لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت نقش شركت هاي سهامي زراعي در توسعه روستايي با تاكيد بر شركت سهامي زراعي نيل شهر توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت نقش شركت هاي سهامي زراعي در توسعه روستايي با تاكيد بر شركت سهامي زراعي نيل شهر قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

nاهداف تحقيق :

n-بررسي تاسيس شركت هاي سهامي زراعي و نقش دولت و مردم در شكل گيري آنها

n-بررسي روند تغييرات شركت ها چه قبل و چه بعد از انقلاب و آيا اين شركتها به اهداف مورد نظر دست پيدا كرده اند .

n-مقايسه كارايي اقتصادي شركت  سهامي زراعي نيل شهر از نظر بازده و ميزان بهره وري از آب

n-مقايسه فعاليتهاي شركت سهامي زراعي با نظام هاي بهره برداري دهقاني

n-تاثير اقدامات زيربنايي نظير توسعه آب و خاك ، مكانيزاسيون كشاورزي و يكپارچه سازي اراضي در افزايش توليد محصولات

n-بررسي نقش شركت سهامي زراعي در توسعه روستايي نيل آباد

n-تاثير شركت سهامي زراعي در ايجاد اشتغال از طريق كشاورزي

اسلاید ۲ :

  • فرضيات تحقيق :
  • فرضيه نخست : به نظر مي رسد شركت سهامي زراعي نيل شهر در يكپارچه سازي اراضي منطقه نقش موثري داشته است .
  • فرضيه دوم : به نظر مي رسد شركت سهامي زراعي نيل شهر در ايجاد اشتغال و افزايش درآمد روستائيان از طريق خدمات جانبي كشاورزي نقش موثري داشته است .
  • فرضيه سوم : به نظر مي رسد شركت سهامي زراعي نيل شهر در ارتقاء سطح خدمات آموزشي ، بهداشتي درماني منطقه نقش موثري داشته است .
  • فرضيه چهارم : به نظر مي رسد با افزايش فاصله از شركت سهامي زراعي نيل شهر ميزان توسعه روستايي (خدمات آموزشي ، بهداشتي و درماني ) كاهش يافته است .

اسلاید ۳ :

محدوده مكاني و مقطع زماني :

       دهستان هريرود در بخش بوژگان واقع است ، مركز اين بخش نيل شهر است  كه تا شهرستان تربت جام ۲۴ كيلومتر فاصله دارد همچنين داراي ۳۰ كيلومتر مرز مشترك با افغانستان مي باشد . از نظر زماني اين تحقيق در شش ماهه اول سال ۱۳۸۷ صورت گرفته است . از نظر آمار جمعيتي  بيشتر سال ۱۳۸۵ مد نظر بوده است و آمار كشاورزي نيز سال زراعي اخير مورد استفاده قرار گرفته است .

اسلاید ۴ :

vتنگناها و موانع تحقيق :

v-كمبود اطلاعات و منابع اطلاعاتي در منطقه به دليل مرزي بودن و در نتيجه محروم از بسياري امكانات كه نگارنده مجبور بوده خود به صورت ميداني و نظر سنجي به كسب آن بپردازد .

v-عدم روحيه همكاري در برخي از سازمانها و ارگان هاي دولتي و جو خشن حاكم بر آن ادارات به خصوص به دليل اهميت نظامي و حساس بودن منطقه كه سخت گيري هايي در ارائه آمار و اطلاعات داشتند .

v-نبود اطلاعات كافي در رابطه با شركت هاي سهامي زراعي و به خصوص شركت سهامي زراعي نيل شهر و بخش بوژگان و دهستان هريرود .

اسلاید ۵ :

n

nموقعيت جغرافيايي شهرستان :

nشهرستان تربت جام بين ۶۰ درجه تا ۶۱ درجه طول شرقي و ۳۴ درجه تا ۳۵ درجه عرض شمالي قرار گرفته است . اين شهرستان در حدود ۸۱۸۵ كيلومترمربع وسعت و ۲۴۴۴۵۵ نفر جمعيت دارد.

nهمچنين اين شهرستان داراي ۴ شهر ، ۵ بخش ، ۱۳ دهستان و ۲۶۸ آبادي داراي سكنه مي باشد .

اسلاید ۶ :

  • اين شهرستان بر اساس ساختار توپوگرافي بر روي رسوبات آبرفتي رودخانه جام قرار گرفته است . ارتفاع دشت جام از غرب به شرق كاسته مي شود به طوري كه در تربت جام ارتفاع ۹۳۰ متر ، در نواحي مرزي با افغانستان ۶۵۲ متر مي باشد ، بلند ترين نقطه دهستان در نزديكي نيل شهر با ارتفاع ۸۵۰ متر مشاهده مي شود.

اسلاید ۷ :

nدر طبقه بندي اقليمي حوزه مورد مطالعه در كليماگرام آمبرژه ، آب و هواي منطقه خشك سرد تعيين مي شود .

nدر طبقه بندي بر اساس فرمول دومارتن منطقه مورد مطالعه داراي تيپ اقليمي خشك مي باشد .

اسلاید ۸ :

lجمعيت :

lبر اساس سرشماري سال ۱۳۸۵ دهستان هريرود داراي ۱۲ آبادي داراي سكنه كه نزديك به ۴۴۳۰ نفر جمعيت مي باشد .

lنيل آباد در سال ۱۳۸۴ به نيل شهر تبديل گرديده و در حال حاضر نزديك به ۶۶۸۲ نفر جمعيت دارد .

اسلاید ۹ :

nدر سرشماري سال ۱۳۸۵ از تعداد ۴۴۳۰ نفر جمعيت روستايي دهستان هريرود ۳۱۳۹ نفر باسواد و ۷۲۸ نفر بي سواد بوده اند .

اسلاید ۱۰ :

  • از مقايسه ميزان درآمد روستاهاي نمونه دهستان به اين نتيجه رسيديم كه درآمد روستائيان از بخش هاي مختلف اقتصادي به ترتيب بيشتر مربوط به بخش كشاورزي ، دامداري ، خدمات و صنعت مي باشد .