لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت مهندسي عوامل انسانی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت مهندسي عوامل انسانی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

مقدمه

معرفي ارگونومي

واژه ارگونومي تلفيقي از دو واژه يوناني (ergo) بمعني كار و (nomies) بمعني قانون است.

ارگونومي در اروپا به فيزيولوژي كار(بيومكانيك) و طراحي ايستگاه كاري مي پردازد. در آمريكا از اين علم تحت عنوان مهندسي عوامل انساني ياد

مي كنند كه بر عملكرد انساني و طراحي سيستمها متمركز است .

اسلاید ۲ :

در بسياري از صنايع, ارگونومي به عنوان وسيله اي براي كم كردن آسيبهاي شغلي و ميزان حق بيمه پرداختي براي كارگران است .

در ارگونومي  علوم حرکتي انسان و ماشين آلات (سايبرنتيک) و عوامل خارجي نظير صدا، ارتعاش، گرما و سرما، ساعات کار و استراحت و عوامل سازماني بررسي مي شود.

اسلاید ۳ :

سيستم انسان ماشين

محل كار بسته به وضعيت قرارگرفتن اپراتور و نحوه استقرار اپراتور و دسترسي به ماشين، صندلي ، ميز و . . . بر روي اپراتور تأثير ميگذارند.

محيط از جنبه فيزيكي ( مانند نور، صدا، گرما، فشار و . . .) ، از جنبه شيميايي (مانند آلودگيهاي محيطي و تنفسي) از جنبه بيولوژيكي (مانند ميكروبها، حشرات و . . .) و از جنبه فيزيولوژي و رواني ( مانند توانايي كاري، شرايط كاري خطرات و . . .) روي انسان تأثير دارد.

اسلاید ۴ :

سيستم انسان ماشين

عواملي كه در تغيير توانايي انسان تأثير دارند بشرح زير طبقه بندي شده اند:

۱- فاكتورهاي شخصي ( Individual Factors)

۲- خوپذيري و عادت و تناسب كار ( Adaptability)

۳- فاكتورهاي فيزيولوژيكي و رواني

(Physiological and psychological factors)

اسلاید ۵ :

سيستم انسان ماشين

۱- فاكتورهاي شخصي ( Individual Factors)

ü سن

ü وزن

ü جنسيت

ü فرم بدن

ü وضعيت جسمي و روحي

اسلاید ۶ :

۲- خوپذيري و عادت و تناسب كار ( Adaptability)

قدرت فراگيري اشخاص در كارهاي گوناگون متفاوت است. چنانچه افرادي براي كار مشخصي انتخاب شوند و تحت آموزش قرار گيرند بعد از يك مدت بازده آنان مختلف خواهد بود و مهارت يادگيري يكساني نخواهد داشت.

اسلاید ۷ :

۳- فاكتورهاي فيزيولوژيكي و رواني

(Physiological and psychological factors)

عوامل فيزيولوژيكي و رواني بي ترديد مهمترين فاكتورها در سنجش توانايي انسانند كه طيف بسيار وسيعي دارند.

از جمله عوامل فيزيولوژيکي ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود:

ظرفيت كاري انسان ناشي از وضعيت قلب و خون، سيكل آمادگي طبيعي بدن در طول شبانه روز و خستگيهاي جسمي و عروقي

اسلاید ۸ :

مصرف انرژي در بدن

بايد به مسئله كارهاي فيزيكي و شدت آن و تخصيص افراد به اين فعاليتها با توجه به تفاوتهاي فردي توجه كافي مبذول داشت.

براي اين منظور بايستي با مكانيزم مصرف انرژي در بدن از طريق تبديل مواد غذايي به گرما و كار مكانيكي آشنا بود.

اسلاید ۹ :

مصرف انرژي در بدن

روزانه سه دسته فعاليت وجود دارند كه انرژي مصرف مي كنند:

۱- فرآيندهاي شيميائي

۲فعاليتهاي حياتي  نظير نفس كشيدن، جريان خون، واكنشهاي عصبي و ...

۳ فعاليتهاي عضلاني

اسلاید ۱۰ :

مصرف انرژي در بدن

اندازه گيري انرژي مصرفي در بدن:

۱- اندازه گيري مقدار اکسيژن صرف شده

۲- روش مستقيم

۳- شمارش ضربان قلب