لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت نوجوانی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت نوجوانی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

lسنین نوجوانی

۱۳ تا ۱۸   /    ۱۲ تا ۲۰

lمرحلهای جدید

تلاش برای رسیدن به بلوغ و کمال / شباهت با کودک تازه راه افتاده

lدورانی مهم

زمینههای لغزش، تعیین آینده،

lدوره گذار از کودکی به بزرگسالی

 

اسلاید ۲ :

جسمي

جنسي

عاطفي

روحي-رواني

رفتارهاي متناقض

خيالپردازي

توجه به جنس مخالف

وارونگي جنسي

 

اسلاید ۳ :

 

lدوستي‌هاي افراطي و ناباب

lمعاشرت

lگروه همسالان

lميهماني و جشن تولد

lتمرد

lافت تحصيلي

lبي نظمي

lانزوا

lحركات هيجاني

lماجراجويي

lمدگرايي

lآرايش

lپرخاشگري

lلجبازي و مخالفت

lسنت شكني

اسلاید ۴ :

lنياز به سازگاري با تغييرات بدني

lنياز به رهايي از وابستگي و قيدهاي كودكانه

lنياز به مهرورزي و مهرطلبي

lنياز به جنس مخالف

lنياز به ارتباط و انس با خداوند و راز و نياز با معبود يگانه

lنياز به كسب استقلال

lنياز به معاشرت و دوست

lنياز به خودنمايي و مهم جلوه كردن

lنياز به مقبوليت

lنياز به ستايش

اسلاید ۵ :

lرشد ادراك و تعقل

lبه دنبال منطق براي شنيدهها

lآخرين دوره رشد هوش

lشناخت اطرافيان بيشتر مي شود

lشك مذهبي و گرايشهاي شديد مذهبي

اسلاید ۶ :

lعدم ثبات عاطفي

lميل به دوست داشته شدن و دوست داشتن

lرشد هيجان خشم

lمراحل رفتار پرخاشگرانه نوجوان:

  • مخالفت با طرز فكر و سليقه بزرگسال
  • تمرد و سركشي
  • پاسخهاي كلامي
  • حركتي
  • تغيير قيافه
  • سرزنش خود
  • با خود حرف زدن

اسلاید ۷ :

lترس از آينده

lترس از شكست

lترس از عدم موفقيت در امتحان

lترسهاي موهوم مثل جن

lترس از مرگ

lترس از مسخره شدن

lترس جنسي

اسلاید ۸ :

  پيوسته عقل و حماقت در ضمير نوجوان در ستيزند تا بحران بلوغ را پشت سر بگذارد و به سن هجده سالگي برسد؛ در آن هنگام با غلبه عقل يا حماقت به يكسو گرايش مييابد.

                                      بحارالانوار، ج۱، ص۹۶٫

lشتابزدگي در داوري(اظهار نظرهاي تخصصي با وجود كمي دانستهها)

lخوددوستي و پرستش خود

lنپذيرفتن امر و نهي

lتصميمگيريهاي سريع و عمل سريع به تصميمات 

lشدت گيري حس رقابت تا جايي كه شكست ها به كينه و دشمني ميكشاند. 

lدادن ارزش فوق العاده به وسايل شخصي، ولي در حفظ آنها كوشا نيست. 

lبسيار مقلد

اسلاید ۹ :

lدوستي هاي آتشين كه ادامه آن به دارا بودن علائق مشترك و تقويت پاسخهاي دوستانه بستگي دارد.

lسن خودشناسي و به خود آمدن، سن خواب و خيال و اوهام

lبدبيني به زندگي. احساسات منفي در آخر اين دوره پديد ميآيد.

lاز همه چيز انتقاد ميكند ولي تحمل انتقاد را ندارد.

lبه نظر گروه همسالان اهميت زيادي ميدهد.

lبي قرار و بي حوصله

lنيمه كاره رها كردن برنامه هايي كه شروع كرده

lحادثه جوست و به دنبال آزمايش چيزهاي تازه است.

اسلاید ۱۰ :

دختران در این دوره خیلی زود اهل محبت میشوند

آنها بیش از آن که دوست بدارند میخواهند دوست داشته شوند

در عین حال دوستی آنها از صمیمیت و خلوص زیاد و از میل شدید به فداکاری و حقیقت برخوردار است .

اما نباید فراموش کرد که به علت کمبود آگاهی و احساسات نیرومند و آتشین آنها باید مراقب باشید

عشق در دختران برخلاف پسران خالص است . یعنی نوعی عشق لطیف و روحانی که ناشی از حس زیباشناسی و رقت عاطفی آنان است