لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت نظارت و كنترل توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت نظارت و كنترل قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

n* كنترل فرآيندي است كه مدير از طريق آن تطابق عمليات انجام شده را با فعاليت‌هاي برنامه‌ريزي شده، مي‌سنجد.

n* كنترل تلاش منظمي است در جهت رسيدن به اهداف استاندارد، طراحي سيستم بازخورد اطلاعات، مقايسه اجزاي واقعي با استانداردهاي از پيش تعيين‌شده و سرانجام تعيين انحرافات احتمالي و سنجش ارزش آنها بر روند اجرايي كه در برگيرنده حداكثر كارايي است

 

اسلاید ۲ :

n* كنترل فرآيندي است كه مدير از طريق آن تطابق عمليات انجام شده را با فعاليت‌هاي برنامه‌ريزي شده، مي‌سنجد.

n* كنترل تلاش منظمي است در جهت رسيدن به اهداف استاندارد، طراحي سيستم بازخورد اطلاعات، مقايسه اجزاي واقعي با استانداردهاي از پيش تعيين‌شده و سرانجام تعيين انحرافات احتمالي و سنجش ارزش آنها بر روند اجرايي كه در برگيرنده حداكثر كارايي است

 

اسلاید ۳ :

 

nكونتز و همكارانش، نظارت را وظيفة هر مدير، از رياست عالي مؤسسه تا سرپرستان و مديران پايه مي‌داند. چون همة مديران مسئوليت اجرايي طرح و برنامه را به عهده دارند، از اين رو نظارت وظيفة بنيادي هر مدير، در هر رده مديريت است. ايشان برنامه‌ريزي و نظارت را دو لبه يك قيچي فرض نموده‌اند، كه بدون يكي، ديگري قابل اجرا نخواهد بود.

اسلاید ۴ :

n* مرحلة اول: تعيين ملاك‌ها و روش‌هاي سنجش عملكرد‌ها كه شامل همة جوانب كار و فعاليت‌هاي سازمان مي‌شود.

nمرحله دوم: نظارت عملكردها و سنجش و اندازه‌گيري آنهاست. اگر ملاك‌ها، مثلاً برحسب سود يا هزينه است، عملكرد واقعي هم بايد با مقياس‌هاي پولي اندازه‌گيري شوند

اسلاید ۵ :

n* مرحله سوم: بازنگري يا مقايسه نتايج حاصله از سنجش عملكردها با ملاك‌ها و هدف‌هاي تعيين شده است. اگر تفاوت‌ها و انحرافاتي مشاهده شود.

nدر مرحله چهارم، اقداماتي براي تصحيح عملكردها صورت مي‌گيرد. غالباً عمل تصحيح مستلزم تلاش‌هايي در جهت هدايت رفتارها و بالا بردن ميزان عملكرد تا سطح مطلوب است

اسلاید ۶ :

كنترل مكرر عمليات

n

nبه عقيده گريفين بعضي از سازمان‌ها با اعمال يك نوع كنترل قادر به ادامه حيات سازماني و حفظ استمرار فعاليت‌ها نمي‌باشند، ناچار بايد كنترل از نوع مكرر را براي سازمان خود انتخاب كنند. كنترل مكرر به اين معني است كه پس از انجام شدن اولين مرحله كنترل، مرحله دوم و يا سوم نيز متوالياً و يا همزمان انجام مي‌شود

nMultiple controL

اسلاید ۷ :

به چه ميزان مي‌توان افراد را كنترل نمود؟

n: به جاي سعي در كنترل نتايج بر افكار زيردستان تأثيرگذار باشيد. او معتقد است بهره‌وري هنگامي بالا مي‌رود كه مديران شناخت خود را نسبت به كارمندان هر روز بالاتر ببرند و به طور مؤثري طرز فكرها، ترس‌ها و موانع بازدارنده‌ي ايجاد انگيزه و خيال‌هايي كه در درون ذهن انسان مخفي مي‌ماند را بررسي كنند؛ زيرا بهره‌وري بالا نتيجه‌ي مستقيم يك تفكر عالي است

اسلاید ۸ :

انواع كنترل

nكنترل بوروكراتيك[۱]

nكنترل غيررسمي گروهي[۲]

nكنترل استراتژيك عملياتي[۳]

nكنترل سيستماتيك[۴]
[۱]– Bureaucratic control

n[2]– Clan control

n[3]– Strategic operational control

n[4]– systematic control

n

اسلاید ۹ :

انواع كنترل

nكنترل موردي[۱]

nكنترل براساس اصل استثنا[۲]

nكنترل داخلي و خارجي[۳]

nكنترل رسمي و غيررسمي[۴]

nكنترل از طريق بودجه[۵]
[۱]Adhoc method

n[2]– The principle of exception

n[3]– Internal and External control

n[4]– Formal and Informal controls

n[5]– Budgeting control

اسلاید ۱۰ :

n كنترل توسط تجزيه و تحليل نقطه سربه سر[۱]

n كنترل از طريق گزارشات آماري

n كنترل از طريق نمودار گانت[۲]

n كنترل از طريق فن بازنگري و ارزشيابي برنامه[۳]

n كنترل از طريق روش مسير بحراني[۴]

n[1]– Break-even analysis

n[2]– The Gantt chart

n[3]– Program Evaluation and Review Technique (PERT)

n[4]– The Critical Path Method (C.P.M)