لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت نرم افزار گنو توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت نرم افزار گنو قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

تاريخچه گنو
                

 يك سيستم عملياتي كاملا“ آزاد شبه يونيكس ميبا شد.

 يك سيستم عملياتي شبه يونيكس از چندين برنامه تشكيل شده GNU System

است . سيستم گنو شامل همه نرم افزار هاي گنو ميبا شد. درست مشابه بسياري از پكيج هاي ديگر مثل سيستم كه اصولا“ ، نرم افزار گنو نيستند.

 از سال ۱۹۸۴مؤلفه هاي  سيستم گنو را طراحي و جمع Windowsو  TeX    

آوري نمود، اولين نسخه آزمايشي تحت عنوان با قابليت اطمينان  

 سيستم گنوي كامل در سال ۱۹۹۶ بيرون آمد.HURD بالايي

اسلاید ۲ :

نرم افزار گنو

موفقيت يك سيستم كامپيوتري پايدار، امن و كارا تا حدود زيادي به مدير سيستمي كه نگهداري از آن را بر عهده دارد، بر ميگردد. معمولا“ نگهداري، تنظيم و بروز رساني سيستم براي حفظ آن در بهترين شرايط كاري، وظيفه چندان آساني نيست. شغل مدير سيستم ميتواند علاوه بر مديريت و نگهداري از سيستم ، پشتیبانی از كاربران ميباشد.مهمترين وظايفي را كه ممكن است بر

عهده يك مدير سيستم با شد عبارتند از :

رو شن و خامو ش كردن سيستم: ممكن است دوست نداشته با شيد كه هركسي  كه داراي يك حساب كاربري بر روي يك سيستم است، قادر به رو شن و خامو ش كردن آن با شد. مخصوصا“ وقتي كامپيوتر مورد نظر در حال ارائه خدماتي بر روي شبكه است  كه نياز داريد تا هميشه قابل دسترسي است.

اسلاید ۳ :

حساب هاي كاربري: ايجاد حساب هاي كاربري يكي از امور بسيار پايه اي يك مدير سيستم است بسياري از شبكه ها داراي سياست هاي خاصي براي حساب هاي كار بران خود هستند و مدير سيستم بايد اعمال گر اين سياست ها با شد.اعمال حقوق، دسترسي نا صحيح براي كاربران ميتوانند راه هاي نفوذ به سيستم شما را باز كرده و از حساب ها مطمئن  شوند .
امنيت: امن ترين سيستم ها سيستمي است كه به جايي متصل نيست و تنها يك كاربر با آن كار ميكند .
مانيتور كردن منابع سيستمي: هر سيستمي نياز دارد تا بطور دائم مانيتور
شود . اين كار ممكن است توسط اسكر بيت ها و با نرم افزار هاي خاصي صورت گيرد تا در مواقع لازم مدير سيستم بتواند به مداخله بموقع خود مانع  از كار افتادن بخش يا بخش هايي شوند و اين وظيفه مدير سيستم است كه آنها را در حال كار نگاه دارد.

اسلاید ۴ :

 در ردهت  ۹                         GNOراهنماي

استفاده از محيط گرافيكي گنودر ردهت ۹ : محيط هاي گرافيكي در حقيقت نرم افزاري هستند كه بالاي زير ساختار هاي فراهم شده توسط سيستم اجرا        ) ميشوند.گنو يكي از محيط هاي گرافيكي است كه داراي  WINDOWS  (

پايداري خوب و امكانات متعدد و قدرتمندي ميبا شد. اين محيط گرافيكي ، محيط  پيش گزيده لينوكس ردهت ميبا شد.

ميز كار گنو از بخش هاي آيكن هاي ميز كار، سطح ميز كار و پنل تشكيل شده است. پنل مهمترين قسمتي است كه در كار كردن با ميز كار به آن نياز مند هستيد .

اسلاید ۵ :

پنل نواري است كه در پايين ترين قسمت پنجره ميز كار قرار گرفته است . پنل شامل آيكن هاي اجرا كننده برنامه ها  و قسمت منطقه اخطار كه در كنار ساعت قرار دارد و برنامه هاي كوچكي است كه اپلت نام دارد. با استفاده از اپلت ها ميتوانيد كار هايي مانند حركت بين محيط هاي كاري، تنظيم صوت ، نمايش  و وزعيت  سيستم خود را انجام دهيد . ميز كار در گنو در ردهت ۹ ما نند ميز كار  در ساير سيستم عامل ها است به آساني ميتوانيد با استفاده از كشيدن و انداختن فايلها را جا به جا نموده ، آيكن هاي جديد ي براي دستيابي به برنامه هاي مختلف ، پوشه ها و مستندات خود ايجاد كنيد. در محيط گرافيكي گنو ميتوانيد در آن واحد داراي چندين ميز كار با شيد  اين امراز شلوغ شدن بيش از حد يك ميز كار جلوگيري به عمل مي آورد . بطور پيش  گزيده تعداد ۴ ميز كار فعال هستند اپلت سوييچ كننده ميز كار براي جا به جايي بين اين ميز كار ها ايجاد شده و بكار ميرود . اين اپلت از ۴ مربع كوچك تشكيل شده است كه با كليك روي هر يك از مربع ها ميتوانيد در محيط كار جا به جا شويد.

اسلاید ۶ :

پروژه گنو بمنظور توسعه سيستم گنو كه يك سيستم عامل كامل شبه يونيكس و هم چنين نرم افزار هاي آزاد ميبا شد . گنو يك آكرونيم بازگشتي است كه بصورت گه نه تلف ميشود . انواع ديگري از سيستم عامل گنو كه از هسته لينوكس استفاده ميكنند اكنون بطور گسترده اي مورد استفاده قرار ميگيرند . اگر چه اين سيستم ها اغلب به عنوان ” لينوكس“ شنا خته مي شوند اما به بيان صحيح تر سيستم هاي گنو / لينوكس خوانده مي شوند .اف اس اف اصلي ترين پشتيبان مالي سازمان  پروژه گنو ميبا شد . امروزه رايج ترين سيستم عامل گنو، گنو / لينوكس است كه از هسته مركزي لينوكس استفاده ميكند . بسياري از كاربران كامپيوتر بدون اينكه خود متوجه با شند هر روزه يكي از نسخه هاي تغيير يافته سيستم گنو (۱۸ كاراكتر) استفاده ميكنند . براثر تغييرات عجيب وقايع امروزه نسخه سيستم گنويي كه بصورت گسترده مورد استفاده قرار ميگيرد  با عنوان ” لينوكس“ شناخته ميشود در حاليكه بسياري از كاربران از وسعت ارتباط و پيوستگي آن با پروژه گنو آگاه نيستند.

اسلاید ۷ :

لينوكس واقعا“ وجود دارد و كاربران از آن استفاده ميكنند اما آن يك سيستم عامل نيست . لينوكس يك هسته است. برنامه اي كه در سيستم منابع ما شين را به برنامه هايي كه اجرا ميكنيد تخصيص ميدهد . هسته يك قسمت زروري يك سيستم عامل ميبا شد اما به تنهايي بي فايده است و تنها در متن ‌ ‌‌به همراه يك سيستم عامل كامل ميتواند كار كند.

اسلاید ۸ :

بطور عادي لينوكس در تركيب با سيستم عامل گنو بكار برده ميشود . بطور اساسي كل سيستم گنو ميبا شد به علاوه لينوكس كه به عنوان هسته عمل ميكند. اما چيزي كه آنها پيدا كردند تصادفي نبود آن سيستم گنو بود . نخستين اعلان پروژه گنو نيز طرح هاي اصلي سيستم گنو را برنامه ريزي كرده بود . هنگاميكه لينوكس نو شته شد سيستم گنو تقريبا“ تكميل شده بود.