لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت نکاتی در استفاده از ضدعفونی کننده ها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت نکاتی در استفاده از ضدعفونی کننده ها قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 

.۱به دلیل احتمال ورود اجرام پاتوژن به مراکز پرورش دام و طیور و کلینیک هابه برنامه های ضدعفونی نیاز است.

.۲اهداف استفاده از ضدعفونی کننده ها

  • جلوگیری از ورود بیماری
  • کنترل بیماری
  • جلوگیری از گسترش بیماری
  1. یک برنامه ضدعفونی در صورتیکه به درستی اجرا شود راه حلی با صرفه اقتصادی مناسب جهت مبارزه با اجرام بیماریزا می باشد.

اسلاید ۲ :

.۱مرور مواردی که در ترویج واجرای برنامه های ضدعفونی میبایست مدنظر قرارگیرند.

.۲مرور مواد شیمیایی که به عنوان ضدعفونی کننده استفاده میشوند. همچنین بررسی فواید و مضرات آنها

.۳مرور قدم به قدم یک برنامه ضدعفونی

 

اسلاید ۳ :

 

ضدعفونی کننده ها:

به ترکیبات شیمیایی اطلاق میشود که برای کنترل ، جلوگیری از انتشار یا از بین بردن اجرام بیماریزا (باکتریها، ویروسها، قارچها) دراماکن ویا روی سطوح اشیاء مورد استفاده قرار میگیرند.

اسلاید ۴ :

.۱Germicides/Biocides

lبه مواد شیمیایی اطلاق میشود که میکروارگانیسم ها را از بین میبرند.

lاین مواد معمولا ً روی پروتئین ها بویژه آنزیم های مهم اجرام عمل مینمایند.

lمکانیسم عمل ممکن است ، اکسیداسیون(ویرکن اس)، هیدرولیز()، تغییر ماهیت (الکل ها)ویا جایگزینی() باشد.

اسلاید ۵ :

۲٫Biostatics/Germistatics

 به موادی اطلاق میشود که صرفاً از رشد و تکثیر اجرام جلوگیری مینمایند.

  1. Sanitizers

این مواد تمام اجرام را از بین نبرده و فقط جمعیت میکروب ها را در سطوح اشیاء کاهش داده تا از نقطه نظر بهداشت عمومی بی خطر و ایمن باشند.(شوینده ها)

۴٫Cleaning

حذف فیزیکی مواد خارجی ، خاک ،  غبار و مواد آلی مثل کود ، خون ، ترشحات  و اجرام را پاکسازی گویند . پاکسازی به طور معمول باعث حذف اجرام می شود تا باعث از بین رفتن اجرام.

اسلاید ۶ :

  1. sterilization

به مراحل فیزیکی مثل گرما یا شیمیایی مثل استفاده از اتیلن اکسید عنوان میشود که منجر به از بین رفتن و تخریب همه شکلهای زندگی میکروارگانیسم ها میشود.

  1. Detergents

lذرات گرد و غبار و مواد آلی را از سطوح پاک می کنند و اجازه میدهند تا ضدعفونی کننده ها به میکروارگانیسم ها که در زیر و یا بین آنها قرار دارند دسترسی پیدا کنند.

lباعث کاهش کشش سطحی شده و قابلیت نفوذپذیری آب را افزایش میدهند تا بدینوسیله مواد آلی راحتر از سطوح اشیاء پاک گردند.

اسلاید ۷ :

انواع ضدعفونی کننده ها

vDisinfectant

موادی هستند که برای ضدعفونی اماکن ، وسایل و اشیاء به کار برده میشوند.

vAntiseptics

موادی هستند که برای ضدعفونی سطوح زنده یا بافت ها مورد استفاده قرار میگیرند.

اسلاید ۸ :

lضدعفونی کننده های قوی (High Level Disinfectants)

این دسته از ضدعفونی کننده ها روی کلیه اجرام بیماریزا مؤثراند ولی روی هاگ باکتریها لزوماً مؤثرنیستند.این مواد در صورتی که مدت زمان تماس آنها(۱۲-۳ ساعت) افزایش یابد میتوانند عمل استریلیزاسیون را انجام دهند.(استریلیزاسیون شیمیایی)

lضدعفونی کننده های متوسط (Intermediate Level Disinfectants)

این دسته روی باکتریهایی که قادر به جوانه زدن هستند ،بیشتر ویروس ها و بیشتر قارچ ها مؤثراند.

lضدعفونی کننده های ضعیف (Low Level Disinfectants)

این دسته ، باکتریهایی که قادر به جوانه زدن هستند و ویروس های دارای پوشش را از بین میبرند. این مواد به طور معمول برای پاکسازی سطوح استفاده میشوند.

اسلاید ۹ :

انواع شوینده ها:

.۱شوینده های کاتیونیک

محلولهای با بار الکتریکی مثبت که به جز آمونیوم چهارتایی به ندرت به عنوان مواد پاک کننده استفاده میشوند.

  1. شوینده های آنیونیک

این مواد صابونهای نمک های قلیایی اسیدهای چرب هستند.اینها به سبب اینکه تولید میزان زیاد کف می کنند برای شستشو مناسب نیستند،چرا که در باقیمانده آنها ذرات خاک و اجرام جمع میشوند.

  1. شوینده های غیریونی

امولیسیونرهای خوبی هستند.قابلیت نفوذ و پخش خوبی دارندو در سطوح با خاصیت کشش سطحی کم مؤثراند. تولید کف کمی کرده وبا یونهای فلزی آبهای سخت کمپلکس تشکیل نمیدهند.

بیشتر شوینده ها از نوع آنیونیک و غیر یونی هستند.

اسلاید ۱۰ :

lلوازم حساس

به لوازم و وسایلی که وارد بافت میشوند گفته میشود این لوازم در صورتیکه آلوده باشند خطر بسیار زیادی برای انتقال عفونت دارند. استفاده مجدد میبایست به دنبال پاکسازی دقیق و استریلیزاسیون انجام گردد.

lلوازم نیمه حساس

به لوازمی اطلاق میگردد که در تماس با پوست آسیب دیده یا مخاط قرار دارند ولی به داخل آن نفوذ نمی کنند.استفاده مجدد میبایست به دنبال پاکسازی دقیق و ضدعفونی با ضدعفونی کننده های قوی انجام گردد.

lلوازم غیرحساس

به لوازمی اطلاق میشود که با پوست سالم در تماس اند اما ارتباطی با مخاط ندارند یا به صورت غیرمستقیم با بیمار در تماس هستند.استفاده مجدد میبایست به دنبال پاکسازی و ضدعفونی با ضدعفونی کننده های ضعیف انجام گردد.