لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت نگاهی کوتاه به واحد های پرورشی متوسطه توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت نگاهی کوتاه به واحد های پرورشی متوسطه قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

l1- فراهم نمودن زمینه های لازم برای انجام فعالیتهای اجتماعی.مذهبی  ورزشی فرهنگی  هنری وعلمی توسط دانش آموزان

l

l2- پاسخگوی به نیازهای آموزشی دانش آموزان با ارائه آموزش های علمی مناسب                                                              

l

lجبران کاستی ها و کمبود های آموزشی و درسی آدانش موزان

l

l3- فراهم نمودن زمینه های مناسب برای پرورش استعداد ها و پرورش خلاقیت دانس آموزان وکمک به هدایت تحصیلی انان

l

l4- پاسخ گویی به نیاز های فردی دانش اموزان از طریق ایجاد انعطاف در فعالیت های آموزشی و پرورشی

 

اسلاید ۲ :

l1- تحقق باورها ورفتارهای دینی که شامل اصول اعتقادات عبادات احکام اسلامی

l2- پرورش و تقویت مهارتهای اجتماعی وجامعه پذ یر کردن دانش اموزان(مسئولیت پذیری مشارکت جوئی سازگاری …..)

l

l3- پرورش وتقویت مهارتهای زندگی فردی (تفکر،خلاقیت ،تصمیم گیری…)

l

l4- تقویت روحیه علاقه مندان به جلوه های هستی،طبیعت، محیط زیست با گسترش شادابی ونشاط در زندگی افراد

 

اسلاید ۳ :

lدر کتاب درسی : در ارائه مطالب اموزشی از کتاب درسی بهره گیری می شود ولی در واحدهای پرورشی دانش آموز کتاب خاصی ندارد و با کاوشهای خود مطالب جدیدی را بدست می آورد.

  

lدر محتوا محوری : تمام وقت دانش آموز به یاد گیری یک موضوع آموزشی معطوف می شود ولی در واحد پرورشی تمام وقت دانش آموزان محدود به یک موضوع نشده است.

lکوششهای فردی : درکلا سهای آموزشی منحصرا از معلم محوری استفاده می شود در حالی که در واحدهای پرورشی دانش آموزمحوری مورد نظر است.

 

اسلاید ۴ :

l1- محتوای دروس پرورشی در قالب کتاب راهنمای معلم تهیه وصرفا در اختیار معلم مربوطه قرار خواهد گرفت.

l2 – محتوای دروس پرورشی در دوره متوسطه مکمل محتوای دروس پرورشی دوره راهنمایی است.

l3- درتهیه محتوی باید به حیطه های عاطفی،روانی حرکتی و مهارت های مختلف فردی و گروهی تاکید کرد.

l4- درتهیه محتوی استقلال معلم در طراحی فعالیت ها و انتخاب روش مورد توجه قرار گیرد.

l5- دروس پرورشی مبتنی بر روشهای فعال یاددهی_یادگیری  باشد.

l6- توصیه های لازم را برای سازماندهی فعالیت داخل و خارج از کلاس  ارائه نماید.

l7- حتی الامکان زمینه لازم جهت تجربه علمی مفاهیم دروس مرتبط را فراهم نماید.

l8- به تقویت روحیه خلاقیت و ابتکار دانش آموزان توجه نماید.

l9- منابع و مآخذ لازم را برای استفاده و احاطه علمی معرفی نماید.

l10- با توجه به تالیف کتاب کار برای دانش آموزان ،کتاب راهنمای معلم باید مدرسان را به شیوه های تدریس فعال و انجام تکالیف در دانش آموزان راهنمایی نماید.

اسلاید ۵ :

l1- روش های فعال و دو سویه:

lدر این روش معلم و دانش آموز با هم فعال هستند مانند:روش استقرایی،روش حل مسآله روش ایفای نقش، روش کاوشگری، روش مباحثه ای ، روش اکتشافی، روش نمایشی، روش پروژه،با رش فکر

l2- روش غیر فعال و یک سویه:

lدراین روش معلم فعال و دانش آموز منفعل و غیر فعال است.

lمانند روش پرسش و پاسخ،روش سخنرانی،روش توصیفی مدرس باید در ارائه واحد های پرورشی منحصراً از روش های فعال تدریس بهره گیری نماید.

اسلاید ۶ :

lویژگی مدرسان : همکاران دارای مدرک تحصیلی لیسانس یا بالا تر در رشته الهیات ومعارف اسلامی،پرورشی

lعناوین مطالب:                                                                                                 شناخت و اهمیت قرآن از زبان قرآن

lقرآن از زبان پبامبر اکرم(ص)و ائمه اطهار علیهم السلام

lقرآن از دیدگاه حضرت امام خمینی ره

lآشنایی با روش تحقیق

lآداب تلاوت قرآن

lآشنایی با روش حفظ قرآن کریم

lآشنایی با سوره های قرآن کریم و محتوای آن

lتحقیق و بررسی قصص قرآن

lآشنایی با تمثیلات قرآنی

lدعا و نیایش

اسلاید ۷ :

lویژگی مدرسان : دارابودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در رشته های کتابداری،علوم تربیتی ،پرورشی،علوم اجتماعی،ادبیات فارسی 

l

lعناوین مطالب:  تفکر(یادگیری مهارت های تفکر)

lروش های مطالعه

lپژوهش (اقدام پژوهشی،روش تحقیق تاریخی:فرضیه سازی،آزمایش فرضیه،نگارش گزارش های آزمایشگاهی و مقالات علمی،             طرز خواندن مقاله و کتاب،سازماندهی و ارائه پژوهش های کلاسی)

lراهکار های خلاصه نویسی درس

lآماده شدن سریع برای آزمون

lراهکارهای غلبه بر استرس

lنحوه بهره گیری بیشتر از معلم

اسلاید ۸ :

lویژگی مدرسان : دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در رشته های مشاوره ،روان شناسی،علوم تربیتی

lعناوین مطالب:

lبخش اول کلیاتی درباره مهارت های زندگی

lبخش دوم روش کار و اجرای فعالیتها

lشناخت خود

lارزش های فردی و خانوادگی

lانتخاب هدف

lتصمیم گیری

lارتباط مطلوب

lمقابله با اضطراب

اسلاید ۹ :

lویژگی مدرسان : دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در رشته های پرورشی،علوم تربیتی،علوم اجتماعی

l

lعناوین مطالب :

lجایگاه و نقش گروه در فرآیند اجتماعی شدن

lنقش مهارتهای فردی و گروهی فراگیرندگان در موفقیت تحصیلی و اجتماعی

lچگونگی ایجاد و حفظ ارتباط با دیگران

lنقش مهارت دوست یابی در کسب موفقیت های اجتماعی

lنقش رفتار توأم با مسوولیت در رشته موفقیت های اجتماعی

اسلاید ۱۰ :

lویژگی مدرسان :دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در رشته بهداشت ،زیست شناسی و دکتری پزشکی

lعناوین مطالب :

lهدفهای اختصاصی موضوع بهداشتی محیط خانواده

lتوصیه هاو تمهیدات اجرایی

lسلامت و بیماری

lبیماری های واگیر و غیر واگیر

lبهداشت فردی

lتغذیه و بهداشت مواد غذایی

lبلوغ

lمحیط زیست