لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت نقش شخصیت در تصمیم گیری توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت نقش شخصیت در تصمیم گیری قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 

نقش شخصیت در تصمیم گیری

تصمیم گیری چنان با خصوصیات روانی تصمیم گیرنده آمیخته است  که نمی توان یکی را بدون دیگری مطرح و مورد مطالعه قرار داد . عوامل و عناصر شخصیتی ازقبیل خلق و خوی ، هوش ، انرژی ، بینش و نگرش و احساسات مدیر ، همگی در تصمیماتی که او اتخاذ می نماید ، نقش موثر دارند . بنابر این از دیدگاه روانشناسی اجتماعی ، مطالعه فرایند تصمیم گیری می باید با در نظر گرفتن تمامی خصوصیات انسان تصمیم گیرنده انجام گیرد _ یعنی علاوه بر مسئولیت های رسمی و جایگاه مدیر در سلسله مراتب سازمانی به عنوان عوامل موثر در تصمیم گیری ، شخصیت و عناصر روانی تشکیل دهنده شخصیت او نیز باید در نظر گرفته شود

اسلاید ۲ :

nنظریه پردازان در زمینه تصمیم گیری همیشه سعی داشته اند در مدل های خود از دخالت شخصیت و ارزشهای خصوصی تصمیم گیرنده ر تصمیم گیریهای او جلو گیری کنند .ولی شخصیت تصمیم گیرنده ، ارزشها و ذهنیات او ، همیشه به عنوان یک عامل کلیدی مهم ، در تصمیم گیریهای او حضور فعال دارد

 

اسلاید ۳ :

میان انسانها تفاوتهای زیادی وجود دارند از جمله : تجربیات آنها یکی نیست ، در جه ریسک پذیری ( تمایل به ریسک یا گریز از ریسک ) در همه یکسان  نیست ، ایمنی ( آسایش فکری و جسمانی ) همان ارزش را برای همه ندارد و همه افراد به یک اندازه معاشرتی و اجتماعی نیستند . اهمیت وجود تفاوتهای فردی میان انسانها در این است که اطلاعات _ یعنی آنچه فرد براساس آن تصمیم می گیرد _ برحسب این تفاوتها تعبیر و تفسیر و فهمیده می شوند

 

اسلاید ۴ :

مدیری که توان ادراکی قوی دارد و در سطح ادراکی بالاتری عمل می کند ، مدیری است که در تصمیم گیریهای خود از اطلاعات بیشتری استفاده می نماید و توان پردازش اطلاعات بیشتری را دارد تا مدیری که در سطح ادراکی پائین تر عمل می کند . همچنین ، مدیری که از سطح ادراکی بالاتر وتواناتری برخوردار است احتمالا با دیدی بازتر به مسئله یا موقعیت می نگرد و می تواند راه حلهای ابتکاری و جدیدتری را پیشنهاد کند.

اسلاید ۵ :

طی بحثی جامع ، کتز وکان شخصیت تصمیم گیرنده و مکانیسم های روانی اندیشیدن را به عنوان عوامل زمینه ساز در تصمیم گیری مطرح می نمایند و معتقدند که اندیشه انسان و در نتیجه ، تصمیم گیری های او ، تابع مجموعه ای از عوامل مختلف است که مهمترین آنها به شرح زیر میباشد

۱) انسان و تصمیم گیریهای انسان تحت تاثیر موقعیت او در فضای اجتماعی است . هر انسان در فضا و زمان اجتماعی جا ومکانی دارد که این به  نوبه خود، معیار و ارزشهایی را که بر اساس آن قضاوت می نماید تعیین می کند

اسلاید ۶ :

۲) الگوگیری از گروههای برون سازمانی _ هنگامی که به دلایلی و یا به هر دلیلی ، مدیر برای فرد ( یا گروهی ) ارزش و احترام فوق العاده ای قائل است ، آن فرد الهام بخش مدیر می گردد

در الگوگیری ، خطر ” گزینش ادراکی ” وجود دارد یعنی الگو _ کسی که ما از او نظر می گیرم _ بندرت منبع و منشاء اصلی است . به عبارت دیگر ، الگو خود الگوهائی داشته است و آنچه ما از او به عنوان واقعیت می گیریم ، تعبیر تفسیراتی است که او از تعبیر و تفسیرات دیگران در باره وقایع و مسائل داشته است

اسلاید ۷ :

۳) نزدیک بینی _این تمایل در ما انسانها وجود دارد که آنچه الان وبلافاصله مطرح است ببینیم ( و دور اندیشی  نداشته باشیم ) آنچه محسوس است احساس کنیم ( و نسبت به آن از خود عکس العمل نشان دهیم ) آنچه  ظاهر امر است ، بچشم می خورد ، ببینیم

۴) ساده سازی علل سببی _ انسان غالبا ”خطی“ فکر می کند _ یعنی انسان معمولا یک توالی خاص و یک جانبه از عوامل عللی به سوی عوامل معمولی می بیند _ در حالی که این ساده سازی مکانیسم علت _ معمولی است و آنچه واقعا با آن روبرو هستیم ، بیشتر شبیه به دایره ای است که در آن علت و معلول ، اثر گذاری متقابل به روی یکدیگر دارند

اسلاید ۸ :

همان گونه نیز عقاید شخصی و ارزشهای خصوصی او را در تصمیم گیریهایش دخیل نمی دانستند . یعنی فرض بود که عقاید و ارزشهای خصوصی فرد ، در تصمیم گیریهای او در سازمان دخالتی ندارند و تصمیم گیری ، مستقل از آن انجام میگیرد .ولی امروزه مطالعه فرایند تصمیم گیری مسیری دیگری یافته است و علاوه بر تمایلات ،تمنیات، خواسته ها واهداف خصوصی فرد ، ارزشهای او نیز به عنوان یک عامل مهم در تصمیم گیریهای او شناخته و تایید شده است . حتی دیگر به درک مستقیم و شهودی به عنوان پایه و اساس قضاوت وتصمیم گیری نیز با سوء ظن و ناباوری نگریسته نمی شود

اسلاید ۹ :

  • قضاوت ارزشی ، به عنوان یکی از ارکان مهم در تصمیم گیری ، وارد فرایند تصمیم گیری می شود و به طور کلی ، قضاوت ارزشی یک فرد ، نظر وعقیده او درباره اولویت هاست

اسلاید ۱۰ :

برای هر فرد در زندگی ، هر وسیله و هدفی ، ارزشی دارد . با تشخیص این واقیت وبا تشخیص رابطه ای که میان وسیله و هدف وجود دارد ، دانشمندان علوم رفتاری دو نوع ارزش راشناسائی کرده اند

(۱ارزشهای واسطه ای

(۲ارزشهای پایانه