لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت میزان شیوع آسیبهای مچ پا و علل آن در رشته های مختلف ورزشی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت میزان شیوع آسیبهای مچ پا و علل آن در رشته های مختلف ورزشی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

مقدمه
به خاطر اینکه مچ پا یکی از بزرگترین مفاصل تحمل کننده ورزن بدن می باشد آسیبهای حاد و مزمن می تواند ناتوانی در آن ایجاد کند.مچ پا به دلیل نقش محوری در فعالیتهای بدنی مانند دویدن ، پریدن، جهش همراه با تغییر مسیر ناگهانی و غیره در معرض آسیبهای بسیاری می باشد.
آسیبهای مچ پا یکی از شایعترین آسیبهای اسکلتی عضلانی در فعالیت ورزشی به شمار می رود که به طور کلی ۱۰ الی ۱۵ درصد از کل آسیبها را شامل می شود. روزانه ۱۰ هزار نفر دچار پیچ خوردگی مچ پا می شوند که ۷۵ درصد کل آسیبهای مچ پا را تشکیل می دهدو سالیانه یک میلیون نفر با شکایت از آسیب حاد مچ پا به پزشک مراجعه می کنند

اسلاید ۲ :

آناتومی مچ پا
درساختار مچ پا سه استخوان درشت نی ( تیبیا ) و نازک نی ( فیبولا ) و تالوس ( قاپی ) شرکت دارند که توسط رباطهایی مثل رباط دلتوئید ، رباط تالوفیبولار قدامی و خلفی و … حمایت می شوند . علت بیشتر بودن آسیب در سمت خارجی مچ پا نسبت به سمت داخلی آن بالاتر بودن سطح مفصلی و بیشتر بودن سطح مفصلی در سمت داخل نسبت به خارج است و نیز اینکه رباطهای سمت داخل مچ پا ( رباط دلتوئید ) قطورتر و محکم تر از رباطهای سمت خارج مج پا می باشند . در سمت خارج سه رباط نسبتاً کم استحکام تالوفیبولار قدامی و خلفی و رباط پاشنه ای به نازک نی را داریم  که از نظر آناتومیکی ، حمایت لیگامانی در این قسمت کمتر و روتیشن بیشتری داریم.

اسلاید ۳ :

آسیبهای مچ پا

n1- پیچ خوردگی مچ پا
۸۵% از صدمات مچ پا را پیچ خوردگی های مچ پا تشکیل می دهد . و ۸۵% این پیچ خوردگی ها را نوعی پیچ خوردگی که در آن پا ( کف پا ) به سمت داخل بوده و کناره خارجی پا مماس بر زمین می باشد تشکیل می دهد که آسیب وارده به سمت خارج مچ پا وارد می شود .
پیچ خوردگی مچ پا شایعترین آسیب و صدمه ورزشی محسوب می گردد که احتمال بروز آن در دوره ورزشی یک فرد بین ۴۵-۲۵% می باشد . که البته ۶۵ درصد پیچ خوردگی های مچ پا و ۱۰ الی ۳۰ درصد از آسیبهای مچ پا متاسفانه به فرم مزمن تبدیل می شود.
پیچ خوردگی مچ پا بویژه در ورزشهای فوتبال ، والیبال ، بسکتبال شایع است .

اسلاید ۴ :

 انواع پیچ خوردگی های مچ

۱- پیچ خوردگی های خارجی : در حرکت چرخشی پا به سمت خارج به طوری که کف پا به سمت داخل قرار گیرد رخ می دهد و در آن قسمت خارجی مچ پا صدمه می بیند .           
۲- پیچ خوردگی های داخلی : در حرکت چرخشی پا به سمت داخل به طوری که کف پا به سمت خارج قرارگیرد رخ می دهد و در آن قسمت داخل مچ پا صدمه می بیند .
۳- پیچ خوردگی های بالای مچ پا : که منظور پارگی رباط بین درشت نی و نازک نی در انتهای تحتانی آنها است که اغلب با درد جلوی مچ پا تظاهر پیدا می کند (سندسموزیس)                                          

 

اسلاید ۵ :

nدرجه بندی آسیب پیچ خوردگی مچ پا بر اساس معاینه بالینی

n
درجه ۱ : مچ دردناک اما عدم ناپایداری مفصل که با کشیدگی خفیف رباط قاپی_نازک نی قدامی همراه است .

 

n
درجه ۲ : مچ دردناک و در بررسی مفصل ناپایداری در معاینه مفصل دیده می شود که همراهی با پارگی کامل رباط قاپی_نازک نی قدامی و پارگی ناکامل رباط پاشنه ای _ نازک نی دارد .
درجه ۳: مچ دردناک همراه با ناپایداری مفصل مچ در معاینه . این حالت با پارگی کامل هر دو رباط قاپی_نازک نی قدامی و پاشنه ای _ نازک نی می باشد .

n        

nبیومکانیک ورزشی
مکانیسمهای پیچ خوردگی مچ پا در حرکات ورزشی شامل پریدن ها ، چرخیدن روی یک پاشنه و تماس نزدیک بین ورزشکاران که در آنها پاها روی هم گذاشته می شود می باشد .

اسلاید ۶ :

۲- شکستگی مچ پا
۱۵% از آسیبهای مچ پا را شکستگی های مچ تشکیل می دهند .        
اغلب آسیبهای مچ پا را پیچیدگی های مچ پآ تشکیل می دهند.
  در شکستگی های مچ پا ارزیابی جهت اینکه شکستگی stabel يا unstable است ضروری است . 
 همراه بودن خونریزی یا تورم شدید مچ  احتمال شکستگی مچ پآ را افزایش می دهد

اسلاید ۷ :

در رفتگی:

کامل- دو سطح مفصلی استخوانها که مقابل یکدیگر هستند کاملا از هم جدا شوند که اغلب در شانه- آرنج- و کشکک اتفاق می افتد

ناقص- سطوح مفصلی دو استخوان کاملا از مقابل هم کنار نرفته اند ولی تقابل آنها طبیعی نمی باشد که اغلب در زانو مچ پا و مفصل ترقوه ای – آخرمی اتفاق می افتد

بیومکانیک آسیب
در حرکات ورزشی خم شدن ناگهانی پا  بطوریکه کف پا به سمت خارج و کناره داخلی پا روی زمین باشد سبب صدمه ورزشی رباط دلتوئید سطحی و در صورت شدید بودن آسیب  به رباط دلتوئید عمقی می گردد .
جدا شدگی قوزک داخلی همراه با شکستگی انتهای تحتانی فیبولا می تواند در اثر کشش شدید رباط دلتوئید و بخصوص در افراد مسن اتفاق افتد .
اغلب شکستگی های ناپایدار مچ ناشی از چرخش به خارج شدید استخوان تالاموس و تیبیا می باشد چنانچه در این حالت کف پا متوجه داخل باشد یک شکستگی مایل در استخوان فیبولا عارض می شود و چنانچه کف پا به سمت خارج باشد یک شکستگی وسط یا بالای فیبولا حادث می شود .
شایعترین شکستگی مچ پا مربوط به قوزک خارجی است که معمولاً در چرخش به خارج که کف پا متوجه داخل و پائین است رخ می دهد .
انواع شکستگیها
شکستگی های عرضی ناشی از نیروهای فشاری _ کششی هستند .
شکستگی های مارپیچی ناشی از نیروهای چرخشی هستند .
شکستگی عمودی قوزک معمولاً ناشی از اعمال فشار روی تالوس هستند .
 هرگونه شکستگی جابجا شده قوزک را باید ناپایدار محسوب کنیم چرا که همواره با آسیب رباطی در سمت مقابل همراهند و لذا مچ ناپایدار است .
 

اسلاید ۸ :

مروری بر تحقیقات انجام شده 
محمد کوچکی-  ۱۳۷۵
 در تحقیقی بر روی  ۲۵ بازیکن تیم ملی فوتبال انجام داد به نتایج زیر دست یافت
– متداولترین ناحیه بروز صمات ، اندام تحتانی با ۱۷/۴۶ % می باشد
– متداولترین نواحی بدن که آسیب دیده اند به ترتیب مچ پا ، انگشتان دست ، زانو ، ران و مچ پا می باشد.
– شایعترین نوع آسیب هم آسیبهای عضلانی وتری با ۱۹/۶۷% می باشد
زهره میرسپاسی-   ۱۳۷۹
بررسی میزان شیوع و علل آسیبهای ورزشی دانشجویان دختر و پسر رشته تربیت بدنی
– بالاترین درصد آسیبها در دختران در رشته والیبال و در پسران در رشته فوتبال و بیشترین آسیبها در دختران مچ پا و در پسران انگشتان دست بوده است
– در دختران بیشترین نوع آسیب دیدگی از نوع وتری و در پسران دررفتگی بوده است
– مهمترین علت بروز صدمات عدم آمادگی جسمانی بوده است
سعید عابدین زاده- ۱۳۷۳
در بررسی میزان شیوع آسیب های ورزشی در کاراته کاران:

اسلاید ۹ :

nشایع ترین نوع آسیب مفصلی پیچ خوردگی در حین مسابقه و تمرین به ترتیب با ۸۶/۴۶ % و ۶/۳۸%

nشایع ترین عضو آسیب پذیر اندام تحتانی در حین مسابقه و تمرین مچ پا به ترتیب ۳/۳۸% و ۳۱/۳۱ می باشد

nمربیان نیز درمصاحبه حضوری با ۳/۴۷% مچ پا را آسیب پذیر ترین عضو گزارش نمودند.

nشایع ترین نوع صدمه در کل آسیبها ی بدن پیچ خوردگی در حین مسلبقه و تمرین با ۲۳% و ۱/۲۰% می باشد

nولی بر اساس نظر مریبان کشیدگی ۸/۳۸ % در این ورزشکاران شایع ترین نوع آسیب دیدگی محسوب می شود

nآسیب پذیر ترین عضو بدن این ورزشکاران در حین تمرینات انگشتان دست با ۵۸/۱۵ و در حین مسابقه مچ پا با ۴۹/۱۷ % می باشد

nمیزان تاثیر عوامل مختلف در وقوع صدمه به ترتیب :

nتمرینات بدنسازی  ۳/۶۸ %- گرم نکردن کافی ۶۵%- شرایط نامناسب زمین محل تمرین ۷/۴۶% – عدم استفاده از وسایل ایمنی ۷/۴۷ %- پر تمرینی ۳/۴۳% – اجرای تکنیک غلط ۳/۴۳% – وجود خستگی ۷/۳۶ % – و آسیب دیدگی قبلی ۷/۲۶ %

اسلاید ۱۰ :

مکی و همکاران۲۰۰۱ در تحقیق آسیبهای مچ پای بسکتبالیستها
میزان آسیبهای مچ پا در بسکتبالیستها را ۵۸/۳ در هر ۱۰۰۰ نفر شرکت کننده در تمرین و مسابقات اعلام نمودند که در مقایسه با رشته های دیگر علی رغم جهش ها ی زیاد و حرکت و ایستادنهای ناگهانی  کمتر بوده است
در این تحقیق  ۴ عامل در وقوع صدمه موثر اعلام شد:
۱- سایقه آسیب ۲- استفاده از کفشهای نامناسب ۳- گرم نکردن نامناسب ۴- فرودهای نامناسب
آگل و همکاران – ۲۰۰۵ در تحقیق بر روی میزان آسیبهای زنان والیبالیست به نتایج زیر دست یافت:
۱- آسیب مچ پا شایع ترین آسیب در بین ورزشکاران این رشته می باشد
۲- تقریبا ۲۰% ازکل آسیبهای مچ پا  مسابقات  آسیبهای قسمت بالای مچ پا می باشد
۳- میزان آسیب دیدگی مسابقات بالاتر از تمرینات می باشد
۴- برای پیشگیری از آسیبهای مچ پا آسیبهای مزمن قبلی مچ پا و زانو درمان شوند