لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت میکروفیلتراسیون توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت میکروفیلتراسیون قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

تعریف غشاء

لایه ای نازک است که می تواند اجزای یک سیال را به طور انتخابی جدا نماید.

دو عمل اصلی که توسط غشا انجام می شود:

نفوذ پذیری یا تراوش permeability

انتخابگری یا گزینش پذیریselectivity

اسلاید ۲ :

انواع قالب های غشا

طرح صفحه ای قالبی

 طرح لوله ای

طرح مارپیچ

صافی های فیبر میان تهی

طرح مارپیچ ارزان است اما نمی تواند جامدات

معلق را تصفیه کند.

طرح فیبر تو خالی نمی تواند با فشارهای بالای مورد نیاز برای جداسازی جامدات معلق تطبیق یابد و طرح لوله ای می تواند جامدات معلق را تصفیه کند و با فشارهای بالا تطبیق یابد امّا گران است.

در میکروفیلتر اسیون برای حذف جامدات معلق از صافی های فیبر میان تهی استفاده می گردد.

اسلاید ۳ :

nانواع فرایندهای جداسازی غشایی

nاسمز معکوس- نانوفیلتراسیون- اولترافیلتراسیون- میکروفیلتراسیون

nاسمزمعکوس:

nاز دیگر فرآیند های غشایی است که تنها آب از خلال سوراخهای آن عبور می کند که از آن برای نمک زدایی آب دریا استفاده کرد. در صنعت لبنیات جهت تغلیظ شیر، شیر پس چرخ، دوغ، کره ، آب پنیر استفاده می شود. در این فرآیند هیچ یک از ترکیبات موجود در شیر به جزء آب امکان عبور از غشای اسمزمعکوس را ندارند.

اسلاید ۴ :

nنانوفیلتراسیون:

n قطر منافذ غشا کمتر از ۲ نانومتر است. دراین فرآیند قندها، پروتئین ها ویون های دوظرفیتی، باکتریها، ویروسها وآلاینده ها توسط آن جدا می شوند. غشاها غالباً از نوع لوله ای ومارپیچ هستندو جنس آنها پلی آمید است. از نانوفیلتر جهت جدا کردن ترکیبات یونی از آب پنیر و تولید محصولاتی نظیر غذایی کودک استفاده می شود.

اسلاید ۵ :

nاولترافیلتراسیون:

nفرآیند جداسازی غشایی با استفاده از نیروی فشار است که می تواند جداسازی و تغلیظ موادی با وزن ملکولی بین ۱۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰۰دالتون را انجام دهد که در صنعت لبنیات استفاده می شود. که برای جداسازی پروتئین ها از آب پنیر و تغلیظ شیر در پنیرسازی است. این فرآیند در پنیرسازی، افزایش راندمان بالا می توان به موارد زیر اشاره کرد:

nحداکثر بازیافت پروتئین های آب پنیر و صرفه جویی در مصرف انرژی و کاهش زمان تولید.

nدر این حالت رنت و استارترکمتری مصرف می شود.

اسلاید ۶ :

n میکروفیلتراسیون

nیکی ازفرآیندهای مهم غشایی است که نیروی محرکه آن اختلاف فشار است.

nبرای جداسازی ذرات ۲/۰ تا ۲۰ میکرون به کار می رود.

nمعمولاً اساس کار بر این است که مواد معلق کلوئیدی جدا می شود و موادحل شده عبور می کند.

nدر فشار بیشتر از ۱ اتمسفر کار می کند.

اسلاید ۷ :

nغشای میکروفیلتراسیون دارای بزرگترین اندازه ی حفره در بین سایر فیلترها می باشد.

اسلاید ۸ :

nمیکروفیلتراسیون فرآیند فشار آوری است که در آن غشا برای جداسازی ذرات از یک محلول آبی به کار می رود.

اسلاید ۹ :

nجنس غشای میکروفیلتراسیون

nسرامیکی¬ مقاومت بالای حرارتی

nپلیمری¬ تخلخل بالا

nلیفی¬ مساحت سطح و تخلخل بالا

nفلزی¬ مقاومت در برابر خوردگی

nدر فرآیند میکروفیلتراسیون غشاهای متخلخل

سرامیکی دارای بیشترین کاربرد است:

nدارای پایداری حرارتی وشیمیایی ومکانیکی

بسیار بالا

nدارای مقاومت حرارتی بسیار بالاتر از پلیمرها

nقابل شستشو به راحتی با انواع مواد شویندة اسیدی و قلیایی

nبعنوان غشاهای بهداشتی تأیید شده FDA هستند

nاز نظر تجاری دوام پذیر و از نظر فنی توانا

اسلاید ۱۰ :

nموارد مورد اهمیت در طراحی یک غشای میکروفیلتر

nخواص فیزیکی و شیمیایی ذرات و سیال

nپیش بینی نرخ جریان

nساختمان فیلتر

nنسبت جریان سیال به مساحت فیلتر

nنرخ زمان فیلتر کردن به زمان پاکسازی

nتنش های پاکسازی و فیلتراسیون

nطراحی مسیرهای عبور

nفضا و هزینه های مورد نیاز