لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت ناهماهنگي در مـديـريت شهـري و پيامدها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت ناهماهنگي در مـديـريت شهـري و پيامدها قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

ويژگي جايگاه زندگي انسان ها

شهر به عنوان جايگاه زندگي انسان ها همواره نيازمند موارد زير است:

 • روابط اجتماعي سالم و مناسب
 • برنامه ريزي دقيق و بلند مدت
 • اعمال مديريت صحيح و هماهنگ

اسلاید ۲ :

تشابه شهر با پيكر موجود زنده

 • پيكر موجود زنده رشد مي كند و بزرگ مي شود.
 • شهر نيز گسترش مي يابد و بزرگ مي شود.
 • گردش خون در پيكر موجود زنده باعث ادامه حيات سلول ها مي شود.
 • سيستم حمل ونقل درون شهري نيز باعث حيات مناطق مختلف شهري مي شود.
 • رشته هاي اعصاب در درون پيکر موجود زنده، نقش اطلاع رساني را بر عهده دارند.
 • شبکه هاي مخابراتي نيز چنين وظيفه اي را در درون شهر بر عهده دارند.

 

 • اگر جزئي از پيکر موجود زنده دچار اختلال شود اين موضوع به سرعت در بخش هايي از پيکر او تاثير مي گذارد.
 • اگر گوشه اي از شهر دچار حادثه گردد، اختلالات ناشي از آن در بخش هايي از شهر تاثيرگذار خواهد بود.

اسلاید ۳ :

هماهنگي و توازن در رشد پيكر موجود زنده

 • هماهنگي و توازن در رشد پيكر موجود زنده، نشان دهندة نوعي اراده و حاكميت، بر پيكر موجود زنده، به صورت اجباري يا اختياري است.
 • هماهنگي و توازن در رشد پيكر موجود زنده، نشان دهندة وجود مديريت واحد و هماهنگ در كنترل، رشد و عملكرد مناسب اجزاء است.

اسلاید ۴ :

ناهماهنگي در رشد و توسعه شهر

  در شهر شاهد دگرگوني هايي هستيم، ولي در بسياري از مواقع در اين دگرگوني ها، هماهنگي وتوازن ملاحظه نمي شود. به عنوان نمونه:

 • مناطقي از شهر بدون هماهنگي با ساير مناطق رشد مي كند و مناطقي از توسعه باز مي ماند.
 • شايد نتوان شهر و يا كلان شهري را در کشورهاي جهان بدون وجود بافت هاي ناهمگون پيدا نمود.
 • هماهنگي در چگونگی رشد و توسعه، در مناطق مختلف يك شهر، از لحاظ اقتصادي، رفاهي، اجتماعي، فرهنگي و عمراني، كمتر مشاهده مي شود.

در حقيقت دلايل فوق بر عدم وجود مديريت واحد و هماهنگ شهري، دلالت مي کند.

اسلاید ۵ :

مهمترين علل ناهماهنگی در توسعة شهرها

  به نظر مي رسد مهمترين علل ناهماهنگی در توسعة شهر عبارتند از:

 • وابستگي به مراكز تصميم گيري خارج از شهر به علت فقدان نظام جامع تصميم گيري در سطوح مختلف
 • عدم وجود دانش مديريت و يا عدم اعمال مديريت صحيح
 • عدم وجود سياست مشخص در تصويب قوانين شهری
 • بی توجهي به عدالت اجتماعي در توسعة متوازن شهر

اسلاید ۶ :

سئوالات قابل طرح

 • چرا در شهرها شاهد هماهنگي و توازن در توسعه شهري نيستيم؟
 • چرا مناطق مختلف در شهرهاي کشور، به گونه اي هماهنگ توسعه نمي يابند؟
 • چرا شاهد رفتار اجتماعي هماهنگ و متوازن، در شهرها نمي باشيم؟
 • آيا وابستگي به مراكز تصميم گيري خارج از شهر باعث مي شود كه شاهد ناهماهنگي در توسعة شهر باشيم؟
 • آيا وجود ناهماهنگي در اداره امور شهر، ناشي از عدم وجود دانش مديريت بين مديران شهر است؟
 • آيا عدم وجود مديريت هماهنگ، ناشي از وجود قوانين متفاوت و بعضاً متضاد است؟
 • پيامد ناهماهنگي در امور شهر چيست؟

اسلاید ۷ :

فقدان نظام جامع تصميم گيري

 • در بسياري از كشورهاي توسعه يافته، نظام تصميم گيري در مورد شهرها، به مراكز محلي و منطقه اي واگذار شده است.
 • در كشورهاي جهان سوم، به علت فقدان نظام جامع تصميم گيري، هنوز بسياري از اقدامات مورد نياز شهرها، بايستي به تصويب مركز کشور برسد.

اسلاید ۸ :

سئوالات قابل طرح

 • آيا اعضای کميته هاي تصميم گيري در مركز، اصلاً خود نسبت به اهميت موضوع اشراف دارند؟
 • آيا کميته هاي تصميم گيري در مركز، مشكلات ناشي از مسائل محلي را، مي شناسند و به چگونگي حل آن به خوبي آگاهي دارند؟
 • آيا اعضای كميتة ملي تصويب طرح ها در مركز کشور، به نيازهاي محلي تمامي شهرها در سطح كشور، اشراف دارند؟
 • در صورت اشراف آيا اصلاً علاقه اي به حل آن، در زمان حاضر، دارند؟
 • تصويب موضوعات محلي در مراجع ملي، تا چه حدي در حل مشكلات مردم مؤثر است؟
 • در صورت بروز اختلاف بين نقطه نظرات مراكز تصميم گيري ملي و محلي، آيا نياز واقعي شهر از بين خواهد رفت؟
 • در ساير كشورها تصميم گيري براي چنين موضوعات محلي در كدام سطح صورت مي پذيرد؟

اسلاید ۹ :

چگونگي اجراي مديريت واحد و يا مديريت هماهنگ شهري

 • در برخي از کشورها هماهنگي در مديريت شهري توسط نمايندگان دولت انجام مي شود
 • در برخي از کشورها هماهنگي در مديريت شهري توسط شهردار انجام مي شود
 • در برخي از کشورها هماهنگي در مديريت شهري توسط شوراي شهر و يا پارلمان محلي انجام مي شود

اسلاید ۱۰ :

نگاهي به گذشته

  در طي سالهاي ۵۸ تا ۷۷، به علت عدم حضور منتخبين مردم در نظام مديريتي شهرها، عملاً نظام اداري حاكم بر شهرها، كاملاً دولتي و وابسته به مركز بود.

 • امور عمومي شهر كه معمولاً در بسياري از شهرهاي جهان بوسيلة منتخبين مردم و باهمکاري مديران و متخصصين، اداره و نظارت مي شوند، عملاً از طرف نمايندگان مردم، مورد نظارت قرار نمي گرفت.
 • در طي اين مدت استانداران به عنوان قائم مقام نمايندگان مردم انجام وظيفه مي کردند.
 • به علت وسعت استان ها، استانداران نمي توانستند حتي چند ساعت از وقت خود در طول سال را، عملاً به نظارت بر امور شهرهاي قلمرو استان خود، اختصاص دهند.
 • در حقيقت بر امور شهر و شهرداري از طرف مردم نظارتي صورت نمي گرفت. شهرداري، تابع محض تصميمات نماينده دولت در استان بود و خود را معادل ساير سازمانهاي دولتي، جزئي از دولت احساس مي كرد.
 • تنها تفاوت بين شهرداري و ساير دستگاهها در شهرهاي بزرگ، اين بود كه بودجة ساير سازمانها از محل بودجه هاي دولتي تأمين مي شد ولي بودجة شهرداري، به عنوان مهتمرين دستگاه اجرايي شهر، به صور مختلف و از جمله اخذ عوارض، فروش زمين، تراكم و …، مستقيماً از منابع شهري تامين مي گرديد.