لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت «نماتودهای نسجی و خونی» توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت «نماتودهای نسجی و خونی» قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

خانواده فیلاریده:

مرفولوژی: کرمهایی هستند نازک، طویل، رشته ای (Filariform) و سفید رنگ- دهان آنها کوچک و بدون لب و حفره دهانی است. مری استوانه ای دارای دو جنس نر و ماده است که جنس نر به مراتب از جنس ماده کوچکتر و حدوداً نصف آن است- جنس نر دارای دو اسپیکول نامساوی غیر مشابه است- سوراخ تناسلی ماده (vulva) عموما در انتهای  قدامی بدن قرار دارد – در بدن میزبان اصلی لاروی ایجاد می کنند که میکروفیلر نام دارد.

در خانواده فیلاریده:

  • Direfilaria imitis بزرگترین کرم نر و O.volulus  بزرگترین کرم ماده را دارد.
  • Brugia malayi کوچکترین کرم نر و ماده را دارد.
  • O.volulus بزرگترین میکروفیلر Brugia malayi و Mansonella  Ozzarci کوچکترین میکروفیلر را دارند.

اسلاید ۲ :

غلاف و هسته های انتهای انتهایی دم:

میکروفیلر بعضی از فیلاریاها ان پوششی بنام غلاف (sheath) پوشیده شده که منشاء آن از پوشش تخم بوده و در دو انتهای بدن که بیرون زده قابل تشخیص است. به غیر از غلاف، یک سری سلولهای هسته دار که رنگ گیمسا یا رایت را بخوبی جذب می کنند، تمام طول و عرض بدن لارو را فرا می گیرد، اما در انتهای دُم بعضی از این میکروفیلرها، این هسته ها دیده می شود و در انتهای دُم بعضی دیگر وجود ندارد. وجود یا عدم وجود غلاف و وجود یا عدم وجود و یا آرایش خاص هسته های فوق در انتهای دُم میکروفیلرها و همچنین شکل انتهای دُم این میکروفیلرها در گونه های مختلف حالات ویژه ای را ایجاد می کند که در شناسایی آنها بسیار کمک کننده است.

اسلاید ۳ :

سیر تکاملی فیلریاها:

در سیر تکاملی فیلریاها همانند سایر نماتودها مراحل لاروی چهارگانه و دگردیسی های آن مشاهده می شود اما بر خلاف نماتودهای روده ای، فیلریاها دارای میزبان ناقل هستند که معمولاً یک حشره ناقل خونخوار (هماتوفاژ) است.

ضمناً کرم ماده فیلاریاها لارو گذار است و یعنی در رحم کرم ماده تخم تبدیل به لارو شده و سپس لاروها (میکروفیلرها) از سوراخ تناسلی ماده (vulva) خارج     می شوند. سیر تکاملی فیلریاها به این ترتیب است:

اسلاید ۴ :

کرم بالغ نر و ماده در بدن میزبان اصلی زندگی می کنند

لاروهای L1 از بدن کرم ماده خارج می شوند  جفتگیری

حشره ناقل میزبان اصلی مبتلا را نیش زده و لاروهای L2 را می خورد

اگر میکروفیلرها غلافدار باشند، در معدۀ حشره غلاف خود را دست می دهند

میکروفیلرها دیواره ی روده حشره را سوراخ کرده و از آن عبور می کنند

اولین دگردیسی  ورود لاروهای L1 به عضلات سینه حشره

لاروهای L2   دومین دگردیسی

لاروهای L3: فیلاری فرم

مهاجرت لاروهای فیلاری فرم به خرطوم حشره

حشره فرد سالم را نیش می زند

ورود میکروفیلرها به بدن میزبان اصلی

دگردیس چهارم  L4   دگردیسی سوم

کرم بالغ نر و ماده

اسلاید ۵ :

نکات:

۱) فرم عفونی برای انسان لاروفیلاری فرم (L3) و برای حشره ناقل لارو (L1) است

۲) کرم بالغ – لارو L1 و کرم جوان (L4) در بدن میزبان اصلی لاروهای L2 و L3 در بدن حشره ناقل تشکیل می شوند.

بیماری زایی فیلاریاها:

بیماری ناشی از فیلاریاها را فیلاریوز (Filariosis) می نامند که در آن بعلت تحریک نسوج میزبان، میزان IgE، ائوزینوفیلها و بازوفیلها افزایش قابل توجهی دارد، البته این تغییرات خونی در مراحل اولیه بیماری که با حمله انگل به نسوج همراه است. دیده می شود و بعداً که انگلها در محل زندگی خود جایگزین شدند و بیماری به فرم مزمن درآمد این تغییرات از بین می روند و از جمله ائوزینوفیلها کاهش می یابد در بین فیلاریاها، w.boncrofti – B.malayi – O. Volvulus و Loa Loa بیماریشان مهمتر از بقیه است که در زیر توضیح داده می شوند:

انگل: W.bancrofti

میزبان نافل: پشه آنوفل – آرادس – کولکس – سوروفورا – مانسونیا

اسلاید ۶ :

بیماری: ووشرریازیس – فیلاریوز بانکروفتی – الفانتیازیس

علائم و عوارض:

الف) میکروفیلرها:

معمولاً میکروفیلرهای W.b عارضه ای ایجاد نمی کنند، مگر در افراد حساس که ممکن است سبب ائوزینوفیلی گردند.

ب) کرم بالغ:

آسیب اصلی W.b مربوط به کرمهای بالغ (زنده – مرده یا دژنره) آن است که باعث سه فرم بالینی بیماری می شوند:

۱- بیماری بدون علامت:

که عموماً در کودکان بالای ۶ سال مناطق اندمیک دیده می شود و در خون محیطی میکروفیلر + اتوزینوفیلی مشاهده می گردد.

۲- فیلاریوز آماسی (Inflamatory  filarasis):

واکنشهای آلرژیک به مواد مترحشه کرم زنده یا بقایای کرم مرده موجب تورم عروق لنفاوی (Lymphangitis) طناب بیضه و التهاب پوشش بیضه (tuniaulilis) و سرانجام خود بیضه     می شود.

اسلاید ۷ :

از علائم این مرحله:

لنفانژیت + لنفادینت + ائوزینوفیلی (۲۶ – ۶%) + لگوسیتوز (mm3 / 10000 ) می باشد

۳- فیلاریوز انسدادی (obstructive  filariasis) یا پیل پای (Elephantiasis):

این عارضه نتیجه ووشرریازیس مزمن است و در افراد زیر ۳۰ سال دیده نمی شود. وجود کرم بالغ در عروق لنفاوی موجب انسداد مجاری لنفاوی در ناحیه سینه و شکم شده و در مردها آلت تناسلی و کیسه بیضه (اسکورتوم) و در زنها اعضاء خارجی تناسلی متورم شده و آویزان می شوند.

عده ای معتقدند که واکنشهای آلرژیک شدید در اطراف کرمها عامل اصلی انسداد هستند نه خود کرمها اگر عروق لنفاوی متورم در اندام بیمار پاره شود مایع لنف وارد فضای خارج عروق می گردد. اگر عروق لنفاوی در کلیه ها یا در مثانه پاره شود لنف وارد ادرار شده و با آن دفع می شود که به آن Chyluria گویند.

اگر عروق لنفاوی تونیک واژینال پاره شود لنف وارد کیسه بیضه می شود که به آن Hydro cele یا Chylocele گویند و اگر لنف وارد صفاق شود به آن آسیت لنفی یا آسیت شیلوری گویند. در تمام این موارد ممکن است میکروفیلر در مایع مزبور دیده شود.

  • ارتباط ناچیزی بین حضور میکروفیلر در خون و الفانتیازیس وجود دارد چون میکروفیلرها بعد از مرگ کرمها ناپدید می شوند.

اسلاید ۸ :

انگل: Brugia malayi

میزبان ناقل: پشه آنوفل – آرادس و مهمترین آنها مانسونیا است

بیماری: فیلاریوز  مالایی – فیلاریوز مالزی

علائم و عوارض: بیماری آن مشابه و شر ریازیس ااست منتهی:

۱ – علائم آلرژیک آن بیشتر است (انوزینوفیلی ۷۰ – ۷% و لکوسیتوز mm3 /50000)

۲- تورم عروق لنفاوی و الفانتیازیس کمتر است. هیدروسل مشاهده نمی شود را بیشتر غدد لنفاوی بالای بدن گرفتار می شوند.

** Brugia timori  بیماریش شباهت زیادی با فیلاریوز با نکروفتی دارد ولی میزان تشکیل آبسه در آن بیشتر است و الفانتیازیس پاها در آن بیشتر دیده می شود.

اسلاید ۹ :

انگل: O.volvulus

میزبان ناقل: مگس سیاه

بیماری: فیلاریوز  جلدی – انکوسرکیازیس – فیلاریای عامل کوری چشم – کوری رودخانه ای  (River   blindness)

علائم و عوارض:

الف) انکوسرکیاز جلدی

ب) انکوسرکیاز چشمی

الف) انکوسرکیاز جلدی: تجمع کرمهای بالغ در نسوج زیر جلدی تشکیل ندولهایی را می دهد که بدون درد بوده و در زیر پوست قابل لمس است. در هر ندول ماده غلیظ زرد رنگی وجود دارد که ممکن است حاوی میکروفیلر نیز باشد.

علائم زیر در این مرحله (انکوسرکیاز جلدی) دیده می شود:

خارشهای فیلاریایی + تب + ائوزینوفیلی + پوست یورپلنگی ((   Leopard  skin بدلیل آتروفی پوست

خیز لنفاوی زیر جلدی همراه با از بین رفتن رنگدانه آن قسمت از پوست ایجاد می شود و در زبان محلی آفریقا به آن Craw – Craw می گویند.

ب) انکوسرکیاز چشمی: بدنبال انکوسرکیاز جلدی در سر و نزدیک بودن ندولها به چشم میکروفیلرهای آزاد شده به سوی کره چشم حرکت کرده و وارد حدقه چشم می شوند.

اسلاید ۱۰ :

علائم و عوارض این مرحله عبارتند از:

افزایش ترشحات چشم + ترس از نور (Photophobia) + ریزش اشک + اسپاسم پلک چشم + کراتیت منقوط قرینه که مهمترین عارضه انکوسرکیازیس چشمی است. + حضور میکروفیلردر نقاط مختلف چشم + ائوزینوفیلی

انگل: Loa Loa    = کرم چشم

میزبان ناقل: مگس انبه

بیماری: لئآزیس

ورمهای گذرا – تورم فرار – ورمهای کالابار (calabar    swelling)

علائم و عوارض:

گاه Loa Loa باعث آزردگی قابل توجهی نمی شود اما بیشترین آسیب را به نسوج ملتحمه چشم و پل بینی وارد می کند.

مهمترین عارضه پاتولوژیکی انگل ورمها و التهابات آلرژیک گذرا موسوم به ورم های کلابار می باشد که اکثراً در اطراف کره چشم و نسوج زیر جلدی بازو و ساعد تشکیل می شود و الزاماً انگل در این ورمها وجود ندارد. علامت ویژه لوآزیس مشاهده حرکت کرم در زیر پوست است خصوصاً در نواحی که بافت همبند زیر پوست شد است مانند پستان وقتالج آنتی سنج ملتحمه چشم آلت تناسلی و پوست بیضه.

ائوزینوفیلی – سندروم نفروتیک و فیبروزه شدن لایه داخلی میوکارد از عوارض لو آزیس می باشد.