لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت نظام روابط کار در سازمان توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت نظام روابط کار در سازمان قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

مقدمه

روابط کارعبارت است ازچگونگی تنظیم روابط کارگرو کارفرما و یا روابط کــارکنان و مدیریــت و باتـوجه به ایــن که روابط اززمان ورود افــراد به سازمان تا جدا شدن و حتی بعد از جدا شدن آنها از سازمــان مــورد توجه است .

 

اسلاید ۲ :

روابط کار قبل از انقلاب صنعتی

تا قبل از انقلاب صنعتی ، بعلت سادگی و کم حجم بودن تولیدات صنعتی و کشاورزی ، روابط کارگر و کارفرما از پیچیدگی چندانی برخــوردار نبود و شرایط سیــاسی اجتماعی نیز اجازه نمی داد کارگران حرفی برای گفتن داشته باشند  .

اسلاید ۳ :

روابط کار بعد از انقلاب صنعتی

شکل گیری روابط کار بعد از انقلاب صنعتی ناشی از دو پدیده می باشد :

   ۱- تحول فکری

   ۲- تحول صنعتی

اسلاید ۴ :

اهم روابط کار بعد از انقلاب صنعتی

   ۱ هجوم روستاییان به شهر و مراکز صنعتی

   ۲ افزایش تعداد کارگران و مزدگیران در واحد های صنعتی

   ۳ تنوع نوسانات شغلی و جابجائیهای مکرر

   ۴ کاهش امنیت شغلی و ایجاد سوء ظنهای شغلی ناشی از آن

   ۵ دشواری زندگی در شهرهای بزرگ

   ۶ کاهش انس و الفتها

اسلاید ۵ :

عوامل مؤثر در زمینه تحول روابط کار

۱- عامل ایدئـولوژیک و مــورد سوال قــــرار دادن فلـــسفه    اقتصادآزاد و لزوم حمایت از کارگران چه در چارچوب نظام ســــرمایه اداری و چه در چارچـــوب مـــکتب های مخالـف سرمایه داری .

۲- عامل حقوقی فلسفه ومورد سوال قراردادن اصل حاکمیت     اراده .

۳- عامل اقتصاد و تمرکز سرمایه و توسعه تکنولوژی تولید .

اسلاید ۶ :

روابط کار

۱- روابط هماهنگ کاری میان کارکنان ومدیریت برای سازمان        جایگاه بسیار مهمی دارد

۲- برای رسیدن به کامیابی بلند مدت باید نیروی کار و مدیریت      راه های تأمین نیاز های و خواستهای یکدیگر را بیاموزند

اسلاید ۷ :

شرایط اقتصادی محیط در ارتباط با روابط کار

الف: حجم و کیفیت نیروی کار و پتانسیل تشکیلات کارگری

ب: شرایط بازار کار در سطح کشورومیزان اشتغال ومهاجرتهای     گوناگونی که درسطح کشورویا در سطح بیـن المللی صورت     می گیرد

 ج: نوع تکنولوژی،برحسب کاربر بودن و یا سرمایه بر بودن آن