لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت نهضت روابط انسانی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت نهضت روابط انسانی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

  مقدمه :

علومی مثل روان شناسی جامعه شناسی وانسان شناسی در ایجاد مکتب رفتار  گرائی موثر بودند جنبشی که در آن برخلاف مدیریت اداری وعلمی در وهلهءنخست به جنبه های انسانی مدیریت و سازمان میپردازند

اسلاید ۲ :

تاریخچه:

جنبش مدیریت رفتار (۱۹۷۰_۱۹۳۰)

بنیان گذار مکتب روابط انسانی یا نئوکلاسیک التون مایو است که نتایج تحقیقات پنج ساله او در کارخانه هاثورن پایه گذار نهضت روابط انسانی بود.

اسلاید ۳ :

مکتب نئوکلاسیک:                                 

ارتباطات انسانی در درون سازمان و جنبه های اجتماعی وروانی فرد در گروه کاری رامحور بحث   وبررسی قرار می دهد 

 

 

اسلاید ۴ :

مکتب نئو کلاسیک بر پایه فرض های زیر بنا نهاده می شود:

۱)سازمان غیر رسمی

۲)انسان اجتماعی

۳)انگیزش

۴)مشارکت در تصمیم گیری

اسلاید ۵ :

نتیجه گیری :

در ارزش یابی مکاتب مختلف باید شرایط زمانی ومکانی را که این تئوریها دران   ظهور کرده اند مورد توجه قرار دهیم تا به درک درست ودر نهایت قضاوت صحیح در باره ان دیدگاه برسیم از طرفی هر مکتب زمینه ظهور مکتب بعدی وتکمیل کننده ان است واز این جهت قابل تامل وبررسی می باشد

اسلاید ۶ :

منابع وماخذ :

مدیریت      مترجم علی پارسائیان _سید محمد اعرابی

اصول مدیریت     دکتر علی رضائیان                   

اصول ومبانی مدیریت     دکتر جاسبی                   

مدیریت معاصر درورزش     مترجم دکتر محمد احسانی

مدیریت رفتار سازمانی    مترجم دکتر قاسم کبیری