لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت ناحيه‌‌بندي تصاوير تشديد مغناطيسي با استفاده از معيار آنتروپي توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت ناحيه‌‌بندي تصاوير تشديد مغناطيسي با استفاده از معيار آنتروپي قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

فهرست مطالب:

 • مقدمات و تعاريف
 • روشهاي ناحيه‌بندي
 • آنتروپي و مفهوم آن در تصوير
 • هيستوگرام سطح خاكستري
 • آستانه‌گذاري مبتني بر آنتروپي در فضاي ويژگي يك‌بعدي
 • گسترش روشهاي يك‌بعدي به دوبعدي
 • هيستوگرام دوبعدي
 • آستانه‌گذاري مبتني بر آنتروپي در فضاي ويژگي دو‌بعدي
 • الگوريتم بهينه‌سازي گروه ذرات (PSO)
 • ناحيه‌بندي چندسطحي

اسلاید ۲ :

كاربردهاي پزشكي ناحيه‌بندي:

 • آشكارسازي مرزهاي شريانها در آنژيوگرام
 • تشخيص پلاكهاي مالتيپل اسكلروزيس
 • اندازه‌گيري حجم تومور و پاسخ آن به درمان
 • طبقه‌بندي اتوماتيك سلولهاي خوني
 • مطالعة رشد مغز
 • آشكارسازي تومور

اسلاید ۳ :

مسئلة اتوماتيك بودن و ارزيابي:

موازنة بين اتوماتيك بودن الگوريتمهاي ناحيه‌بندي و ارتباط متقابل با كاربر؟

ارزيابي ناحيه‌بندي به چه معني است و چگونه انجام مي‌شود؟

اسلاید ۴ :

روشهاي ناحيه‌بندي (آستانه‌گذاري):

۱- آستانه‌گذاري سراسري:

f(x,y) تصوير اصلي است و g(x,y)، تصوير باينري ايجادشده پس از ناحيه‌بندي است.

۲- آستانه‌گذاري محلي: تصوير به تعدادي زير تصوير شكسته مي‌شود و در هر كدام از آنها يك سطح آستانه تعيين مي‌شود.

اسلاید ۵ :

ساير روشهاي ناحيه‌بندي و مزايا و معايب هر كدام از آنها:

۱- روش گسترش ناحيه

۲- روش طبقه‌بندي‌كننده

۳- روش خوشه‌بندي

۴- روش شبكه‌هاي عصبي مصنوعي

۵- روش مدلهاي شكل‌پذير

۶- روشهاي ناحيه‌بندي مبتني بر لبه

۷- روشهاي تركيبي  (هيبريد)

اسلاید ۶ :

آستانه‌گذاري مبتني بر آنتروپي در فضاي ويژگي يك‌بعدي:

ايدة اصلي:

 • دو توزيع احتمال مجزا را براي شيء و زمينه در نظر مي‌گيريم.
 • آنتروپيهاي هر دو توزيع را بدست مي‌آوريم.
 • مجموع آنتروپي اين دو توزيع احتمال را ماكزيمم مي‌كنيم.

اسلاید ۷ :

الگوريتم بهينه‌سازي گروه ذرات (PSO):

تعداد عملياتهاي لازم در الگوريتمهاي متداول : ۲۵۶*۲۵۶

مزايا:

 • يك روش مرتبة صفر است و نيازي به عمليات سنگين رياضي مثل گراديان‌گيري احتياج ندارد.
 • يك روش مبتني بر جمعيت است.
 • از مشاركت ذرات استفاده مي‌كند.

  كاربردها:

  • آموزش شبكه عصبي
  • بهينه‌سازي تابع
  • بازشناسي الگو

اسلاید ۸ :

گام ۳: بروزرساني موقعيتها و سرعتها

بررسي شرط پايان:

اگر ۱- به مينيمم خطا برسيم. ۲- حداكثر دفعات اجراي الگوريتم به پايان برسد. ۳- در چند تكرار مشخص تابع تطابق تغيير نكند.

آنگاه الگوريتم به پايان مي‌رسد.

در غير اينصورت به گام ۲ برو.

اسلاید ۹ :

بهينه‌سازي الگوريتمهاي دوبعدي مبتني بر آنتروپي از لحاظ سرعت اجرا:

از الگوريتم بهينه‌سازي PSO استفاده مي‌كنيم. سه نكتة مهم را بايد در نظر بگيريم:

تابع معيار چيست؟

تعداد ذرات چقدر باشد؟

ابعاد مسئله چقدر است؟

اسلاید ۱۰ :

نتيجه‌گيري و جمع‌بندي:

فضاي ويژگي دو‌بعدي:

۱- مناسب بودن نتایج  براي پارامتر q  كمتر از ۱(بويژه محدودة ۳/۰ تا ۸/۰)

۲-نامناسب بودن ناحیه بندی برای مقدار بزرگتر از ۱ برای q.

۲- سطوح آستانة نزدیک به ازاي محاسبة ميانگين محلي در همسايگي  ۳×۳، ۵×۵ و ۷×۷

۴- حالت بهینة همسايگي ۵×۵ هم از لحاظ زماني و هم از لحاظ كيفيت ناحيه‌بندي

۵- کاهش زمان اجرا با بكار بردن الگوريتم بهينه‌سازي PSO بدون تغيير در کیفیت ناحیه بندی