لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت نظری برمبانی اقتصاد توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت نظری برمبانی اقتصاد قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

نظری برمبانی اقتصاد

از آن نظر که اعتدال در هزینه عمرانی یکی از مصادیق میانه‌روی بوده، کلمه «اقتصاد» درباره‌ آن بسیار به کار برده می‌شده است تا آنجا که در به کارگیری عرفی از «اقتصاد» غالباً همین معنی مقصود بوده است. به هر حال برای «اقتصاد» که اقتصاددانان از آن بحث می‌کنند تعاریف مختلفی ارائه شده است:

ü

üارسطو: علم اقتصاد یعنی مدیریت طرح.

üآدام اسمیت: اقتصاد، علم بررسی ماهیت و علل ثروت ملل است.

üآلفرد مارشال : اقتصاد، عبارت است از مطالعه بشر در زندگی شغلی و حرفه‌ای .

üاستوارت میل : اقتصاد، عبارت است از بررسی ماهیت ثروت از طریق قوانین تولید و توزیع.

اسلاید ۲ :

اقتصاد بر دو نوع است:

.۱ اقتصاد خرد

üاقتصاد خرد به بررسی رفتار اقتصادی انسانها و بنگاههای اقتصادی می پردازد و درصدد است تا رفتار عقلایی در انسانها را شناسایی کند با توجه به محدودیت های موجود درآمد . مثلاً انسانها و شرکت های اقتصادی مایلند که بیشترین استفاده را ببرند و منابع خود را به بهترین شکل ممکنه استفاده کنند. رفتار یک یا گروهی از انسانها در ارتباط با کالا یا کالاهای خاصی به اقتصاد خرد مربوط می‌شود. توابع عرضه و تقاضا و نقطه تعادلی (نقطه ناش در نظریه بازی‌ها) توابع تولید و هزینه نیز در این بخش جای می‌گیرد.

اسلاید ۳ :

اقتصاد بر دو نوع است:

 .۲ اقتصاد کلان

üاقتصاد کلان به بررسی مسایل اقتصادی در سطح کلان ملی یا جهانی می‌پردازد. مسایلی از قبیل تورم، رکود اقتصادی، بحران اقتصادی، بیکاری، فقر و اقتصاد توسعه در این بخش مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر خلاف اقتصاد خرد رفتارهای فردی شکل دهنده اقتصاد کلان نمی باشد هر چند که از جمع رفتارهای فردی شکل گرفته است.

اسلاید ۴ :

تعاريف گوناگوني براي علم اقتصاد ارائه كرده اند از جمله:

üآدام اسميت علم اقتصاد را تحقيق براي افزايش ثروت جامعه مي شناسد.

üاقتصاد دانش فعاليت هايي است شامل توليد و مبادلات ميان مردم.

üلاينل رابينز (Lionel Robbins) علم اقتصاد را تخصيص منابع و عوامل توليد كمياب به منظور توليد كالاها و خدماتي مي داند كه مهمترين خواسته هاي مادي بشر را ارضا مي كند.

üلودويگ وان مي زز (Ludwig Von Mises) علم اقتصاد را منطقي براي اتخاذ تصميمات عقلايي با در نظر گرفتن محدوديتهاي مختلف معرفي مي نمايد.

üاقتصاد علم انتخاب است. اقتصاد آموزش مي دهد چگونه مردم انتخاب مي كنند و منابع توليدي كمياب و محدود (زمين، نيروي كار ، دانش و تجهيزات(را براي توليد كالاهاي گوناگون (مانند گوشت، لباس، جاده و …) به كار مي گيرند تا اين كالاها بين افراد مختلف جامعه براي مصرف توزيع شود.

üاقتصاد دانش پول، بهره، سرمايه و ثروت است.

اسلاید ۵ :

تعاريف گوناگوني براي علم اقتصاد ارائه كرده اند از جمله:

اما امروزه اقتصاددانان بر سر يك تعريف عمومي مانند تعريف زير براي علم اقتصاد توافق دارند:

ü

ü» اقتصاد دانش چگونگي انتخاب مردم و جامعه است براي به كارگيري و استخدام منابع كمياب جهت توليد كالاها و خدمات گوناگون و توزيع آنها ميان افراد و گروه هاي مختلف جامعه براي مصرف.«

اسلاید ۶ :

تعريف چند واژه كليدي درتولید اقتصادی

üكالاي مصرفي :

مانند كره، بنزين، مداد و … ، كالاهايي هستند كه براي ارضا احتياجات و خواسته هاي افراد مورد استفاده قرار مي گيرند.

ü

üكالاي سرمايه اي:

مانند تراكتور، ماشينهاي چاپ، ماشينهاي نساجي و … ، كالاهايي هستند كه در توليد كالاهاي ديگر مورد استفاده قرار مي گيرند.

ü

üكالاي خصوصي :

مانند لباس، كيف، كفش و خودكار از جمله كالاهاي خصوصي مي باشند.

ü

üكالاي عمومي :

مانند جاده، پل و خدمات نيروي انتظامي از جمله كالاهاي عمومي هستند.

اسلاید ۷ :

تعريف چند واژه كليدي درتولید اقتصادی

üكميابي :

يك كالا يا يك عامل توليد هنگامي كمياب است كه در قيمت صفر ، ميزان تقاضا از عرضه آن تجاوز نمايد.

ü

üانتخاب :

انسانها داراي خواسته هاي نامحدود، متعدد و متنوع هستند. اما چون در تأمين خواسته ها با كميابي يعني با محدوديت منابع و امكانات رو به رو مي باشند، بايد از بين خواسته هاي خود انتخاب كنند.

ü

üهزينه فرصت :

فرصت يا فايده ( يا درآمد ) از دست رفته بهترين انتخابي كه مي توانست به جاي انتخاب مزبور با صرف همان مقدار منابع و زمان به كار رفته صورت گيرد.

اسلاید ۸ :

تعريف چند واژه كليدي درتولید اقتصادی

üتوليد :

فرايندي است كه در آن ، يك يا چند نهاده ( عوامل توليد ) جهت ايجاد يك يا چند ستاده ( كالا و خدمت ) به كار گرفته مي شود.

ü

üعوامل توليد:

كار، سرمايه، مديريت و منابع طبيعي كه در جريان توليد به كار گرفته مي شوند به عوامل توليد موسوم مي باشند.

ü

üكار :

تلاش و كوششي كه انسان در جريان توليد اعمال مي كند.

ü

üسرمايه :

ماشين آلات، ساختمان و ساير تجهيزات مورد نياز در جريان توليد.

اسلاید ۹ :

تعريف چند واژه كليدي درتولید اقتصادی

üخانوار :

متشكل از گروهي افراد است كه درآمد خود را به روي هم مي ريزند و مالكيتشان بر اموال و داراييها به صورت مشترك مي باشد و تصميم هاي اقتصادي را به طور مشترك اتخاذ مي كنند.

ü

üبنگاه :

نهادي است كه عوامل توليد را از خانوارها خريداري مي كند و با به كارگيري آنها در فرايند توليد، كالا و خدمات نهايي را ايجاد مي كنند.

ü

üقيمت :

مبلغي است كه براي يك ميزان معين، از كالا و خدمات پرداخت مي شود. قيمت ها در واقع علائمي هستند براي تصميم گيري اقتصادي.

اسلاید ۱۰ :

ماهيت تولید اقتصادی

üواژه اقتصاد ( Economics ) از دو كلمه يوناني اويكوس ( Oi*** ) به معني خانه و نمين ( Nemin ) به معني اداره كردن آمده ، از نظر لغوي به معني مديريت خانواده است . مطالعه اقتصاد ، كه يكي از علوم اجتماعي و رفتاري محسوب مي شود ، مي تواند به عنوان پايه اي در حل مشكلات تجاري ، به منظور اخذ تصميم هاي مهم سياسي و يا حتي براي يافتن راه حل مشكلات مالي خانوادگي هر فرد مورد استفاده قرار گيرد. آلفرد مارشال ( Alfred Marshall ) در كتاب اصول اقتصاد ( Principles Of Economics ) اقتصاد را به صورت «مطالعه انسان در تجارت روزمره» تعريف كرد. ساير نويسندگان اقتصاد را «علم ثروت» ناميده اند و يا چنين اظهار نموده اند كه مطالعه چگونگي تنظيم توليد ، مصرف و فعاليتهاي مبادله اي افراد ، وظيفه اقتصاد است .