لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت نظریه بازیها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت نظریه بازیها قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

تعريف : نطريه بازي ها عبارت است از مطالعه مسائل تقابل

به عبارت ديگر نظريه بازي ها عبارت است از بازي راهبرد ها نه بازي بر اساس شانس .

اجزاء  نظريه بازي ها عبارت است از :

۱- بازي كن ها ( تصميم گيرنده ها)

۲- انتخاب (عملي امكان پذير)

۳- نتيجه (سود-جايزه-….)

۴- انتخاب  بهترين نتيجه

 

اسلاید ۲ :

مسائل در تئوري بازي ها را مي توان به بخش هاي زير تقسيم كرد:

۱- بازي هاي ايستادر مقايل بازي هاي ديناميك( در بازي هاي دينامك نظم در تصميم گيري مهم است).

۲- بازي مشاركتي در براربازي هاي غير مشاركتي (در بازي غير مشاركتي هر بازيكن بطور مستقل تصميم مي گيرد در صورتي كه در بازي مشاركتي تصميم به صورت گروهي گرفته مي شود).

 

 

اسلاید ۳ :

كار برد نظريه بازي ها را مي توان در زمينه هاي زير يافت:

۱-تئوري تصميم گيري

۲- راهبر دهاي دفاعي

۳- مدل هاي تجاري

۴- آناليز سياست عمومي

۵- سيستم هاي زيستي

۶- محاسبات توزيع

۷- شبكه هاي مخابراتي

 

اسلاید ۴ :

تئوري رياضي بازي ها قوانين مورد نياز و ساختار مسائل را تهيه مي بيند.

 تعريف: حل در نظريه بازي ها مقداري متفاوت است:

تعريف : يك تو ضيح سيستماتيك از خروجي كه منتج از مسئله تصميم مي باشد .

الف- بهينه سازي

ب- امكانپذيري

ج- تعادل

اسلاید ۵ :

بازي در حالت گسترده:

 مثال :تطبيق سكه:

: بازي كن اول : شير يا خط را انتخاب مي كند.

: بازي كن دوم : شير يا خط را انتخاب مي كند.

اگر سكه يك جور بيايد بازيكن دوم يك واحد از بازيكن اول مي برد.

اگر سكه متفاوت بيايد بازيكن اول يك واحد از بازيكن دوم ميبرد.

حالت گسترده اين بازي به صورت زير مي باشد :

اسلاید ۶ :

تعريف : راهبرد يك بازيكن عبارت است از تابعي كه براي هر بازيكن يك مجموعه اطلاعات در نظر مي گيرد.

مثال :در مثال گذشته فرض كنيد          راهبرد بارزيكن دوم است به عبارت ديگر                      راهبرد اين بازيكن اين است كه در مجموعه اطلا عات شير را انتخاب مي كند.

بازي در شكال راهبردي:

 مثال سكه :در شكل راهبردي از ماتريس استفاده مي كنيم.

اسلاید ۷ :

بازي ديناميك:بازي ديناميك مي تواند مشاركتي يا غير مشاركتي باشد .يكي از بازي هاي مشاركتي ديناميك باز ي سازماني مي باشد.به يك مثال يازي سازماني توجه كنيد :

                      رئييس جمهور

                      معاون رئيس جمهور

                                  ……..

                                  …….

                                ……..

                              كارگران

در بازي سازماني پيش دستي كردن درتصميم گيري  كليد موفقيت مي باشد.هر مقطعي حساسيت تصميم گيري خودش را دارد .