لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت مودم توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت مودم قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 • مودم یکی ازابزارهای رایانه ای است که برای اتصال دورایانه به یکدیگرازراه خطوط گوناگون مخابراتی استفاده می شود.البته هریک ازاین دوکامپیوترمی توانند راهی به یک شبکه رایانه ای باشند.
 • نام مودم(Modem)مخففModular-Demodular است.یعنی وسیله ای که سیگنال هارا مدوله (پیمانه ای) یا دمدوله می کند.

اسلاید ۲ :

 • کارتهای داخلی ازطریق شکافهای برداصلی به کامپیوتر وصل

  می شوند و کارتهای خارجی توسط کابل به گذرگاهای کامپیوتر

  متصل می گرددند.

 • مودم خارجی روی میزقرارمی گیرد درحالی که مودم داخلی

  فضای اضافی اشغال نمی کند.

  کارتهای مودم اطلاعاتی راکه به صورت سیگنالهای مخابراتی

  وازطریق خطوط تلفن دریافت می شوند به داده های دیجیتالی

اسلاید ۳ :

  تبدیل کرده ودر اختیار کامپیوتر قرارمی دهند.

 • همچنین داده های دیجیتالی کامپیوتر را به سیگنالهای

  مخابراتی تبدیل واز طریق خطوط تلفن به کامپیوترهای دیگر ارسال می کنند. بدین ترتیب می توان اطلاعات دو

  کامپیوتر رااز راه دور به اشتراک گذاشت.

 • کارتهای مودم ازیک طرف به خط تلفن وازطرف دیگر

   به کامپیوترمتصل می شوند.

اسلاید ۴ :

نکته :

 

  به کمک کامپیوترمودم وخط تلفن میتوانید اطلاعاتی ازقبیل نامه:عکس, صوت, فیلم وغیره رابرای افراد دیگری که درمسافتهای دور

  قراردارند ارسال کنیدویااز انها دریافت نمایید.

 

اسلاید ۵ :

 • مودم یک سخت افزارارتباطی:
 • مودم هادنیای دیجیتالی کامپیوترهارابه دنیای انالوگ شبکه تلفن

  وصل می کنند. یعنی  باکمک مودم وازطریق خط تلفن می توان بین دوکامپیوترارتباط برقرارکرد.ازانجاکه کامپیوترهابا سیگنال های

  الکترونیکی دیجیتال سروکاردارندوخط تلفن تنها قادربه ارسال

  پالس های انالوگ صوتی است کامپیوترهابه تنهای نمی تواننداز

  طریق خط تلفن به هم متصل شوند.پس برای برقراری ارتباط به

  دستگاهی نیاز داریم که قادر به انجام این تبدیلات باشد. 

اسلاید ۶ :

    مودم دستگاهی است که سیگنال های دیجیتال راکه فقط می توانند

   دارای دومقدار۰یا۱باشند از کامپیوترفرستنده دریافت می کند وبه

   سیگنال های انالوگ تبدیل می نماید (سیگنال های انالوگ می توانندبیانگرمقداری دریک محدوده نامتناهی پیوسته مانندولتاژ

    باشند)سپس انها را از طریق خط تلفن انتقال می دهد.مودم متصل

    به کامپیوترگیرنده سیگنال های انالوگ را ازخط تلفن دریافت

    کرده وانها را به سیگنال های دیجیتال را تبدیل می کند تابرای

    کامپیوترگیرنده قابل استفاده باشند.

اسلاید ۷ :

 • انتخاب مودم :
 • انتخاب يك مودم خوب نيز بستگي به عوامل مختلفي دارد.  مي توان به موارد زير به عنوان پارامترهاي كلي اشاره كرد.
 • الف– External يا: Internal
  به طور كلي مودم هاي External از مودم هاي Internal گرانتر بوده و از كيفيت بالاتري برخوردار مي باشند. همچنين به دليل مجزا بودن منبع تغذيه از سيستم كامپيوتر داراي توان بالاتري بوده و به راحتي قابل reset كردن مي باشد.

اسلاید ۸ :

 • ب- سرعت مودم:
 • سرعتهاي مودم بر حسب بيت در ثانيه Bits per second يا BPS بيان ميشوند . چندين سرعت استاندارد مودم وجود دارند آنها,۱۴۴۰۰ , ۹۶۰۰ , ۲۴۰۰ ۲۸۸۰۰ و۵۶۶۰۰bps مي باشند بعضي اوقات نيز از اختصار “k” براي ۱۰۰۰ استفاده ميكنند. بنابراين دو سرعت مودم آخر معمولاً بصورت ۲۸/۸ kbps, 56/6 kbps بيان ميشوند.

اسلاید ۹ :

 • مشتريان ISP هايي كه خطوط E1 دارند، بهتر است مودم هايي با سرعت ۵۶K تهيه كنند ولي مشتريان ISP هايي كه با خطوط معمولي سرويس مي دهند معمولا با مودمهاي ۳۶۰۰ ارتباط پايدارتري نسبت به مودمهاي ۵۶K دارا مي باشند.

اسلاید ۱۰ :

 • مودم های کابلی:
 • هر یک از سیگنال های تلویزیون در تلویزیون های کابلی دارای کانالی به اندازه ۶ مگاهرتز ( شش میلیون سیکل در ثانیه ) است. در سیستم تلویزیون های کابلی ، سیگنال های مربوط به هر کانال، پهنای باندی به اندازه ۶ مگاهرتز را اشغال می نمایند. در اغلب سیستم های فوق صرفا” از کابل کواکسیال استفاده می گردد. در سایر سیستم ها از فیبر نوری استفاده می گردد. ارسال سیگنا لها از طریق فیبر تا نزدیکترین ناحیه و یا محل ، انجام و در ادامه سیگنالهای مورد نظر با استفاده از کابل های کواکسیال به منزل مشترکین انتقال داده می شوند.