دانلود پاورپوینت نوجوانی

PowerPoint قابل ویرایش
22 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت نوجوانی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت نوجوانی قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

lسنین نوجوانی

۱۳ تا ۱۸   /    ۱۲ تا ۲۰

lمرحلهای جدید

تلاش برای رسیدن به بلوغ و کمال / شباهت با کودک تازه راه افتاده

lدورانی مهم

زمینههای لغزش، تعیین آینده،

lدوره گذار از کودکی به بزرگسالی

 

اسلاید ۲ :

جسمی

جنسی

عاطفی

روحی-روانی

رفتارهای متناقض

خیالپردازی

توجه به جنس مخالف

وارونگی جنسی

 

اسلاید ۳ :

 

lدوستی‌های افراطی و ناباب

lمعاشرت

lگروه همسالان

lمیهمانی و جشن تولد

lتمرد

lافت تحصیلی

lبی نظمی

lانزوا

lحرکات هیجانی

lماجراجویی

lمدگرایی

lآرایش

lپرخاشگری

lلجبازی و مخالفت

lسنت شکنی

اسلاید ۴ :

lنیاز به سازگاری با تغییرات بدنی

lنیاز به رهایی از وابستگی و قیدهای کودکانه

lنیاز به مهرورزی و مهرطلبی

lنیاز به جنس مخالف

lنیاز به ارتباط و انس با خداوند و راز و نیاز با معبود یگانه

lنیاز به کسب استقلال

lنیاز به معاشرت و دوست

lنیاز به خودنمایی و مهم جلوه کردن

lنیاز به مقبولیت

lنیاز به ستایش

اسلاید ۵ :

lرشد ادراک و تعقل

lبه دنبال منطق برای شنیدهها

lآخرین دوره رشد هوش

lشناخت اطرافیان بیشتر می شود

lشک مذهبی و گرایشهای شدید مذهبی

اسلاید ۶ :

lعدم ثبات عاطفی

lمیل به دوست داشته شدن و دوست داشتن

lرشد هیجان خشم

lمراحل رفتار پرخاشگرانه نوجوان:

  • مخالفت با طرز فکر و سلیقه بزرگسال
  • تمرد و سرکشی
  • پاسخهای کلامی
  • حرکتی
  • تغییر قیافه
  • سرزنش خود
  • با خود حرف زدن

اسلاید ۷ :

lترس از آینده

lترس از شکست

lترس از عدم موفقیت در امتحان

lترسهای موهوم مثل جن

lترس از مرگ

lترس از مسخره شدن

lترس جنسی

اسلاید ۸ :

  پیوسته عقل و حماقت در ضمیر نوجوان در ستیزند تا بحران بلوغ را پشت سر بگذارد و به سن هجده سالگی برسد؛ در آن هنگام با غلبه عقل یا حماقت به یکسو گرایش مییابد.

                                      بحارالانوار، ج۱، ص۹۶٫

lشتابزدگی در داوری(اظهار نظرهای تخصصی با وجود کمی دانستهها)

lخوددوستی و پرستش خود

lنپذیرفتن امر و نهی

lتصمیمگیریهای سریع و عمل سریع به تصمیمات 

lشدت گیری حس رقابت تا جایی که شکست ها به کینه و دشمنی میکشاند. 

lدادن ارزش فوق العاده به وسایل شخصی، ولی در حفظ آنها کوشا نیست. 

lبسیار مقلد

اسلاید ۹ :

lدوستی های آتشین که ادامه آن به دارا بودن علائق مشترک و تقویت پاسخهای دوستانه بستگی دارد.

lسن خودشناسی و به خود آمدن، سن خواب و خیال و اوهام

lبدبینی به زندگی. احساسات منفی در آخر این دوره پدید میآید.

lاز همه چیز انتقاد میکند ولی تحمل انتقاد را ندارد.

lبه نظر گروه همسالان اهمیت زیادی میدهد.

lبی قرار و بی حوصله

lنیمه کاره رها کردن برنامه هایی که شروع کرده

lحادثه جوست و به دنبال آزمایش چیزهای تازه است.

اسلاید ۱۰ :

دختران در این دوره خیلی زود اهل محبت میشوند

آنها بیش از آن که دوست بدارند میخواهند دوست داشته شوند

در عین حال دوستی آنها از صمیمیت و خلوص زیاد و از میل شدید به فداکاری و حقیقت برخوردار است .

اما نباید فراموش کرد که به علت کمبود آگاهی و احساسات نیرومند و آتشین آنها باید مراقب باشید

عشق در دختران برخلاف پسران خالص است . یعنی نوعی عشق لطیف و روحانی که ناشی از حس زیباشناسی و رقت عاطفی آنان است

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
دقت کنید پاورپوینت خرید شده حداکثر در 4 ساعت برای شما ارسال خواهد شد
در صورتی که مایل هستید هر چه سریعتر برای شما ارسال شود لطفا با پشتیبانی تماس بگیرید.
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 22 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد