعراف: ۱۳۸، انبیاء: ۱۰۵، صافات: ۱۷۱ و ۱۷۲ استخلاف انسان در زمین، فرمانروا شدن نیكوكاران زمین وراثت صالحان وپیروزى حق بر باطل را به رقم جولان دائمى باطل، به عنوان سرنوشت آینده بشر مطرح كرده اند و آیات وروایات مربوط به تحولات آخر الزمان را بیانگر نوعى فلسفه تاریخ مى دانند و به اعتقاد ایشان، عصر آخر الزمان عبارت است از دوران شكوفایى تكامل اجتماعى و طبیعى نوع انسان.

اسلاید ۱۰ :

—آخر الزمان قطعه معینى از تاریخ نوع انسان است كه او باید در آن، حركت تكاملى تدریجى خود را تا تحقق وعده الهی ادامه دهد.